8.Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam

TEBRİKLER.

8.Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şiir, edebiyat önce ev içlerinden, sokaklardan, kahve ve konak köşelerinden sonra da okullardan çekilip gitti. Edebiyatın eksikliğindendir ki bugün sokaklarda kavga var. Şiirler, tekerlemeler yerine dedikodular çalınıyor kulaklarımıza ve yumruklar, silahlar konuşuyor. O eski sokaklar-dansa geriye bir hatıra olarak yalnız isimler kalmıştır. Gülbeyaz Sokağı, Hoşseda Sokağı....

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?        
A
Şiir ve edebiyat sevgisi okullarda hâlâ devam etmektedir.
B
Sokaklardan geriye hatıra olarak kalan tek şeyin isimlerdir.
C
Şiir yavaş yavaş önce evlerden, sokaklardan çekilmiştir.
D
Edebiyatın eksikliğinden dolayı sokaklarda kavga vardır.
Soru 2

Her sıra başı yazar gibi elbette etkisi oldu. Olacak da daha. Ne var ki, durmadan gelişen hayat koşulları, her şeyi olduğu gibi, hikâye sanatını, hikâyecilik tekniğini ve açılarını da durmadan değiştiriyor. Onun için Sait Faik etkisinden yarına ne kalacağını bugünden kestirmek kolay değildir.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?
A
Sıra başı yazarlar arasındaki etkileşimi nasıl açıklayabiliriz?
B
Sait Faik'in hikâyeciliğimizdeki etkisini hayat koşullarına bağlamak mümkün mü?
C
Sait Faik'le yarının hikâyeciliği arasındaki bağı nasıl açıklayabiliriz?
D
Bugün hikâyecilik tekniğinde sürekli değişimler oluyor, yarının hikâyeciliğinde Sait Faik'in etkisi ne olabilir?
Soru 3

(I) Ben, 21. yüzyıl modern insanının ve onun yarattığı değerlerin doğayı nasıl hiçe saydığını anlattım. (II) Bunu yapabilmek için kuşları, insanları, çamuru ve hatta dünyanın kendisini konuşturdum. (III) Oysa hepimiz doğayı yaşatmak için el ele çalışmalıydık. (IV) Doğanın o saf güzelliğini zamanla kaybetmiş olmaktan doğan acılarımı anlatmaktı niyetim.

Parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?    
A
IV
B
I
C
II
D
III
Soru 4

İsmini vermek istemediğim bir yazar, bir gün yazdıklarını üst üste koymuş, kendi boyunu aştığını görmüş sevinmiş, çevresindekilere dönerek: "Bakın yazdıklarım boyumu aştı."demiş. Yazara saygısızlık etmek istemiyorum. Ancak şunu sormaktan da kendimi alamıyorum. Peki bu yazarın boyunu aşan yapıtlarından günümüze ne kaldı?

Yukarıdaki sözleri söyleyen birisinden aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?    
A
Yazarın övüneceği şey özlü olmaktır.
B
Sayı çokluğunun önemi yoktur.
C
Önemli olan kalıcı eserler verebilmektir.
D
Nicelik, nitelikten daha önemlidir.
Soru 5

Her zamanki gibi otobüsten inip eve doğru yürüdüm. Sokaklar bomboş. Yalnız bir kişi dolaşıyor sokakta. Evet, o kişi: Kadir Abi. Hava soğuk. Elbisesi paramparça»*.Yakın arkadaşım Paltomu çıkarıp, kendisine vermek istedim. Mahcup bir tavırla sadece "sağol" dedi. Bu insan herkesin korkup kendisinden kaçtığı" Deli Kadir'di.

Bu sözleri söyleyen kişinin en belirgin özel I iği aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Vurdumduymaz
B
Duygusuz
C
Duyarlı
D
Duygusal
Soru 6

Doğru mu yapıyoruz, iyi mi ediyoruz? Bana kalırsa daraltıyoruz yaşam alanımızı. Bir zevkimiz bile olmadığını kabullenmiş oluyoruz. Herkesle bir oluyoruz. Herkesin seçtiğini seçiyor ve sevdiğini seviyoruz. Herkesten ayrı bir yanımız, farklı bir rengimiz kalmıyor ondan sonra. Biz istediğimiz kadar "birey" olmanın anlamından ve faziletlerinden söz edelim.

Parçada yazarın asıl yakındığı hangisidir?    
A
Yaşam alanlarımızın daralması
B
Herkesin birbirini sevmesi
C
İnsanların farklı yanlarının olmaması
D
Kendimize ait zevklerimizin olması
Soru 7

Ne hoş, ey güzel

Tanrım, ne hoş

Maviliklerde sefer etmek!

Bir sahilden çözülüp gitmek

Düşünceler gibi başıboş.

Dörtlüğe göre şair için hangisi söylenebilir?    
A
Telaşlı
B
Yorgun
C
Sevinçli
D
Endişeli
Soru 8

Denemenin bütün sırrı "şölen" kelimesinde saklıdır. Deneme, akla gelebilecek her anlamda, hem düşünce, hem de dilin salınışı bakımından bir şölendir. Tabi hangi deneme? Ustasının elinden çıkmış olanı... Kimin için? Düşünmenin ve okumanın, dahası dilin tadına adamakıllı varabilmiş okurlar için.

Parçada denemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?      
A
Usta kalemlerden çıkanların zevk verdiğine
B
Denemenin, içinde pek çok sır taşıdığına
C
Dilin tadına varan okurlar için şölen olduğuna
D
Denemenin bir düşünce ziyafeti olduğuna
Soru 9

Şiir yazan devlet reislerini biliyoruz. Fakat devlet reisliği yapan şairler görmedik. Bizim görüşümüze göre, şair ve sanatkâr devlet reisi olması asla şart olmayan, fakat gerektiğinde en yüksek devlet reisini kendi kadrosundan çıkaran bir kimliğe sahip olmalıdır.

Paragraftan çıkarılamayacak düşünce aşağıdakilerden hangisidir?      
A
Şair ve sanatkâr gerektiğinde devlet reisliği bile yapabilecek karakterde olmalıdır.
B
Devlet reislerinden bazıları şiir ve sanatla uğraşmışlardır.
C
Bir insanın şair veya sanatkâr olabilmesi için önemli mevkilerde olması asla gerekmez.
D
Devlet reisleri, şiir ve sanatla uğraşmak zorundadır.
Soru 10

Göz yeşile doymak ister,

Yürek sevgiye...

Hele bir korunsun, korunabilsin yeşil,

Demir parmaklık, tahta çitle,

Gün ola harman ola sıra sevgiye gele

Şair için hangisi söylenemez?      
A
Endişeli
B
Sevgi dolu
C
Duyarlı
D
Telaşlı
Soru 11

Bakışların pırıltılı, yüreğin dolu,

Halin sıcak..

Anlıyorum, anlıyorum ama

Ben o değilim desem artık ne olacak?

İçimdeki çocuk, doymuyorsun ki oyuna.

Şiire göre şair için hangisi söylenemez?      
A
Çocuksu yanıyla çelişmektedir.
B
Kendini çocuk gibi hissetmektedir.
C
Hayata karşı umudu vardır.
D
Artık büyüdüğünü düşünmektedir.
Soru 12

Seninle başım dertte

Ne yapsam bilmiyorum

Canımdan bir parçasın

Söküp atamıyorum.

Dörtlükte en ağır basan duygu hangisidir?    
A
Ayrılık
B
Sevinç
C
Kararsızlık
D
Isdırap
Soru 13

Ne hoş, ey güzel

Tanrım, ne hoş

Maviliklerde sefer etmek!

Bir sahilden çözülüp gitmek

Düşünceler gibi başıboş.

Dörtlükte kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?      
A
Tanrı
B
Düşünceler
C
Mavilik
D
Sahil
Soru 14

Artık benim için zaman ve saat denilen şeylerin ölçüsü kalmamıştır... Nihayet gün batımı başlar. Karşımda "Cebeli Ekra" bu süslü, renkli güzel ova manzarası karşısında çıplaklığından utanarak kel tepesine batı güneşinden bir şal sarar, yalçın yamaçlarına uzaktaki Akdeniz'in göğe vuran akislerden mavi bir bornoz geçirir, beline "Asi"nin gümüş alevlerinden bir kemer takar ve eteklerine akşamın yumuşak gölgelerinden kürkler çevirir; o da süslenir. Gündüz ki sert, kırıcı yüzünü hüzün bürümüş, insancıl bir üzüntü içinde şirinleşmiştir.

Paragrafta hangi varlık kişileştirilmiştir?    
A
Kemer
B
Dağ
C
Nehir
D
Gün Batımı
Soru 15

Bizim çocukluğumuzun sayılı günlerinden biri de Hıdrellez'di. Aslı Hızır llyas. Türk ağzından son şeklini böyle almış, olmuş Hıdrellez. Eskiden 23 Nisan'a rastlardı. Şimdi 6 Mayıs'a. Bir gün önceden hazırlıklar başlar. Tertibat, gidilecek yere göre alınır. Haydarpaşa çayırı, Kâğıthane, Çırpıcı veya Veliefendi çayırları bugünün mesireleri idi. Bir şenlik, bir şenlik... Ne güzel günlerdi, sormayın gitsin.

Parçada sözü geçen dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?      
A
Hızır ilyas'ın Hıdrellez'e dönüştüğünden
B
Artık Hıdrellez şenliklerinin bittiğinden
C
Hıdrellez için hazırlık yapıldığından
D
Çocukluğun sayılı günlerinden olduğundan
Soru 16

Seninle başım dertte

Ne yapsam bilmiyorum

Canımdan bir parçasın

Söküp atamıyorum.

Yukarıdaki dörtlüğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  
A
Sevgilisi ile arası iyi değildir.
B
Sevgilisinden vazgeçememektedir.
C
Sevgilisi, şairi sevmemektedir.
D
Şair kararsız bir durumdadır.
Soru 17

O da yetmez yüreğimize...

Derinden, yumuşak

Esmeli duygular rüzgârı

Aklın oturduğu tepeleri okşayarak...

Dörtlükte şairin asıl istediği nedir?          
A
Rüzgârların devamlı esmesi
B
Yüreğinde duyguların hâkim olması
C
Tepelerde rüzgâr olması
D
Duygularının anılması
Soru 18

Göz yeşile doymak ister,

Yürek sevgiye...

Hele bir korunsun, korunabilsin yeşil,

Demir parmaklık, tahta çitle,

Gün ola harman ola sıra sevgiye gele

Şiirde vurgulanmak istenen nedir?    
A
Sevgiyi, çevreye tercih etmeliyiz.
B
Yeşil renk gözleri yormaz.
C
Tabiatı korursak, sevgiyi hakim kılabiliriz.
D
Tabiata karşı sevgi duymak gerekir.
Soru 19

İnsan Bir Ormandır adlı yapıtın birçok kesiminde çeşitli özel adlar, yer adları sıralanmaktadır: Taksim, Şişli, Beyoğlu, Zeki Müren'in filmleri, Ferdi, Orhan Müslüm... vb. Gerçek yaşamda bu kişi ve yerleri görebilir, bulabiliriz.

Bu parçada yapıtın hangi özelliği daha çok vurgulanmıştır?          
A
Çok çeşitli konuların işlenmiş olması
B
Günümüz hayatını yansıtmış olması
C
Yapıtın herkes tarafından okunuyor olması
D
Bütün ayrıntılarıyla incelenmiş olması
Soru 20

Artık benim için zaman ve saat denilen şeylerin ölçüsü kalmamıştır... Nihayet gün batımı başlar. Karşımda "Cebeli Ekra" bu süslü, renkli güzel ova manzarası karşısında çıplaklığından utanarak kel tepesine batı güneşinden bir şal sarar, yalçın yamaçlarına uzaktaki Akdeniz'in göğe vuran akislerden mavi bir bornoz geçirir, beline "Asi"nin gümüş alevlerinden bir kemer takar ve eteklerine akşamın yumuşak gölgelerinden kürkler çevirir; o da süslenir. Gündüz ki sert, kırıcı yüzünü hüzün bürümüş, insancıl bir üzüntü içinde şirinleşmiştir.

Paragrafta hangi anlatım tekniği ağır basmaktadır?  
A
Tanımlama
B
Betimleme
C
Açıklama
D
Öyküleme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön