3.Tema Değerlendirme Testi

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin yükleminde “yaklaşma” anlamı vardır?

A
Araba yanımızdan hızla geçti.
B
Giden trenin arkasından bakakaldım.
C
Ayağı kayan çocuk düşeyazdı.
D
Sizi akşam telefonla arayabilirim.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne vardır?

A
Nişana o da davet edilmiş.
B
Bomba bu şehre düşmüş sanki.
C
Sabahın köründe uyandı.
D
Duyduklarını anlatmaktan çekindi.
Soru 3

“Anadolu’da kilim, renk demek, renge susamışlık demek... Göz alabildiğine bozlaşan topraklarda, yeşile, kırmızıya, maviye, turuncuya özlem duyan insanlar, hıncını kilimlere döktüğü renklerden alır. Ağaçtan yeşil, denizden mavi, çiçekten kırmızı arayan, bulamayınca da tezgâha koşan insanlar, özentilerini kilimlerde dile getirir. Anadolu’da kilim, renk sofrasıdır, renge aç insanların sofrası. Alı al, moru mor, akı-karası, sarısı-durusu, nesi var nesi yoksa cömertçe ortaya döker; evini, çadırını bir bayram şenliği, bir düğün alayı gibi renklerle donatır. Bu, onun dünyasıdır.”

Mehmet ÖNDER

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu kilimlerinin özelliklerinden değildir?

A
Doğadaki bütün renkleri nakışlarında barındırması
B
Kilimlerin sadece evleri, çadırları süslemek için dokunması
C
Kilimlerin, onu dokuyan insanların duygularını yansıtması
D
Kilimi dokuyanların özentilerini dile getirmesi
Soru 4
Aşağıdaki fiillerin hangisinde sürerlilik vardır?

A
Kalacaklarmış.
B
Söyleyebilirim.
C
Atıvermiş.
D
Geledurun.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

 

A
Millî kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmalıyız, dedi.
B
Refik Halit KARAY, Bir İçim Su, İnkılâp Yayınevi, İstanbul, 2005.
C
Evden çarşıya yürüyerek, yürüyerek de gidilmez ama, gidelim.
D
Sevgili, Öğretmenim uzun zamandır size mektup yazamıyorum.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi dönüşlü bir fiildir?

A
Kapı biraz sonra açıldı.
B
Ev sahibi bizi kapıya kadar geçirdi.
C
Çocuk tabaktaki yemeği yedi.
D
Babam birdenbire karşıma dikildi.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vurgulanmaktadır?

A
Bugün de arkadaşının kemanını çaldı.
B
Avanos’ta ata yadigârı zanaatlardan çanak-çömlekçilik yaygındı.
C
Minyatürdeki ustalığı İstanbul’a yayılmıştı.
D
Telkâri sanatının en iyi örnekleri Mardin’de yapılıyordu.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinde eylemin karşılıklı olarak yapılması söz konusudur?

A
Yarın sınava beraber çalışmak için sözleştiler.
B
Gürültüyü duyan keklikler hemen uçtular.
C
Adamlar palyaçoyu görünce gülüştüler.
D
Bu yıl başaklar herhâlde erken olgunlaşır.
Soru 9
Hangi mısrada işteş çatılı bir fiil yoktur?

A
Ören yerler bu bayram da pek üşür.
B
Rüzgâr eser dallarınız atışır.
C
Sümbül niçin yaşlı bakışır dağlar
D
Kuşlarınız birbiriyle ötüşür.
Soru 10
“Anlatamadı” fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Olumsuz fiildir.
B
Birleşik bir fiildir.
C
Basit zamanlı bir fiildir.
D
Birleşik zamanlı bir fiildir.
Soru 11
“Derenin sazlığında belki yüzlerce kurbağa aynı anda bağırıyordu.” cümlesinin ögeleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırayla verilmiştir?

A
Belirtili nesne- zarf tamlayıcısı- özne- zarf tamlayıcısı- yüklem
B
Yer tamlayıcısı- özne-zarf tamlayıcısı- yüklem
C
Yer tamlayıcısı- zarf tamlayıcısı- zarf tamlayıcısı- yüklem
D
Zarf tamlayıcısı- özne- belirtili nesne- yüklem
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “fiilimsi” cümlenin yer tamlayıcısı olmuştur?

A
Geçen hafta hat kursuna yazıldı.
B
Tanıdık yüzlere üç haftadır rastlayamadı.
C
Parçalanacak kaya, tünelin en sert kayasıydı.
D
Geçmiş günleri bir şerit gibi gözünün önünden geçti.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?

A
Küçük bir köy- on haneyle bir dükkân-karşımda duruyordu.
B
Orta Çağın en büyük derdi “verem hastalığı” idi.
C
Momo; duyduğunu sanıyorum, çok değerli bir romandır.
D
– Oğlum, bu yolun nereye çıktığını biliyor musun?
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isim tamlaması şeklindedir?

A
Gökyüzünü kaplayan sığırcıklar birden kayboldu.
B
Millî takımımız birazdan yeşil sahaya çıkacaktı.
C
Ünlü şairin doğduğu ev şu gördüğün ahşap konaktı.
D
Karşımda duran tarihî çeşme dedelerimizin mirasıydı.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin ögeleri yanlış ayrılmıştır?

A
Nisan yağmurları/doğaya/can vermişti.
B
Millî güreşçilerimiz/Atina’ya/gidecek.
C
Köşkün arkasındaki sokağı/akasya ağaçları/kaplamıştı.
D
Birkaç ay önce/tartıştığı arkadaşıyla/dün/karşılaşmıştı.
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerden yardımcı ögesi olan hangisidir?

A
Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.
B
Bütün zorlukları tek başına yenen adam gelecekti.
C
Neyzen, bütün gece bestesiyle meşgul oldu.
D
Bayramlar birliğimizin, beraberliğimizin sembolüdür.
Soru 17
Aşağıdaki numaralanmış yerlerin hangi ikisine virgül konulursa anlam değişir?
  1. Komşu ( ) bahçe ne durumda?
  2. Yalçın dağların buzları ( ) erimeye başlıyor.
  3. Hasta ( ) hemşireye baygın gözlerle baktı.
  4. Görsel sanatlar, spor etkinlikleri derslerinden yetmiş ( ) teknoloji ve tasarım, bilgisayar derslerinden seksen puan aldı.

 

A
3 ve 4
B
2 ve 4
C
2 ve 3
D
1 ve 3
Soru 18

“Anadolu’da kilim, renk demek, renge susamışlık demek... Göz alabildiğine bozlaşan topraklarda, yeşile, kırmızıya, maviye, turuncuya özlem duyan insanlar, hıncını kilimlere döktüğü renklerden alır. Ağaçtan yeşil, denizden mavi, çiçekten kırmızı arayan, bulamayınca da tezgâha koşan insanlar, özentilerini kilimlerde dile getirir. Anadolu’da kilim, renk sofrasıdır, renge aç insanların sofrası. Alı al, moru mor, akı-karası, sarısı-durusu, nesi var nesi yoksa cömertçe ortaya döker; evini, çadırını bir bayram şenliği, bir düğün alayı gibi renklerle donatır. Bu, onun dünyasıdır.”

Mehmet ÖNDER

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz sanatı yoktur?

A
Anadolu’da kilim, renk sofrasıdır.
B
Nesi var nesi yoksa cömertçe ortaya döker.
C
Evini, bir düğün alayı gibi renklerle donatır.
D
Anadolu’da kilim, renge aç insanların sofrasıdır.
Soru 19
“Duru” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Berrak
B
Temiz
C
Saf
D
Bulanık
Soru 20

“Anadolu’da kilim, renk demek, renge susamışlık demek... Göz alabildiğine bozlaşan topraklarda, yeşile, kırmızıya, maviye, turuncuya özlem duyan insanlar, hıncını kilimlere döktüğü renklerden alır. Ağaçtan yeşil, denizden mavi, çiçekten kırmızı arayan, bulamayınca da tezgâha koşan insanlar, özentilerini kilimlerde dile getirir. Anadolu’da kilim, renk sofrasıdır, renge aç insanların sofrası. Alı al, moru mor, akı-karası, sarısı-durusu, nesi var nesi yoksa cömertçe ortaya döker; evini, çadırını bir bayram şenliği, bir düğün alayı gibi renklerle donatır. Bu, onun dünyasıdır.”

Mehmet ÖNDER

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sesteşi olan kelime yer almaz?.

 

A
Hıncını kilimlere döktüğü renklerden alır.
B
Bir düğün alayı gibi renklerle donatır.
C
Kilim, renge aç insanların sofrasıdır.
D
Kilim renge susamışlık demektir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön