8.Sınıf Metinde Anlam Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tren ilerliyordu. Pencereden deniz görünüyordu. Denize akşam güneşi vurmuştu. Renk renk kayıklar gördük kıyılarda. Denize taş atan çocuklar gördük. Uzakta bir balıkçı ağlarını topluyordu. Serin bir rüzgârla ürperdik birden. Tren ilerliyordu. Yeni hayata yaklaşıyorduk.

Parçada aşağıdaki duyulardan hangilerine yer verilmiştir?
A
Görme-işitme
B
Tatma-koklama
C
Görme-dokunma
D
İşitme-koklama
Soru 2

Mutluluğa engel olmada olağanüstü bir beceriklilik gösteriyor insanlar. Mutsuz olmaktan en çok kaçan, en başta gidiyor mutsuzluğa. Oysa, insan başını çevirip şöyle bir bakıverse çevresine, kendini mutlu kılacak nice şeyler bulacak. Bakış açısı olumsuz olduğundan göremiyor.

Parçanın ana düşüncesini aşağıdaki özlü sözlerden hangisi açıklar?      
A
Başkasına verir talkını, kendisi yer salkımı.
B
Güzel gören güzel düşünür.
C
Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez.
D
At, adımına göre değil, adamına göre yürür.
Soru 3

Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gök yüzünde, güz mevsiminde artık esmer çizgiler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama, çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük, sizin için kötü olacak.

Parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?      
A
Gerçek anlamlı sözcük yoktur.
B
Betimsel anlatım yapılmıştır.
C
Benzetmelere yer verilmiştir.
D
Kişisel anlatıma başvurulmuştur.
Soru 4

Küre Dağları, dünyada eşine az rastanır nemli karstik ormanları, bitki türü ve yaban hayatı zenginliğiyle ekolojik bakımdan önemi uluslarası düzeyde kabul edilmiş ender ormanlar arasında. Tarihi ve kültürel açıdan Kapadokya, Efes hangi değerdeyse ekolojik açıdan Küre Dağları da aynı değerdedir. Bu özelliklerinden dolayı bölge geçtiğimiz yıl milli park ilan edildi.

Bu parçada Küre Dağları ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?    
A
Uluslararası düzeyde kabul edildiğinden
B
Dünyada eşsiz ormanları olduğundan
C
Ekolojik açıdan çok değerli olduğundan
D
Yıllardır milli park olmasına uğraşıldığından
Soru 5

Şiirin hiç bir kelimesine dokunamazsınız. Anlam, kelimeleri boşluğa çivilemiştir âdeta. Bir kelimeyle oynama, tılsımı bozmaya yeter. Bu yönüyle şiir, atasözüyle aynı çizgide görülüyor.

Paragrafta şiirin hangi özelliği vurgulanmaktadır?        
A
Şiirin kendine özgü kelimeleri olduğu
B
Şiirde kelimelerin değiştirilemeyeceği
C
Şiirde kelimelerin tılsımlı olduğu
D
Atasözleri gibi anlamca zengin olduğu
Soru 6

Geceleri ışıktan çok gaz yağı kokusu neşreden gemici fenerlerinin fitili ateşlenip kırmızı-yeşilli cam kafeslere yerleştirilerek istasyon hayatının öteki boyutuna sınır koyarlar, ilk dördündeki ayın puslu döküntüleri, isten kararmış baca kiremitlerinin matlığına gömülür ve öylece kalır. Gecenin köründe yorgun ve uykulu trenler, buharlı fısırtılar ve çelik gıcırtı-larıyla istasyona bir an yaslanıp dinlenir. Bir kaç düdük sesi, bayatlamış selamlardan sonra geriye bir tutam buhara bulanmış keskin bir kömür dumanı bırakarak kaybolur gider.

Paragrafta kişileştirilen varlık hangisidir?    
A
Tren
B
Gece
C
Işık
D
Kafes
Soru 7

Yola çıkınca her sabah,

Bulutlara selam ver.

Taşlara, kuşlara,

Atlara, otlara,

İnsanlara selam ver.

Ne görürsen selam ver.

Sonra çıkarıp cebinden aynanı

Bir selam da kendine ver.

Yukarıdaki şiirde hangi düşünce vurgulanmıştır?      
A
Mutlu olma
B
Yaşama sevinci
C
Doğayı sevme
D
Kendini sevme
Soru 8

Bana "Çok yazıyorsun" diyorlar. Bir insana "Sen çok yaşıyorsun, artık öl" denir mi? Benim yaşamam ve şiirim birbirinden ayrı şeyler değil ki! Yaşarken şairliğimi yaşıyorum ben.

Bu sözleri söyleyen kişinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?      
A
Şair "yazma" demek ölümdür.
B
Ben her zaman şiir iklimlerinde gezen biriyim.
C
Şairliğimi alırsanız geriye bir şey kalmaz.
D
Zaman zaman şiirden uzaklaşmam normal
Soru 9

Yazdıklarımda gülünç olanla hüzünlü olanı bir arada yakalamaya çalışırım. Yanlışlıkları ön plana çıkarışım belki bu yüzden. Bu yanlışlıkları düzeltecek reçeteleri sunma çabasında hiç olmadım. Bu, romancının işi değil.

Diyen yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?        
A
Yazarın işi sadece yanlışlıkları ön plana çıkarmaktır.
B
Yazılarında yanlışlıkları ön plana çıkarıp okuyucuları aydınlatma çabasındadır.
C
Yazar, yanlışlıklara karşı reçete sunma çabasında değildir.
D
Eserlerinde hüzün ve sevinci birlikte işleyebilmektedir.
Soru 10

Türkiye, Türkiye aylı yıldızlı Türkiye

Sen Mehmed'sin omuzların Anadolu yaylası

Aladağlar Toroslar dev gibi gövden

Sen şehid oğlu şehid babası

Sana selam olsun dünyadan hürriyetten.

Şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yalnızlık korkusu
B
Ayrılık acısı
C
Yurt sevgisi
D
Vatan özlemi
Soru 11

Halkımız her güzellikte çiçeklerin, özellikle, gülün güzelliğini görme eğilimindedir. Dilimizdeki güllü deyimler bu eğilimi açıkça göstermektedir. İyi babalar ailelerine gül gibi bakar, mutlu ve geçim sıkıntısı çekmeyen aileler gül gibi geçinip gider ve çocuklarını el bebek gül bebek büyütürler. Kız çocuklarına güzel olsunlar diye çokça gül'lü adlar verilir: Güldane, Gülüzar, Gül, Güllü gibi.

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır?        
A
Açıklama-Tasvir
B
Örneklendirme-Öyküleme
C
Açıklama-Örneklendirme
D
Öyküleme-Tasvir
Soru 12

Geceleri ışıktan çok gaz yağı kokusu neşreden gemici fenerlerinin fitili ateşlenip kırmızı-yeşilli cam kafeslere yerleştirilerek istasyon hayatının öteki boyutuna sınır koyarlar, ilk dördündeki ayın puslu döküntüleri, isten kararmış baca kiremitlerinin matlığına gömülür ve öylece kalır. Gecenin köründe yorgun ve uykulu trenler, buharlı fısırtılar ve çelik gıcırtı-larıyla istasyona bir an yaslanıp dinlenir. Bir kaç düdük sesi, bayatlamış selamlardan sonra geriye bir tutam buhara bulanmış keskin bir kömür dumanı bırakarak kaybolur gider.

Paragraf için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?      
A
Kişileştirmeler yapılmıştır.
B
Anlatımında betimleme kullanılmıştır.
C
Gerçek anlamlı sözcük yoktur.
D
Mecaz anlamlı sözcükler vardır.
Soru 13

Rasim Özdenören dar bir çevrede tanınan, son dönem modem Türk hikâyeciliğinin değişik eğilimlerinden birisini temsil eden, yine son dönem modern Türk hikâyeciliğindeki güçlü konumuyla kendinden sonra gelen birçok hikayeciyi etkileyen, edebiyatla ilgilenenlerin göz ardı edemeyeceği bir isim. Bu önemli ismin kitaplarından "Hastalar ve Işıklafın 3. baskısı yapıldı. Kitabı oluşturan 15 hikâye, 1964-1966 yılları arasında yazılmış. Hikâyeler akıcı bir Türkçe ve hayal gücünü zorlayan tasvirlerle işlenmiş.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen sanatçının bir özelliği değildir?      
A
Türk hikâyeciliğinin temsilcilerinden olması
B
Pek çok hikayeciden etkilenmiş olması
C
Hikâyecilikte güçlü bir konuma sahip olması
D
Dar bir çevrede tanınması
Soru 14

Şimdiye kadar birçok defa sizin türkünüzü söyleyenler oldu. Biliyorum, bir kere de ben mızrabımı sizin için vurmak istedim: Önünüzde uyanan şafak aydınlığında size ettiklerimizi görüp anlarsanız ne olur bizi bağışlayın çocuklar.

Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?  
A
Çocuklar için yapılanların yetersiz olduğu
B
Çocuklar için söylenmiş çok söz olduğu
C
Çocukları aydınlık günlerin beklediği
D
Herkes gibi sıradan şeyler söylemek istediği
Soru 15

Renkleri erbabına sormalı. Ah, renklerin şairi Ahmet Haşim, neredesin? Nerede senin ay ışığı gecelerin, akşam kızıllıkların, tunca benzeyen mermer, yârin dudağından getirilmiş karanfil... Renkleri onun kadar şiirleştiren var mıydı? Bir de Bedri Rahmi var değil mi? Ressam ve şair Bedri Rahmi... Onda da maviler, sarılar, çivit rengi, çağla yeşili, kırmızı, pembe... Hepsi bir ağızdan cıvıl cıvıl, fıkır fıkır konuşur, konuşmaz adeta gülüşür, oynaşırlar. En iyisi renkleri şairlerle ressamlara bırakmalı. Çünkü en iyi onlar anlar dillerinden, sevinçlerinden, üzüntülerinden.

Parçanın ana fikri nedir?    
A
Şairler renkleri, ressamlardan iyi anlatır.
B
İnsanların derdini en iyi renkler anlatır.
C
Renkler konusunda şair ve yazarlar ustadır.
D
Renkler derde deva değil, derdin kendisidir.
Soru 16

Mevsimlerin ve yağmurun dilini çocuklardan sonra en iyi şairler bilir. Bir şiirin serüveni yağmura benzer çünkü. Her şair biraz gökyüzüdür. Bazen yüzünde mavilikler gezinir, bazen bulutlar siner içine. Bir gün yağmurlarını boşaltır o da gökler gibi. Yağmur sonrası gökyüzü nasıl ışır ve genişlerse, şairin de içine bir gökyüzü doğar şiirini bitirince.

Parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?      
A
Kanıtlama
B
Karşılaştırma
C
Örneklendirme
D
Benzetme
Soru 17

Bu yıl altmış yedi yaşıma bastım. Altmış yedi! Ne kadar çok! Biraz da fazla değil mi? Bence insan çağında ölmeyi bilmeli. Bilmezse benim gibi tek başına, sersem ve avare kalır! Hele yol arkadaşını da kaybederse, bütün bütün savsaklar ve artık onun için çevresindeki kapkaranlık uçurumun kenarında baş dönmesinden başka bir şey kalmaz.

Yukarıdaki parçanın yazarı için aşağıdakiler-den hangisi söylenemez?  
A
Kendisini yalnız hissetmektedir.
B
Etrafındakileri karanlık görmektedir.
C
Yaşlandığını düşünmektedir.
D
Ölmesi gerektiğini düşünmektedir.
Soru 18

Bir kalp duracaksa

Acıdan ve ıstıraptan

O benim kalbim olsun

Senin kalbin değil

Şair için hangisi söylenemez?
A
Dertli
B
Duygulu
C
Duyarlı
D
Fedakâr
Soru 19

Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gök yüzünde, güz mevsiminde artık esmer çizgiler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama, çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük, sizin için kötü olacak.

Parçada aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmiştir?          
A
Sitem.
B
Heyecan
C
Hüzün
D
Korku
Soru 20

Edebiyat çeşitleri içerisinde sözün anlamını edebi sanatlar yoluyla en fazla kullanan yazı türü şiirdir. Söz unsuru ve kelime oyunları ile hüner gösterme haline gelmiş şiirde, nesir kadar açıklık yoktur. Nesirde duygu ve düşünceler olduğu gibi aktarılır. Şiirde ise görünenin arkasında başka bir dünya vardır.

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
A
Karşılaştırmalı anlatım
B
Açıklayıcı anlatım
C
Öyküleyici anlatım
D
Betimleyici anlatım
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön