3. Sınıf Fen Bilimleri Testleri

3. Sınıf Fen Bilimleri

1.ÜNİTE GEZEGENİMİZİ TANIYALIM KONULARI

1.Bölüm: Dünya’nın Şekli

Dünya’nın Şekli Nasıldır?

Dünyamızın Şekli ile İlgili Eski Görüşler

Dünya’nın Katmanları

Dunyamızın Katmanlarını Tanıma

2.Bölüm: Dünya’nın Yapısı

Dünya’nın Yüzeyinde Ne Var?

Ünite Değerlendirme Testi

Ünite Değerlendirme Testi 2

Ünite Değerlendirme Testi 3

Ünite Değerlendirme Testi 4

Ünite Değerlendirme Testi 5 

2.ÜNİTE BEŞ DUYUMUZ KONULARI

Duyu Organları ve Görevleri

Duyu Organlarının Önemi

Derimizle Dokunur ve Hissederiz

Dilimizle Tat Alırız

Burnumuzla Koku Alırız

Kulaklarımızla İşitiriz

Gözlerimizle Görürüz

Duyu Organlarının Temel Görevleri

Duyu Organlarının Sağlığı

Ünite Değerlendirme Testi

3.ÜNİTE KUVVETİ TANIYALIM KONULARI

1.Bölüm: Varlıkların Hareket Özellikleri

2.Bölüm: Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma

İtme ve Çekme Birer Kuvvettir

İtme ve Çekme Kuvvetinin Cisimler Üzerindeki Etkileri

Hareketli Cisimlerin Sebep Olabileceği Tehlikeler

Ünite Değerlendirme Testi

Ünite Değerlendirme Testi 2

4.ÜNİTE MADDEYİ TANIYALIM KONULARI

1.Bölüm: Maddeyi Niteleyen Özellikler

Duyu Organları İle Maddelerin Temel Özelliklerinin Algılanması

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

Bazı Maddeler Vücudumuza Zarar Verebilir

Maddeyle Çalışırken Tedbir Almak

2.Bölüm: Maddenin Hâlleri

Maddenin Halleri

Maddenin Halleri 2

Ünite Değerlendirme Testi

Ünite Değerlendirme Testi 2

5.ÜNİTE ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER KONULARI

1.Bölüm: Işığın Görmedeki Rolü

2.Bölüm: Işık Kaynakları

3.Bölüm: Çevremizdeki Sesler

Ses Her Yönde Yayılır

Ses Kaynağının Yakınlaşıp Uzaklaşması

Ses Kaynakları

4.Bölüm: Sesin İşitmedeki Rolü

İnsan Kulağı Her Sesi İşitir Mi?

Ünite Değerlendirme Testi

6.ÜNİTE CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK KONULARI

1.Bölüm: Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım

Canlı ve Cansız Varlıklar

2.Bölüm: Ben ve Çevrem

Çevre Temizliğinin Önemi

Doğal Çevre ve Yapay Çevre Arasındaki Farklar

Ünite Değerlendirme Testi

7.ÜNİTE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KONULARI

1.Bölüm: Elektrikli Araç Gereçler

2.Bölüm: Elektrik Kaynakları

Elektrikli Araç Gereçlerin Kullandığı Elektrik Kaynakları

Pil Atıklarının Çevreye Verdiği Zararlar

3.Bölüm: Elektriğin Güvenli Kullanımı

Ünite Değerlendirme Testi

Ünite Değerlendirme Testi 2