8. Sınıf İnkılap Tarihi Testleri

8. Sınıf İnkılap Tarihi

1. Ünite Konu Testleri Bir Kahraman Doğuyor

1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

1. Avrupadaki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti

– 19. Yüzyılda Avrupa’daki Gelişmeler

– Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

2. Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı

3. Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

1.Ünite Değerlendirme Testi

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım Değerlendirme 

 Uyanan Avrupa Ve Sarsılan Osmanlı

Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri 

Mustafa Kemalin Çocukluk Dönemi Ve Öğrenim Hayatı

Mustafa Kemalin Askerlik Hayatı Konu

Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme 

1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor 

Bir Kahraman Doğuyor 

Bir Kahraman Doğuyor 

Bir Kahraman Doğuyor Konu Testi

1.Ünite Ölçme Değerlendirme Soruları

2. Ünite Konu Testleri Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Tarihi Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma Denemeleri 

1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

Bağımsızlık Düşüncesi Ve Cemiyetler

Adım Adım Bağımsızlık 

 I. Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Uygulanması 

Cemiyetler Ve Kuvâ-yı Millîye

Cemiyetler Ve Kuvâ-yı Millîye

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Uygulanması

Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler 2

I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti 2

I. Dünya Savaşı 3

Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

İstiklal Yolculuğu

Bağımsızlık Düşüncesi Ve Cemiyetler 2

1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 2

Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar 2

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 1

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 2

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 3

1.Dönem 1.Değerlendirme Çalışmaları

3. Ünite Konu Testleri Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!

Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
Doğu ve Güney Cephesi
Batı Cephesi
Batı Cephesinde Türk Halkının Mücadelesi Ve Düzenli Ordunun Başarıları
Kütahya – Eskişehir Savaşları Ve Eğitim Ordusu
Sakarya’da Dirilen Ulus
Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı
Ya İstiklal Ya Ölüm
3.Ünite Değerlendirme
Ya İstiklal Ya Ölüm
Milli Uyanış
Milli Uyanış Ya İstiklal Ya Ölüm
Ya İstiklal Ya Ölüm
Milli Bir Destan Ya İstiklal Ya Ölüm
Doğu ve Güney Cephesi
Batı Cephesi
Düzenli Ordunun Başarıları
Kütahya Eskişehir Savaşları Ve Eğitim Ordusu
Sakarya’da Dirilen Ulus
Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı
3.Ünite Değerlendirme
Ya İstiklal Ya Ölüm Ünite Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

4.Ünite Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye

Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye

Çağdaş Türkiye’nin Temeli Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri

Ekonomik alanda Yapılan İnkılaplar

Atatürk İlkelerinin Temel Özellikleri 

Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler 

Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler 

Eğitim Ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar Ve Bu Alanlardaki Gelişmeler 

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Ve Bu Alandaki Gelişmeler

 4.Ünite Değerlendirme

Ekonomik Alanda Gelişmeler

4.Ünite Kazanımları Değerlendirme

 Toplumsal Alanda Gelişmeler

Eğitim Ve Kültür Alanlarında Gelişmeler

Tarihi Hukuk Alanında Gelişmeler

Siyasi Alanda Gelişmeler

4. Ünite Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Temel Esaslar

Çağdaş Türkiyenin Temeli Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri

 Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye

5.Ünite Demokratikleşme Çabaları

Atatürk Döneminde Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar Konu Testi

Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Konu Testi

Demokratikleşme Çabaları Ünite Testi

Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler

Atatürk Döneminde Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar

Demokratikleşme Çabaları Ünite

Demokratikleşme Çabaları Konu

8.Sınıf Demokratikleşme Çabaları Çalışma

Demokratikleşme Çabaları

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

6.Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel İlke ve Amaçları

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Yaşanan Gelişmeler

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ünite Testi

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk Dönemi Dış Politika Kazanım

6.ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ve Atatürkün Ölümü

7. Ünite Atatürk’ün Ölümü Ve Sonrası

Atatürk’ün Ölümü Ve Sonrası Ünite Testi

Atatürkün Ölümü Ve Sonrası

2.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme