8.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

TBMM’nin açılışından sonra meclisi en çok uğraştıran konulardan biri Anadolu’nun çeşitli yerlerinde meclise karşı çıkan ayaklanmalar olmuştur. Bu ayaklanmalar İstanbul Hükümeti ile İtilaf Devletlerinin desteğiyle kısa sürede Anadolu’ya yayılmıştır.

Bu isyanları bastırmak amacıyla TBMM aşağıdaki önlemlerden hangisini almıştır?

 

A
Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır.
B
Padişahtan yardım istenmiştir.
C
İsyancılar ile anlaşma yoluna gidilmiştir.
D
İtilaf Devletlerine tavizler verilmiştir.
Soru 2

Erzurum Kongresi toplanışı bakımından bölgesel bir kongre olmasına rağmen alınan kararlar bakımından ulusal bir kongre özelliği taşır.

Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nde alınan bağımsızlıkla ilgili kararlara örnek verilemez?

 

A
Manda ve himaye kabul edilemez.
B
Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine milletçe karşı konulacaktır.
C
Hükumet üyeleri, milli kongrece seçilecektir.
D
Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
Soru 3

Amasya Genelgesi’nin;

I. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

II. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.

III. Her ilden milletin güvenini kazanmış üçer delege seçilip Sivas Kongresi için yola çıkmalıdır.

kararlarından hangileri yönetimde egemenlik anlayışının değişeceğinin göstergesidir?

 

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 4

TBMM açılana kadar bütün yurtta milli mücadeleyi kontrol eden Temsil Heyeti aşağıdakilerden hangisinde oluşturulmuştur?

 

A
Sivas Kongresi
B
Amasya Görüşmeleri
C
Amasya Genelgesi
D
Erzurum Kongresi
Soru 5

Erzurum Kongresi’nde “Mebusan Meclisi derhal toplanmalı ve hükumet çalışmaları denetim altına alınmalıdır.” kararı alınmıştır.

Buna göre;

I. Yürütmenin kontrol edilmesi

II. Milli bağımsızlığın kazanılması

III. Halkın yönetime katılımı

hangileri amaçlanmıştır?

 

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 6

• İstanbul hükumeti görevini yerine getiremezse geçici bir hükumet kurulacaktır.

• Kuvayimilliyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.

Erzurum Kongresinde alınan bu karar ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

 

A
Ulusal birliği güçlendirmek
B
Ulusal mücadeleyi başlatmak
C
Padişah ve hilafetin gücünü arttırmak
D
Milli egemenliği gerçekleştirmek
Soru 7

Sivas Kongresi’nin;

I. Manda ve himaye kesinlikle reddedilmiştir.

II. Tüm cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir.

III. Temsil Heyeti tüm yurdu temsil eder.

kararlarından hangileri milli direnişin örgütlenmesini amaçlar?

 

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
Soru 8

Kurtuluş Savaşı’nın topluma duyurulup benimsetilmesi amacıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

 

A
Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
B
Ulusal nitelikte gazeteler çıkarılması ve mitingler yapılması
C
Tekalifi Milliye emirlerinin yayınlanması
D
İstanbul hükümetiyle görüşmeler yapılması
Soru 9

Sevr Antlaşması, Türk milleti için öylesine uğursuz bir idam kararnamesidir ki onun bir dost ağzından çıkmamasını dileriz. Bu konuşmamız sırasında bile Sevr Antlaşması’nı ağzıma almak istemem. Sevr Antlaşması’nı kafasından çıkarmayan milletlerle güven temeline dayanan ilişkilere girişemeyiz. Bize göre böyle bir antlaşma yoktur”

Bu bilgilere göre M. Kemal’in Sevr Antlaşmasına karşı tutumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Antlaşmayı yok saymıştır.
B
Antlaşmayı kabul eden devletlere savaş açmıştır.
C
Antlaşmayı dostlarının da kabul etmemesini istemiştir.
D
Antlaşmayı kabul eden devletlere güvenemeyeceğini belirtmiştir.
Soru 10

İlk Mecliste; Genç subaylar, sarıklı aşiret beyleri; külahlı ağalar ve kavuklu çelebiler; Avrupa’daki yüksek öğrenim görmüş gençler yan yana oturuyorlardı.

Buna göre, ilk TBMM Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi ile ilşkilendirilebilir?

 

A
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
B
Bir milletin sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.
C
Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.
D
Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.
Soru 11

İtilaf Devletleri’nin Mebusan Meclisi’ni dağıtmaları aşağıdakilerden hangisini yok etmeye çalıştığını gösterir?

 

A
Osmanlı ekonomisini
B
Halifenin otoritesini
C
Ülkedeki askeri idareyi
D
Milli İradeyi
Soru 12

Aşağıda verilen Misakımillî kararlarından hangisi tam bağımsızlığı kısıtlar?

 

A
Boğazların dünya ticaretine ve ulaşımına açılması bizim ve ilgili devletlerin birlikte verecekleri karara bağlıdır.
B
Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılacaktır.
C
Kars, Ardahan ve Batum için halk oylamasına baş- vurulacaktır.
D
Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler bölünmez ayrılmaz bir bütün sayılacak.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön