TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yunanlıların son saldırı savaşı olan ve Türklerin Viyana önlerinden beri geri çekilmesini durduran savaş hangisidir?

A
Başkomutanlık Meydan Savaşı
B
II.İnönü Savaşı
C
Büyük Taarruz
D
Sakarya Meydan Savaşı
Soru 2
Sakarya Meydan Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri, İngiltere öncülüğünde 1922 Mart’ında yeni bir Londra Konferansı toplamışlardı. Bu konferansta ulaşılmak istenen asıl amaç hangisidir?

A
Sevr Anlaşmasını kabul ettirmek.
B
Yurdumuzun işgalini kabul ettirmek.
C
Savaşı barışçıl yollardan çözmek.
D
Osmanlı Devletinin varlığına son vermek.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes antlaşmasının sonuçlarından birisi değildir?

A
Sevr Antlaşması’nın geçersizliği kanıtlanmıştır.
B
Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan geri alınmıştır.
C
Misak-ı Millî büyük ölçüde gerçekleşmiştir.
D
İtilaf Devletleri Osmanlı’yı hukuken tanımıştır.
Soru 4
Büyük Taarruz’un en önemli emri hangisidir?

A
Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.
B
Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum.
C
Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!
D
Yurtta barış, dünyada barış.
Soru 5
Aşağıdaki tarihlerin hangisinde İzmir Yunan işgalinden kurtardı?

A
30 Ağustos 1922’de
B
11 Eylül 1922’de
C
26 Ağustos 1922’de
D
9 Eylül 1922’de
Soru 6
Fethi Okyar, görüşmelerle ilgili TBMM Hükümeti’ne sunduğu raporda; Ulusal amaçlarımızın elde edilmesi, ancak askerî hareketlerle kabil olabilecektir. Başka incelemeye, başka yoruma gerek yoktur diyerek sorunun nasıl çözüleceğini dile getirmiştir?

A
Savaşla
B
Barışla
C
Karşılıklı görüşmelerle
D
Çekilme ile
Soru 7
Sakarya Meydan Savaşı sonra TBMM hükümeti Avrupa’ya temsilciler göndererek çeşitli görüşmeler yapıyordu. Bu görüşmelerin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savaş için zaman kazanmak.
B
Osmanlı Devletinin varlığını kabul ettirmek.
C
İşgali barışçıl bir yoldan kaldırmak.
D
Savaşa karşı oluşan uluslar arası tepkileri önlemek.
Soru 8
Kurtuluş Savaşı aşağıdaki olayların hangisi ile sonuçlanmıştır?

A
İzmir’in işgali ile
B
Büyük Taarruz ile
C
Sevr Barış anlaşması ile
D
Mudanya Ateşkes Anlaşması ile
Soru 9
26 Ağustos 1922 sabahı 5.30’da, Afyon Kocatepe’den Türk topçusunun ateşi ile ani bir baskın şeklinde başlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sakarya Meydan Savaşı
B
Büyük Taarruz
C
II.İnönü Savaşı
D
Başkomutanlık Meydan Savaşı
Soru 10
26 Ağustos’ta başlayıp 9 Eylül’de sonuçlanan Büyük Taarruz sömürgeci devletleri nasıl etkilemiştir?

A
Başarıyı kabul etmeyip propaganda yapmışlardır.
B
TBMM’yi ikna etmek için konferansa çağırmışlardır.
C
Memnuniyetle karşılayıp saygı göstermişlerdir.
D
Anadolu’ya yönelik beklentileri boşa çıkmıştır.
Soru 11
Mudanya Ateşkes Anlaşmasına aşağıdakilerden hangisi katılmayarak başka bir ülke tarafından temsil edildi?

A
İtalya
B
İngiltere
C
Yunanistan
D
Fransa
Soru 12
Büyük Taarruz aşağıdaki tarihlerin hangisinde sona ermiştir?

A
9 Eylül 1922’de
B
30 Ağustos 1922’de
C
26 Ağustos 1922’de
D
11 Eylül 1922’de
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön