TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir ?

A
Laik devlet düzenine geçişin ilk aşamasıdır.
B
Cumhuriyetin ilanı için önemli bir adım atıldı.
C
Yönetimde iki başlılık ortaya çıktı.
D
Osmanlı Devleti resmen sona erdi.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması' nda Türkiye' nin istediği gibi çözüme kavuşturulamamıştır ?

A
Ermeni meselesi
B
Suriye sınırı
C
Kapitülasyonlar
D
Savaş tazminatı
Soru 3
İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi' nin toplanmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Ekonomik programı ve kalkınma hedeflerini belirlemek.
B
İthalatı artırarak milil kaynakları korumak.
C
İthalat ve ihracatı dengelemek.
D
Atatürk'ün yaptığı yenilikleri yaygınlaştırmak.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Ankara' nın başkent seçilmesinin nedenlerinden biris dğildir ?

A
Doğal yapısı nedeniyle korunaklı olması.
B
Batı Cephesi' ne yakın olması.
C
Ulaşım ve haberleşme olanaklarına sahip olması.
D
Kurtuluş Savaşı' nın buradan yönetilmiş olması.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir ?

A
Laiklik yolunda önemli bir adım atıldı.
B
Padişahlık yönetimine dönüş yolu kapandı.
C
Halifeliğin başka ülkelere devredilmesi karralaştırıldı.
D
Milli egemenlik ilkesi pekiştirildi.
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu' nun çıkarılma amaçlarından biri değildir ?

A
Azınlık okullarının zararlı faaliyetlerini engellemek
B
Ülkedeki tüm okulları Milli Eğitim Bakanlığı' na bağlamak
C
Eğitimde dışa bağımlılığı arttırmak
D
Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak
Soru 7
Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B
Cumhuriyet Halk Fırkası
C
Demokrat Parti
D
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Soru 8
Aşağıdaki yasalardan hangisinde egemenliği koşulsuz olarak Türk milletine verilmiştir ?

A
1921 Anayasası
B
1924 Anayasası
C
1961 Anayasası
D
1982 Anayasası
Soru 9
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Şeyh Sait İsyanı' nın nedenlerinden biri değildir ?

A
Halkın - Din elden gidiyor. - diye kışkırtılması.
B
Cumhuriyet ve inkılapların ortadan kaldırılmak istenmesi.
C
İngilizlerin Musul meselesini kendi lehlerine çözmek için halkı kışkırtması.
D
Saltanatın ve hilafetin kaldırılmak istenmesi.
Soru 10
Kabotaj Kanunu' nun çıkarılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir ?

A
Halkçılık
B
Milliyetçilik
C
Laiklik
D
İnkılapçılık
Soru 11
Yeni Türk harflerinin halka öğretilmesi için aşağıdakilerden hangisi açılmıştır ?

A
Musiki Muallim Mektebi
B
Millet Mektepleri
C
Halkevleri
D
Gazi Eğitim Fakültesi
Soru 12
Türk Dil Kurumu' nun kurulmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir ?

A
Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak.
B
Türkçeyi bilim dili haline getirmek.
C
Arkeoloji ve antropoloji alanlarında eğitim vermek.
D
Türkçenin gelişimine katkıda bulunmak.
Soru 13
Kubilay Olayı, aşağıdaki ilçelerimizden hangisinde meydana gelmiştir ?

 

A
Menemen
B
Aliağa
C
İdemiş
D
Foça
Soru 14
Aşağıdaki hangisi inkılaplara, Atatürk' e ve cumhuriyetin getirdiği yeniliklere yönelik ortaya çıkan bir olay değildir ?

A
İzmir Suikasti
B
31 Mart Olayı
C
Şeyh Sait İsyanı
D
Kubilay Olayı
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde tarımı geliştirmek için yapılan çalışmalardan birisi değildir?

A
Köylüye toprak mülkiyeti sağlandı.
B
Çiftçinin eğitilmesine önem verildi.
C
Tarımı desteklemek için çiftçilere kredi verildi.
D
Aşar vergisi konuldu.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön