Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mustafa Kemal Atatürk’ün aile hayatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Makbule Hanım yaşayan tek kardeşiydi.
B
Ailesi Rumeli’ye yerleştirilen Yörüklerdendi.
C
Babası Osmanlı Devleti’nde üst düzey bir memurdu.
D
Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dı.
Soru 2
Mustafa Kemal Şam’da bulunduğu sırada hangi cemiyeti kurmuştur?

A
Hürriyet ve İtilaf Fırkası
B
İttihat ve Terakki Cemiyeti
C
Jön Türkler Cemiyeti
D
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi 20.yüzyıl başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz?

A
Ticaretin az geliştiği bir bölgedir
B
Yeni fikirlerin yayılmasına uygun bir bölgedir.
C
Batı ile iletişim ve etkileşime açık bir bölgedir.
D
Sömürgeci devletlerin çekişme alanıdır
Soru 4
31 Mart Olayı'nın bastırılmasında M.Kemal'in önemli bir katkısı olmuştur.Bu onun askerlik mesleğindeki ilk başarısıdır. Yukarıdaki bahsedilen ayaklanmaya Mustafa Kemal hangi ordu ile katılmıştır?

A
V.Ordu
B
III.Ordu
C
Yıldırım Ordusu
D
Hareket Ordusu
Soru 5
Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisi ile örtüşmektedir?

A
Savaşı Almanlar mutlaka kazanacaklar.
B
Savaşın dışında kalmalıyız.
C
Savaşa kesinlikle girmeliyiz.
D
Almanların yanında yer almalıyız.
Soru 6
Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman nerede, hangi görevde bulunuyordu?

A
Çanakkale-19. Tümen Komutanı
B
Şam-5. Ordu Komutanı
C
Sofya-Askerî Ataşe
D
Trablusgarp- Derne Komutanı
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim hayatıyla ilgili doğru bir olgudur?

A
Harp okulu'nu bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisine girmiştir.
B
Askeri Rüştiye,öğrenim gördüğü son okuldur.
C
Öğrenimine mahalle mektebinde başlamıştır.
D
Mülkiye Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra öğrenimine ara vermiştir.
Soru 8
Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında etkili olan faktörler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
Akılcılık-askerlik-kültür
B
Akılcılık-bilim- savaşçılık
C
Türk tarihi ve kültürü- savaşçılık-akılcılık
D
Türk tarihi ve kültürü-akılcılık-bilim
Soru 9
Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra hangi göreve atanmıştır?

A
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına
B
VII. Ordu Komutanlığına
C
19. Tümen Komutanlığına
D
Sofya Askerî Ataşeliğine
Soru 10
Meşrutiyet yönetimine karşı İstanbul’da çıkan ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmıştır?

A
Yıldırım Ordusu
B
Yeniçeri Ordusu
C
Kuvayı milliye
D
Hareket Ordusu
Soru 11
Mustafa Kemal, Şam’da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirmiştir. Ancak daha sonra kendisi bu cemiyetten ayrılmıştır.
Bu ayrılışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mustafa Kemal’in bu cemiyete lider olmak istemesi
B
Mustafa Kemal’in ordunun politikadan ayrılmasını istemesi
C
İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin meşrutiyete karşı olmaları
D
31 Mart Ayaklanması’nın bastırılamamış olması
Soru 12
Mustafa Kemal ilk askerî başarısını hangi cephede kazanmıştır?

A
Çanakkale
B
Makedonya
C
Trablusgarp
D
Kafkas
Soru 13
Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?

A
Kafkas Cephesi
B
Çanakkale Cephesi
C
Kanal Cephesi
D
Suriye Cephesi
Soru 14

I. Manastır Askerî İdadisine girişi

II. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına getirilişi

III. Selanik Askerî Rüştiyesine girişi

IV. Harp Okuluna girişi

Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
IV-III-I-II
B
III- I- IV-II
C
I-II-III-IV
D
II-III-IV-I
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü kentler arasında yer almaz?

A
Sofya
B
Selanik
C
İstanbul
D
Manastır
Soru 16
Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisi Mustafa Kemal tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında işgalden kurtarılmıştır?

A
Muş-Van
B
Bitlis-Van
C
Bitlis- Muş
D
Muş-Bingöl
Soru 17
Aşağıda adları verilen okullardan hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar arasında yer almaz?

A
Manastır Askerî İdadisi
B
Selanik Askerî Rüştiyesi
C
İstanbul Harp Akademisi
D
Manastır Askerî Rüştiyesi
Soru 18
Mustafa Kemal, askerî öğrenimini bitirdiğinde rütbesi ne idi?

A
Binbaşı
B
General
C
Kurmay yüzbaşı
D
Albay
Soru 19
20. yüzyıl başlarında Balkanların durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Batılı devletlerin çekişme alanı olduğu
B
Kültürel yönden geri kaldığı
C
Yeni fikirlerin önce burada tartışıldığı
D
Batılı ülkeler ile sürekli iletişim hâlinde olduğu
Soru 20

Mustafa Kemal binbaşı rütbesine hangi savaş sırasında terfi etmiştir?

 

A
I. Balkan Savaşı
B
Trablusgarp Savaşı
C
Sakarya Savaşı
D
Çanakkale Savaşı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön