8.Sınıf yurdumuzun işgaline tepkiler Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mustafa Kemal Samsun’a çıktığında elinde hiçbir maddi bir gücü yoktu. Dayandığı tek kuvvet kaynağı kahraman ve asil Türk milletinin bağımsızlık duygusu, azim ve kararlılığıydı. Samsun’a çıkar çıkmaz millî cemiyetler, vatansever halk ve ordu komutanları ile irtibata geçerek kurtuluş yolunda düşündüklerini uygulamaya başladı. Samsun’da İngiliz askerleri ve Pontus çeteleri vardı. Bu durumda rahat hareket edemeyen Mustafa Kemal Havza’ya geçti. Havza’da bir miting düzenleyerek İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini protesto etti.

Metne bakılarak aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

 

A
Mustafa Kemal’in kurtuluş mücadelesini başlatmaktaki dayanağı nedir?
B
Mustafa Kemal Samsun’da ilk olarak ne yapmıştır?
C
Mustafa Kemal neden Havza’ya geçmiştir?
D
Mustafa Kemal ne zaman Samsun’a çıkmıştır?
Soru 2

Sevr Antlaşması hükümlerine göre Türk ülkesinde askerlikte mecburi hizmet olmayacak, elli bin kişilik bir ordu bulundurulacak ve bu ordunun tank, ağır makineli tüfek, top ve uçağı olmayacaktır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Türk halkı savunmasız bırakılmak istenmiştir.
B
Askeri harcamalar denetlenmiştir.
C
Ordunun teçhizatı yenilenmek istenmiştir.
D
Türk ordusunun sayısı artırılmak istenmiştir.
Soru 3

“Verilen metin çok ağır bir dille kaleme alınmış. Devletimiz neredeyse savaşın tek sorumlusu ilan ediliyor. Bu barışı imzalamamıza imkân yok. Zira barış şartları bağımsız bir devlet tarafından kabul edilmeyecek maddeler içeriyor.”

Mustafa Kemal’in Sevr Antlaşmasıyla ilgili verilen sözünden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

A
İstanbul hükümetiyle ortak hareket edilmiştir.
B
TBMM antlaşmayı onaylamıştır.
C
Antlaşma sonrası savaş durumu sona ermiştir.
D
Antlaşma tam bağımsızlığa aykırıdır.
Soru 4

Mustafa Kemal’in TBMM’nin açılışından hemen sonra meclise sunduğu önergede yer alan;

• TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.

• TBMM, yasama ve yürütme yetkilerin kendinde toplamıştır.

maddelerine bakılarak;

I. İstanbul hükumeti yok sayılmıştır

II. Yeni devletin temelleri atılmıştır

III. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçilmiştir

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 5

Erzurum Kongresi’nin aşağıda alınan kararlarından hangisi “tam bağımsızlık” prensibiyle yakından ilgilidir?

 

A
Manda ve himaye kabul olunamaz.
B
İstanbul Hükümeti görevini yerine getiremediği takdirde geçici bir hükümet kurulacaktır.
C
Azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengeyi bozacak haklar verilemez.
D
Kuvayimilliye’yi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.
Soru 6

Misakımilli kararlarının Mebusan Meclisi’nde kabul edilmesi üzerine İtilaf Devletleri İstanbul’u işgal ederek Mebusan Meclisi’ni kapatmıştır. Bu olay, milleti haklarını savunacak bir organdan yoksun bırakmıştır.

Bu gelişmeler üzerine aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

 

A
Ankara’da TBMM açılmıştır.
B
Amasya Genelgesi yayınlanmıştır.
C
Kuvayımilliye birlikleri oluşturulmuştur.
D
Sivas Kongresi toplanmıştır.
Soru 7

• Amasya Genelgesi: Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

• Erzurum Kongresi: Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

kararları ile;

I. Milli bilincin oluşturulması

II. Milli sınırların korunması

III. Milli egemenliğin gerçekleştirilmesi

hangileri amaçlanmıştır?

 

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 8

Sivas Kongresi’ne katılan delegelerden bazıları güçlü devletlere karşı mücadele vererek ülkeyi bağımsızlığa kavuşturmanın imkânsız olduğunu söylediler. Bu kişiler güçlü bir devletin korumasına girmenin en doğru yol olacağını savunarak kongreden bu yönde bir karar çıkartmaya çalıştılar.

Sivas Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi ile bu öneri geçersiz olmuştur?

 

A
Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.
B
Manda ve himaye kabul edilemez.
C
Kuvayımilliye’yi tek kuvvet olarak tanımak esastır.
D
Milli Meclis derhal toplanmalıdır.
Soru 9

Misakımilli’nin;

• Kendi istekleri ile anavatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Artvin’de gerekirse halkoyuna başvurulabilir.

• Batı Trakya’da durumun tespitinde halkın oyuna baş- vurulmalıdır.

kararlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

A
Sorunların demokratik yollardan çözülmesi istenmiştir.
B
Kararların alınmasında padişah etkili olmuştur.
C
İtilaf Devletleri alınan kararları aynen kabul etmiştir.
D
Kaybedilen toprakların savaş yoluyla alınması kararlaştırılmıştır.
Soru 10

Misakımilli ile Türk vatanının sınırları çizilmiş ve işgallere karşı çıkılmıştır. Erzurum ve Sivas Kongresi’nde alınan kararlar onaylanmış, tam bağımsızlığın sağlanması ve ülke bütünlüğünün korunması hakkında Türk milletinin kararlılığı tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Buna göre Misakımilli’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A
Türk Devleti’nin sınırları belli olmuştur.
B
Tam bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılmıştır.
C
İtilaf Devletleri bu kararlara uyarak yurdu terk etmiştir.
D
Türk milleti bağımsızlık yolunda tavrını ortaya koymuştur.
Soru 11

Damat Ferit Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin toplanmasını engellemek için çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlerden biri değildir?

 

A
Zararlı cemiyetler desteklenmiştir.
B
Kuvayimilliye birlikleri desteklenmiştir.
C
İtilaf devletleriyle birlikte hareket edilmiştir.
D
TBMM’ye karşı isyanlar tertiplenmiştir.
Soru 12

İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ni Paris’te toplanacak bir barış konferansına çağırdılar. Osmanlı Devleti, konferansta önüne konulan şartların çok ağır olduğunu bildirdi fakat bu itirazlar dikkate alınmadı. Osmanlı Devleti’ne gözdağı vermek için İngilizler, Mudanya ve Bandırma’yı; Yunanlılar ise Balıkesir, Bursa ve Doğu Trakya’yı işgal ettiler. Bu baskı ve zorlamalar sonucunda, Paris’te alınan kararları görüşmek üzere Saltanat Şûrası toplandı. Padişahın da katıldığı toplantıda bu kararlar, Topçu Feriki (Korgeneral) Rıza Paşa dışındaki, şûra üyeleri tarafından kabul edildi. Paris’e giden bir heyet, Sevr Antlaşması’nı imzaladı.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Osmanlı Devleti antlaşmayı kabul etmek istememiştir.
B
İtilaf Devletleri antlaşmayı imzalatmak için Osmanlı topraklarını işgal etmeye başlamışlardır.
C
Antlaşmayı Türk halkı kabul etmek zorunda kalmıştır.
D
Antlaşmayı Osmanlı Saltanat Şurası imzalamıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön