TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Atatürk’ün Halkçılık ilkesiyle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Belli bir grubun hakimiyeti demektir.
B
Milliyetçilikle bütünleşir.
C
Cumhuriyetçilikle yakından ilgilidir.
D
Kanun önünde eşitliğin kabulü anlamındadır.
Soru 2
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk ilkelerinden “Halkçılıkla” daha çok ilgilidir?

A
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
B
Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
C
Soyadı Kanunu’nun kabulü
D
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir?

A
Milli birlik ve beraberliğe önem verir.
B
Yayılmacı bir politika izlenmesini öngörür.
C
Atatürk ilkeleri birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır.
D
Akıl ve bilime dayanır.
Soru 4
Bir ülkenin idaresindeki çeşitli toplumsal gruplara kanun önünde kesin eşitlik tanıması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığı gösterir?

A
İnkılâpçılık
B
Laiklik
C
Halkçılık
D
Milliyetçilik
Soru 5
Atatürk ilkelerinden “Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik” ilkelerinin doğal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletçilik
B
Halkçılık
C
Laiklik
D
İnkılâpçılık
Soru 6
Ülkemizde herkesin kanunlar önünde eşit olması, hak ve özgürlüklerin açısından aynı haklara sahip bulunması Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A
Devletçilik
B
Halkçılık
C
Laiklik
D
Milliyetçilik
Soru 7
Türkiye’de,

I. Ayrıcalık işareti olan unvanların yasaklanması

II. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi

III. Miladi Takvimin kabulü

gelişmelerinden hangisi ya da hangilerinin “toplumsal kaynaşma ve sınıfsız bir ülke” oluşturmayı amaçladığı savunulabilir?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 8
Atatürkçü Düşünce Sistemine durağan olmama özelliği kazandıran ilke hangisidir?

A
Devletçilik
B
Milliyetçilik
C
İnkılâpçılık
D
Laiklik
Soru 9
Ülkemizde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet yönetiminde ve siyasette din kurallarına yer verilmemesi Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Halkçılık
B
Devletçilik
C
Milliyetçilik
D
Laiklik
Soru 10
Yeni Türk Devleti’nde ağa, paşa, bey, efendi gibi ayrıcalık ifade eden unvan ve lâkapları kaldırılarak yerine Soyadı Kanunu kabul edilmiştir. Bu durum Atatürk İlkelerinden hangisine paralel bir gelişmedir?

A
Laiklik
B
Halkçılık
C
Devletçilik
D
Milliyetçilik
Soru 11
Laikliğin kabul edilmesi yolunda atılan en önemli adım hangisidir?

A
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
B
Soyadı Kanunu’nun kabulü
C
Halifeliğin kaldırılması
D
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Soru 12
Doğrudan doğruya millet egemenliğine dayanan, yöneticileri halkın oyu ile belli bir süre için seçilen devlet şekline ne ad verilir?

A
Teokrasi
B
Cumhuriyet
C
Monarşi
D
Krallık
Soru 13
“Türk, milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare,………..idaresidir.” Atatürk’ün yukarıdaki veciz sözünde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geldiğinde ifade doğru olur?

A
Krallık
B
Cumhuriyet
C
Teokrasi
D
Monarşi
Soru 14

– 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin kurulması

– 1932’ de Türk Dil Kurumu’nun kurulması

Yukarıdaki olaylar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine paralel gelişmelerdir?

A
Laiklik
B
Halkçılık
C
Devletçilik
D
Milliyetçilik
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğe aykırıdır?

A
Ülkenin bağımsızlığından taviz vermez.
B
Kalkınmada bilim ve aklı rehber alır.
C
Çağdaş uygarlık seviyesinin üstünü hedef alır.
D
Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırır.
Soru 16
Atatürk’ün en hassas olduğu ve taviz verilmesini asla istemediği ilkeleri hangileridir?

A
Milliyetçilik – Devletçilik
B
Laiklik – Cumhuriyetçilik
C
Devletçilik – Halkçılık
D
Halkçılık – Milliyetçilik
Soru 17
Atatürk döneminin en önemli hedeflerinden biri de yerli sanayi kuruluşlarına öncelik vermekti. Ancak bu sırada Türk halkı yeterince sermayeye sahip değildi. Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?

A
Halkçılık
B
Milliyetçilik
C
Devletçilik
D
Laiklik
Soru 18
Atatürk; “Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A
Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiği önemi
B
Ordumuzun yeni ihtiyaçları olduğunu
C
Halkın zorunlu olarak askerlik yapması gerektiğini
D
Ordumuzda modernizasyona gidilmesi gerektiğini
Soru 19
Atatürk ilkelerine canlılık ve süreklilik kazandıran ve Atatürk’ün çizdiği yolda durmadan ilerlememizi sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnkılâpçılık
B
Laiklik
C
Milliyetçilik
D
Devletçilik
Soru 20

– Milli birlik ve beraberliğimizin temel taşıdır.

– Bu ilke Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında başlıca rol oynamıştır.

Yukarıda sözü edilen Atatürk ilkelerinden hangisidir?

A
Cumhuriyetçilik
B
Laiklik
C
Milliyetçilik
D
Halkçılık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön