TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerinden değildir?

A
Milleti dil, kültür ve duygu birliği içerisinde kaynaştırarak ortak hedeflere ulaşmayı amaçlar.
B
Ülkenin bir hanedan tarafından yönetilmesine son verilmesi ve egemenliğin halka ait olmasıdır.
C
Toplumdaki ayrıcalıkları kaldıran, vatandaşların ülke yönetimine eşit olarak katılmalarını sağlayan ilkedir.
D
Kişilerin vatandaş olarak hak ve özgürlüklere kavuşmasının yolunu açmıştır.
Soru 2
Halkçılık ilkesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Cumhuriyetçilik ilkesiyle yakından ilgilidir.
B
Belli bir grubun veya zümrenin hakimiyetini esas alır.
C
Kanun önünde eşitliğin kabulü anlamındadır.
D
Milliyetçilik ilkesiyle bütünleşir.
Soru 3
Atatürk inkılapçılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Türk toplumunun gerçeklerine ve ülkenin ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir.
B
Batı uygarlığından esinlenmiş ve tamamen batıdaki gelişmeleri benimsemiştir.
C
Temel amacı, Türkiye’yi çağdaş ve demokratik bir ülke hâline getirmektir.
D
Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni durağan olmaktan kurtarır ve yeniliklerin önünü açar.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Devletçilik ilkesinin özelliklerinden değildir?

A
Düşünce ve inanç özgürlüğü sağlayarak demokratik düzenin kurulmasına yardımcı olmuştur.
B
Sosyal adaleti sağlayarak bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmaya çalışmıştır.
C
Birçok ekonomik faaliyetin devlet tarafından yapılmasının yanı sıra aynı zamanda özel teşebbüsün yatırım yapmasının da yolunu açmıştır.
D
Devlet tarafından eğitim, Kültür ve sanat, sağlık gibi alanlarında yatırımlar yapılarak toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamıştır.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Laiklik ilkesinin özelliklerinden değildir?

A
Hiçbir sınıfa, zümreye, aileye ve kişiye ayrıcalık tanınmamasıdır.
B
Akla ve bilime dayanan uygulamalar ile devletin ve toplumun çağdaşlaşmasının yolunu açmıştır.
C
Vatandaşları, inanç ayrımı yapmadan kanun önünde eşit konuma getirmiştir.
D
Düşünce ve inanç özgürlüğü sağlayarak demokratik düzenin kurulmasına yardımcı olmuştur.
Soru 6
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi akıl ve bilimin yol göstericiliğinde sürekli değişmek ve gelişmektir?

A
Halkçılık
B
İnkılapçılık
C
Devletçilik
D
Laiklik
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Halkçılık ilkesinin özelliklerinden değildir?

A
Vatandaşları, inanç ayrımı yapmadan kanun önünde eşit konuma getirmiştir.
B
Kanunlar önünde bütün vatandaşların eşit ve egemenlik haklarının millete ait olduğu bir anlayışı yansıtır.
C
Bütün vatandaşların devlet hizmetlerinden eşit olarak ücretsiz yararlanmasını amaçlar.
D
Hiçbir sınıfa, zümreye, aileye ve kişiye ayrıcalık tanınmamasıdır.
Soru 8
Aşağıdaki ilkelerden hangisi milli birlik ve beraberliğimizin temel taşı olarak Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında başlıca rol oynamıştır?  

 

A
Laiklik
B
İnkılapçılık
C
Milliyetçilik
D
Devletçilik
Soru 9
Milliyetçilik ve Cumhuriyetçilik ilkesinin doğal sonucu olan ilke hangisidir?

A
Halkçılık
B
Devletçilik
C
İnkılapçılık
D
Laiklik
Soru 10
Hukuk alanında yapılan düzenlemeler ve Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile dine dayalı olarak düzenlenen hukuk sistemi laikleştirildi. Din ayrımı ortadan kaldırıldı ve kişiler kanun önünde eşit oldu. Yukarıdaki gelişme aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

A
Laiklik
B
Halkçılık
C
Devletçilik
D
İnkılapçılık
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık ilkesi özelliklerinden değildir?

A
Vatandaşları, inanç ayrımı yapmadan kanun önünde eşit konuma getirmek.
B
Türkiye’yi çağdaş ve demokratik bir ülke hâline getirmektir.
C
Yapılanları korumak ve dinamik bir yapıda sürekli gelişmeyi sağlamak.
D
Çağının gerisinde kalmış, toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermeyen kurumların çağın gereklerine uygun duruma getirilmesi.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Milliyetçilik ilkesinin özelliklerinden değildir?

A
Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni durağan olmaktan kurtarır ve yeniliklerin önünü açar.
B
Toplumu oluşturan bireyleri ırka, inanca ve konuştuğu dile göre ayrıştırmaz.
C
Çağdaş uygarlık yolunda millî birlik ve beraberliği güçlendiren temel unsurdur.
D
Milleti dil, kültür ve duygu birliği içerisinde kaynaştırarak ortak hedeflere ulaşmayı amaçlar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön