TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin ekonomik bağımsızlığı ile ilgilidir?

A
Tarım okullarının açılması
B
Kabotaj Kanunu
C
Aşar vergisinin kaldırılması
D
İzmir İktisat Kongresi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımı geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri değildir?

A
Aşar vergisinin kaldırılması
B
Çiftçilere kredi kolaylıklarının tanınması
C
Örnek çiftliklerin kurulması
D
Kabotaj Kanunu’nun kabulü
Soru 3
Milli Ekonominin temelleri aşağıdakilerden hangisi ile atılmıştır?

A
Kabotaj Kanunu ile
B
Aşar vergisinin kaldırılmasıyla
C
Teşvik-i Sanayi Kanunu ile
D
İzmir İktisat Kongresi ile
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye’ye ait olmasıdır?

A
Aşar vergisinin kaldırılmasının
B
Kabotaj Kanunu’nun çıkarılmasının
C
Kapitülasyonların kaldırılmasının
D
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nu
Soru 5
Takvim, saat ve ölçülerde yapılan yeniliklerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapitülasyonları kaldırmak,
B
Uluslararası ilişkilerde birlikteliği sağlamak,
C
Milletler Cemiyeti’ne üye olmak,
D
Devletçilik sistemini uygulamak,
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmek için yapılan çalışmalardan birisi değildir?

A
Çiftçinin para, tohum, damızlık verme gibi etkinliklerle desteklenmesi,
B
Takvim saat ve ölçülerde değişiklik yapılması
C
Ziraat Bankası’nın çiftçiye verdiği kredi miktarının arttırılması
D
Aşar vergisinin kaldırılması
Soru 7
Hangisi toplumsal alanda yapılan yenilik çalışmalarından birisi değildir?

A
Soyadı Kanunu
B
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C
Harf İnkılâbı
D
Takvim, sanat ve ölçülerde değişiklik
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk köylüsünü kalkındırmak için yapılan çalışmalardan birsi değildir?

A
Köylüden alınan Aşar vergisinin kaldırılması
B
Tarım okullarının açılması
C
Kılık kıyafette değişiklik yapılması
D
Toprağı olmayan köylülere toprak verilmesi
Soru 9
İzmir İktisat Kongresi’nin sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A
Devletçilik politikasının uygulanmasından vazgeçilmesi,
B
Milli ekonominin temellerinin ortaya çıkması,
C
Misak-i İktisadi’nin kabul edilmesi,
D
Ekonomik bağımsızlığa ulaşmak için neler yapılacağının belirlenmesi,
Soru 10
Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımsal üretimi ve çiftçilerin gelirini artırmak için il olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

A
Örnek çiftliklerin kurulması
B
Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kurulması
C
Aşar vergisinin kaldırılması
D
Tarımda makineleşmeye geçilmesi
Soru 11
Osmanlı Devleti döneminde insanları birbirinden ayırmak için kişilerin adlarının yanına doğum yerleri, baba adları, lakapları veya ayrıcalık belirten unvanları konuyordu. Bunu önlemek için aşağıdaki yeniliklerden hangisi yapılmıştır?

A
Kılık kıyafette değişiklik yapılması
B
Aşar vergisinin kaldırılması
C
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
D
Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi alanında yaptığı çalışmalardan biridir?

A
Türk kadınına yeni haklar tanınması
B
İzmir İktisat Kongresi
C
Ankara Etnografya Müzesi’nin açılması
D
Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön