8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü kentler arasında yer almaz?

A
Manastır
B
Selanik
C
Sofya
D
İstanbul
Soru 2
I. Manastır Askerî İdadisine girişi II. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına getirilişi III. Selanik Askerî Rüştiyesine girişi IV. Harp Okuluna girişi Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
III- I- IV-II
B
IV-III-I-II
C
I-II-III-IV
D
II-III-IV-I
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi 20.yüzyıl başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz?

A
Ticaretin az geliştiği bir bölgedir
B
Sömürgeci devletlerin çekişme alanıdır
C
Batı ile iletişim ve etkileşime açık bir bölgedir.
D
Yeni fikirlerin yayılmasına uygun bir bölgedir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim hayatıyla ilgili doğru bir olgudur?

A
Harp okulu'nu bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisine girmiştir.
B
Askeri Rüştiye,öğrenim gördüğü son okuldur.
C
Öğrenimine mahalle mektebinde başlamıştır.
D
Mülkiye Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra öğrenimine ara vermiştir.
Soru 5
Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?

A
Kafkas Cephesi
B
Suriye Cephesi
C
Kanal Cephesi
D
Çanakkale Cephesi
Soru 6
Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra hangi göreve atanmıştır?

A
Sofya Askerî Ataşeliğine
B
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına
C
19. Tümen Komutanlığına
D
VII. Ordu Komutanlığına
Soru 7
Mustafa Kemal, Şam’da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirmiştir. Ancak daha sonra kendisi bu cemiyetten ayrılmıştır. Bu ayrılışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mustafa Kemal’in bu cemiyete lider olmak istemesi
B
İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin meşrutiyete karşı olmaları
C
Mustafa Kemal’in ordunun politikadan ayrılmasını istemesi
D
31 Mart Ayaklanması’nın bastırılamamış olması
Soru 8
Aşağıda adları verilen okullardan hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar arasında yer almaz?

A
Manastır Askerî Rüştiyesi
B
Manastır Askerî İdadisi
C
İstanbul Harp Akademisi
D
Selanik Askerî Rüştiyesi
Soru 9
Mustafa Kemal Şam’da bulunduğu sırada hangi cemiyeti kurmuştur?

A
Jön Türkler Cemiyeti
B
Hürriyet ve İtilaf Fırkası
C
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
D
İttihat ve Terakki Cemiyeti
Soru 10
Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman nerede, hangi görevde bulunuyordu?

A
Şam-5. Ordu Komutanı
B
Çanakkale-19. Tümen Komutanı
C
Trablusgarp- Derne Komutanı
D
Sofya-Askerî Ataşe
Soru 11
Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisi Mustafa Kemal tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında işgalden kurtarılmıştır?

A
Bitlis-Van
B
Bitlis- Muş
C
Muş-Bingöl
D
Muş-Van
Soru 12
Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında etkili olan faktörler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
Akılcılık-bilim- savaşçılık
B
Türk tarihi ve kültürü- savaşçılık-akılcılık
C
Türk tarihi ve kültürü-akılcılık-bilim
D
Akılcılık-askerlik-kültür
Soru 13
20. yüzyıl başlarında Balkanların durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yeni fikirlerin önce burada tartışıldığı
B
Batılı ülkeler ile sürekli iletişim hâlinde olduğu
C
Kültürel yönden geri kaldığı
D
Batılı devletlerin çekişme alanı olduğu
Soru 14
Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisi ile örtüşmektedir?

A
Almanların yanında yer almalıyız.
B
Savaşa kesinlikle girmeliyiz.
C
Savaşı Almanlar mutlaka kazanacaklar.
D
Savaşın dışında kalmalıyız.
Soru 15
Meşrutiyet yönetimine karşı İstanbul’da çıkan ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmıştır?

A
Yeniçeri Ordusu
B
Kuvayı milliye
C
Yıldırım Ordusu
D
Hareket Ordusu
Soru 16
Mustafa Kemal binbaşı rütbesine hangi savaş sırasında terfi etmiştir?

A
Sakarya Savaşı
B
Trablusgarp Savaşı
C
I. Balkan Savaşı
D
Çanakkale Savaşı
Soru 17
Mustafa Kemal Atatürk’ün aile hayatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Ailesi Rumeli’ye yerleştirilen Yörüklerdendi.
B
Makbule Hanım yaşayan tek kardeşiydi.
C
Babası Osmanlı Devleti’nde üst düzey bir memurdu.
D
Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dı.
Soru 18
31 Mart Olayı'nın bastırılmasında M.Kemal'in önemli bir katkısı olmuştur.Bu onun askerlik mesleğindeki ilk başarısıdır. Yukarıdaki bahsedilen ayaklanmaya Mustafa Kemal hangi ordu ile katılmıştır?

A
Hareket Ordusu
B
III.Ordu
C
Yıldırım Ordusu
D
V.Ordu
Soru 19
Mustafa Kemal, askerî öğrenimini bitirdiğinde rütbesi ne idi?

A
Binbaşı
B
Kurmay yüzbaşı
C
General
D
Albay
Soru 20
Mustafa Kemal ilk askerî başarısını hangi cephede kazanmıştır?

A
Makedonya
B
Kafkas
C
Trablusgarp
D
Çanakkale
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön