8. Sınıf Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ekonomi alanında yapılan yenilik ve gelişmelerden birisidir?  
A
Kabotaj Kanunu'nun kabulü
B
Türk Tarih Kurumunun kurulması
C
Millet Mekteplerinin açılması
D
Soyadı Kanunu'nun kabulü
Soru 2
17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresinin temel amacı hangisidir?  
A
Ekonomide dışa bağımlılığı artırmak.
B
Kapitülasyonları kaldırmak.
C
Milli ekonomi oluşturmak.
D
Ekonomik gelişmeleri yavaşlatmak.
Soru 3
Mustafa Kemal’in isteği doğrultusunda devletin içinde bulunduğu ekonomik koşulları belirlemek, ekonomik kalkınma için ortak amaçları tespit etmek ve bu amaçları gerçekleştirecek yöntemleri araştırmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?      
A
Lozan Konferansının Toplanması.
B
İzmir iktisat kongresinin toplanması.
C
Kapitülasyonların kaldırılması.
D
Misak-ı Milli ilkelerinin yayınlaması.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi ekonomi alanında yapılan yenilik ve gelişmelerden birisidir?      
A
Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulü.
B
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması.
C
Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulü.
D
Geleneksel tarımdan modern tarıma geçilmesi.
Soru 5
Misak-ı İktsadi kararları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?    
A
Tasarruf bilinci geliştirilmeye çalışılmalı.
B
İlim ve sanat, ekonomik kalkınmanın en önemli unsurları kabul edildi.
C
Yerli ve millî üretim teşvik edildi.
D
Yerli malı kullanımı azaltılarak ithalat artırılmalı.
Soru 6
17 Şubat 1923’te yapılan Türkiye İktisat Kongresi’ne im başkanlık yapmıştır?    
A
Kazım Karabekir
B
İsmet İnönü
C
Mustafa Kemal Atatürk
D
Refet Bele
Soru 7
Atatürk; “Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılamazsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.” Sözcüyle hangisinin önemini vurgulamıştır?      
A
Mili Eğitim
B
Milli Mücadele
C
Milli Sanayi
D
Milli Ekonomi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi ekonomi alanında yapılan yenilik ve gelişmelerden birisidir?      
A
Cumhuriyetin ilanı
B
Yeni Türk harflerinin kabulü
C
İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
D
Millet mekteplerinin açılması.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde yabancılara verilen ekonomik imtiyazdır?  
A
Misak-ı İktisadi
B
Kapitülasyon
C
Kabotaj
D
Düyûn-u Umûmiye
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi ekonomi alanında yapılan yeniliklerden birisi değildir?      
A
Kabotaj Kanunu
B
Türkiye İktsat Kongresi
C
Aşar Vergisi’nin Kaldırılması
D
Tevhidi Tedrisat Kanunu
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi ekonomi alanında yapılan yenilik ve gelişmelerden birisidir?    
A
Halifeliğin kaldırılması
B
Kılık kıyafette değişiklik
C
1924 Anayasası’nın kabulü
D
Merkez Bankasının kurulması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ekonomi alanında yapılan yenilik ve gelişmelerden birisidir?      
A
İtalya’dan Ceza Kanunu'nun alınması
B
Medeni Kanun’un kabulü
C
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
D
Takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön