8.Sınıf 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Yeni cephelerin açılması
B
Almanya’nın savaştan yenik düşmesi
C
İtilaf devletleri ve Rusya arasında irtibatın iyice kopması
D
Savaşın uzaması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinde ittifak devletleri tam olarak verilmiştir?

A
İtalya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan
B
Almanya-Avusturya-İngiltere-Osmanlı devleti- Bulgaristan
C
Almanya-İtalya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan
D
Almanya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti-Bulgaristan
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?

A
Sömürgeler elde etmek
B
Yeni cepheler açmak
C
İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak
D
Kaybedilen yerleri geri almak
Soru 4
I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?  

 

A
Rejim değişikliklerine
B
Sömürgeciliğin önemini kaybetmesine
C
Sınırların değişmesine
D
İmparatorlukların dağılmasına
Soru 5
Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?  

 

A
Rusya
B
Avusturya-Macaristan
C
İtalya
D
Almanya
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz?  

 

A
Almanya
B
Avusturya-Macaristan
C
Osmanlı Devleti
D
İngiltere
Soru 7
Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden hangisidir.  

 

A
Sömürgecilik yarışı
B
Panslavizm
C
Ekonomik rekabet
D
Alsas ve Loren
Soru 8
Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A
İtalya
B
Yunanistan
C
Romanya
D
Bulgaristan
Soru 9
I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden biridir?  

 

A
İngiltere
B
Rusya
C
Fransa
D
Almanya
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir ?  

 

A
Ruslarla işbirliği yapmak
B
Yeni cepheler açmak
C
İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak
D
Halifelik nüfuzundan yararlanmak
Soru 11
Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?

A
İşçi sınıfının ortaya çıkması
B
Sömürgecilik yarışının hızlanması
C
Üretimde kalitenin artması
D
Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması
Soru 12
19.yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.

A
İngiltere-Almanya
B
İtalya-Almanya
C
Fransa-İtalya
D
İngiltere-Fransa
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinde İtilaf devletleri birlikte verilmiştir?  

 

A
İngiltere-Rusya-Almanya-Fransa
B
İngiltere-Rusya-Amerika-İtalya
C
İngiltere-İtalya-Almanya-Rusya
D
İngiltere-Rusya-Fransa-İtalya
Soru 14
Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A
Ümmetçilik
B
Sömürgecilik
C
Milliyetçilik
D
Osmanlıcılık
Soru 15
Birinci Dünya Savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle fiili olarak başlamış oldu?  

 

A
Almanya’nın Fransa’ya saldırması ile
B
Avusturya-Macaristan’ın, Sırbistan’a saldırması ile.
C
İngiltere’nin Almanya’ya saldırması ile
D
Rusya’nın Osmanlı Devletine saldırması ile
Soru 16
Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?    

 

A
İtalya-Fransa
B
Almanya-Avusturya
C
İngiltere-Fransa
D
Almanya-İtalya
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?  

 

A
Siyasi bloklaşma
B
İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
C
Hızlı silahlanma
D
Sömürgecilik yarışı
Soru 18
Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?  

 

A
Fransız ihtilali – Açlık
B
Açlık – Irkçılık
C
Fransız ihtilali – Sanayi devrimi
D
Sanayi devrimi – Irkçılık
Soru 19
Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?  

 

A
Suriye
B
Kafkas
C
Kanal
D
Çanakkale
Soru 20
Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?

A
Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için.
B
Halifenin dinsel gücünden yararlanmak.
C
Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması.
D
Rusya’ya yardım ulaştırmak.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön