8.Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Değerlendirme Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’ye topyekün savaş özelliği kazandırmıştır?    
A
Büyük Taarruz
B
Lozan Barış Antlaşması
C
Tekalifi Milliyi Emirleri
D
Mondros Mütarekesi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı istemesini hızlandıran nedenlerden birisi değildir?    
A
Osmanlı’nın yenilgiler alması ve savaşacak gücünün kalmaması,
B
Osmanlı Devleti’nin sorunları barışçıl yoldan çözmek istemesi.
C
Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi ile Almanya - Osmanlı arasındaki bağlantının kesilmesi,
D
Wilson İlkeleri’nin maddelerine ve İngiltere’ye güvenilmesi,
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Batı Cephesinde meydana gelen gelişmelerden birisi değildir?      
A
Avrupa’nın en güçlü devletlerinden biri olan Sovyet Rusya, TBMM’yi Moskova Antlaşması ile tanımıştır.
B
Moskova Antlaşması ile Doğu sınırı kesinleşmiştir.
C
II. İnönü Savaşı’ndan sonra Antalya yöresindeki askerlerini geri çekme kararı alan İtalyanlar, Kütahya ­ Eskişehir Savaşları sonucunda bu kararlarından vazgeçmişlerdir.
D
Kütahya ­ Eskişehir Savaşları sonunda Mustafa Kemal Atatürk’e Başkomutanlık yetkisi verilmiştir.
Soru 4
Mustafa Kemal’in Millî Mücadele sırasında yaptığı çalışmalarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?    
A
Sivas Kongresi; Millî Mücadele ile ilgili alınan kararlar ulusallaştırıldı.
B
Amasya Görüşmeleri; Temsil Heyeti, İstanbul Hükûmeti tarafından hukuken tanındı.
C
Havza Genelgesi; Millî Mücadele’nin amaç, gerekçe ve yöntemi açıklandı.
D
Erzurum Kongresi; Millî Mücadele ile ilgili kararlar alındı.
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi I. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından birisidir?    
A
İngiltere’nin Yunanlılara duyduğu güven sarsılmıştır.
B
İtalya kuvvetlerini geri çekmeye başlamıştır.
C
Londra Konferansı toplandı.
D
Sovyet Rusya vadettiği yardımları göndermeyi hızlandırmıştır.
Soru 6
Amasya Genelgesinde yer alan “Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.” Maddesi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?    
A
Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi açıklanmıştır.
B
Millî Mücadele’nin gerekçesi açıklanmıştır.
C
Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yöntemi belirtilmiştir.
D
Tam bağımsızlık kararı alınmıştır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden birisi değildir?      
A
Etniki Eterya
B
Mavri Mira
C
İngiliz Muhipleri
D
Taşnak Hınçak
Soru 8
Aşağıda verilen yerlerden hangisi İngilizler tarafından işgal edilmemiştir?    
A
Samsun
B
Afyon, Eskişehir, İzmit
C
Konya, Antalya ve çevresi
D
Urfa, Antep, Kars ve Batum
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Cephesi’nin Sonuçlarından birisi değildir?    
A
Çok sayıda silah ve cephane ele geçirildi.
B
Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul edildi.
C
Gümrü Antlaşması ile cephe kapandı.
D
Doğudaki birlikler Batı Cephesi’ne kaydırıldı.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden birisi değildir?    
A
İzmir Reddi İlhak
B
Sulh Selameti Osmaniye
C
Trakya Paşaeli
D
Kilikyalılar
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin sınırları dışında, müttefiklerine yardım amacıyla açtığı cephelerden birisi değildir?    
A
Kanal Cephesi
B
Galiçya Cephesi
C
Romanya Cephesi
D
Makedonya Cephesi
Soru 12
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?      
A
Kuvayımilliye, Osmanlı Devleti tarafından oluşturulan düzenli birliklerdir.
B
Yararlı cemiyetler azınlıkların çalışmalarına tepki olarak doğmuştur.
C
İlk Kuvayımilliye cephesi İstanbul’da kurulmuştur.
D
Yararlı cemiyetlerin tamamı kurulma şekli açısından ulusaldır.
Soru 13
Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek amacıyla açılan cephe hangisidir?    
A
Kanal Cephesi
B
Suriye Cephesi
C
Hicaz – Yemen Cephesi
D
Irak Cephesi
Soru 14
Misakımillî’nin önemi ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin bağımsızlıkla ilgili kararları Meclis onayı ile yasallaşmıştır.
B
Mustafa Kemal’in düşüncelerinin Mebusan Meclisinde kabul edilmesi Millî Mücadele yanlılarına büyük bir siyasi zafer kazandırmıştır.
C
Kapitülasyonlara ilk kez tepki gösterilmiş, böylece bağımsızlık anlayışı vurgulanmıştır.
D
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın amaç - gerekçe ve yöntemi ilk defa dile getirilmiştir.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Ordusu’nun Kut’ül Amâre de İngilizlere karşı başarı kazandığı cephedir?    
A
Irak Cephesi
B
Suriye Cephesi
C
Kanal Cephesi
D
Hicaz – Yemen Cephesi
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili değildir?    
A
Mondros Antlaşması’nın uygulanamayacağını resmi olarak kanıtlamıştır.
B
İstanbul Doğu Trakya savaşılmadan alınmıştır.
C
Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını bitmiş diplomatik süreç başlatmıştır.
D
Ermeni Yurdu ve kapitülasyonlar sorunu resmen ortadan kalkmıştır.
Soru 17
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin izlediği politika nedir?    
A
Kaybettiği toprakları geri alma politikası gütmüştür.
B
Almanya’nın savaşı kazanacağını düşünerek savaşa girmiştir.
C
Mondros Ateşkes Antlaşması’na uymayacağını belirterek savaş açmıştır.
D
Osmanlı yönetimi halka işgallerin geçici olduğunu söyleyerek işgaller karşısında teslimiyetçi bir politika izlemiştir
Soru 18
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
General Harbord Raporu, Millî Mücadele’nin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belgedir.
B
Tüm yararlı cemiyetlerin tek çatı altında toplanması Sivas Kongresi’nde olmuştur.
C
Erzurum Kongresi, Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin çağrısı ile toplanmıştır.
D
Balıkesir ve Alaşehir kongreleri Batı Cephesi’nin oluşmasında etkili olmuştur.
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların sonuçlarından birisi değildir?  
A
Yunanlılar işgal bölgelerini genişletti.
B
Gereksiz yere insan, zaman ve malzeme kaybı oldu.
C
Ayaklanmalar bastırıldı, Meclisin gücü ve otoritesi arttı.
D
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını hızlandırdı.
Soru 20
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesiyle Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmak ve işgalleri kolaylaştırmak amaçlanmıştır?    
A
Sınırların korunması ve iç güvenliğin sürdürülmesi için gerekli askerî kuvvetlerin dışındakilerin hemen terhis edilmesi sağlanacaktır.
B
Osmanlı Hükûmeti, başka devletlerle ilişkilerini kesecekti.
C
Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacaktır.
D
İtilaf Defletleri, güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edeceklerdi.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön