TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kılık kıyafette, ölçü ve tartı aletlerinde yenilikler yapılmasının, Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesinin ortak amacı hangisidir?

A
Dış ticareti geliştirmek
B
Toplumsal hayatını düzenlemek
C
Eğitim seviyesini yükseltmek
D
Laik devlet düzenini oluşturmak
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi milli egemenlik ilkesinin uygulanmasında diğerlerinden daha etkilidir?

A
Türk medeni kanununun kabulü
B
Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi
C
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
D
Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
Soru 3
Medreselerin kapatılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Türk ekonomisinin gelişmesine,
B
Eğitime yönelik dış baskıların artmasına,
C
Dil ve tarih bilincinin zayıflamasına,
D
Eğitim kurumlarının tek merkezde toplanmasına,
Soru 4
Miras, evlenme, boşanma gibi konulardan kadınlara da haklar tanınması, tek eşle evliliğin ve resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi ve kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Demokratikleşmeyle
B
Kadın-erkek eşitliğiyle
C
Milli savunma ile
D
Milli ekonomiye geçiş ile
Soru 5
Cumhuriyetin ilk yıllarında takvim, saat ve ölçülerde yenilikler yapılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alışverişi kolaylaştırmak,
B
Batılı ülkelerle ilişkileri kolaylaştırmak,
C
Doğu ile ilişkileri kesmek,
D
Eski düzenleri değiştirmek,
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulamalarından birisi değildir?

A
Medreselerin kapatılması
B
Öğretimde birlik sağlanması
C
Mektep-medrese ayrımının sona ermesi
D
Yabancı okulların kapatılması
Soru 7
Laik düzenin oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
B
Halifeliğin kaldırılması,
C
Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi,
D
Şapka Kanunu’nun kabul edilmesi,
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk döneminde vatandaşlar arasında siyasi eşitliği sağlama çalışmalarındandır?

A
Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
B
Kadınlara seçme – seçilme hakkının tanınması
C
Medeni Kanun’unun kabul edilmesi
D
Medreselerin kapatılması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, halifeliğin kaldırılması gibi gelişmelerle ilişkilendirilemez?

A
Toplum yapısının çağdaşlaşması,
B
Din özgürlüğünü sağlamak,
C
Genç kuşaklara laiklik ilkesini kabul ettirmek,
D
Milli Ekonomi politikası uygulamak,
Soru 10
Halifeliğin kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde etkili olmuştur?

A
Halkın yönetime katılmasında,
B
Milli ekonomi politikasının uygulanmasında,
C
Laik devlet düzeninin kurulmasında,
D
Tek partili yönetime geçilmesinde,
Soru 11
1924 Anayasası’nda kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin dini İslâm’dır maddesinin 10 Nisan 1928’de anayasadan çıkarılmasını aşağıdaki gelişmelerden hangisi sağlamıştır?

A
Anayasanın laikleşmesini
B
Ulusal egemenlik anlayışının benimsenmesini
C
Halifeliğin kaldırılmasını
D
Cumhuriyetin kurulmasını
Soru 12
Hangisi Atatürk’ün toplumsal alanda yaptığı yeniliklerden biridir?

A
Takvim, saat ve ölçü aletlerinin değiştirilmesi,
B
Demir yollarının millileştirilmesi,
C
Aşar vergisinin kaldırılması,
D
Kıyafette değişiklik yapılması,
Soru 13
Cumhuriyetin ilk yıllarında aşar vergisi kaldırılarak aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?

A
Ticareti geliştirmek,
B
Köylünün durumunu iyileştirmek,
C
Kapitülasyonları kaldırmak,
D
Devlet gelirlerini artırmak,
Soru 14
Cumhuriyetin ilk yıllarında millet iradesini meclise tam olarak yansıtmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

A
Halifeliğin kaldırılması
B
Saltanatın kaldırılması
C
1924 Anayasası’nın hazırlanması
D
Çok partili hayata geçiş denemeleri
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi laikliği gerçekleştirmeye yönelik çalışmalardan birisi değildir?

A
Medeni Kanun’un kabulü
B
Halifeliğin kaldırılması
C
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D
Uluslararası uzunluk ve ağırlık ölçülerinin kabulü
Soru 16
Atatürk döneminde demiryolları, devlet tarafından yabancı işletmelerden satın alınmış, halkın kullanımına sunulması hangi alanda yapılan çalışmalara örnek oluşturur?

A
Bayındırlık
B
Toplumsal
C
Eğitim
D
Hukuk
Soru 17
Atatürk’ün Türk tarihi ile ilgili çalışmalarının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Türk tarihinin bilinmeyen yönlerini aydınlatmak,
B
Türkler hakkındaki olumsuz yargıları ortadan kaldırmak,
C
Türk tarihinin dünya medeniyetine katkılarını ortaya koymak,
D
Türk ırkının üstünlüğünü kabul ettirmek,
Soru 18
Atatürk döneminde alınan kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve çok partili hayata geçiş gibi kararlarla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A
Seçimlere katılma oranını arttırmak,
B
Meclise yasallık kazandırmak,
C
Milli iradeyi TBMM’ye tam olarak yansıtmak,
D
TBMM’de siyasi tartışmalara son vermek,
Soru 19
Atatürk; “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”sözüyle hangisinin gerçekleşmesini istemiştir?

A
Türk Dil Kurumu kurulmuştur.
B
Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.
C
İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması.
D
Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Türk aile hayatını düzenlemek için oluşturulmuştur?

A
Türk Ticaret Kanunu
B
Türk Medeni Kanunu
C
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
D
Türk Ceza Kanunu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön