8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mustafa Kemal, Rum, Bulgar ve Sırpların Türk topraklarını ele geçirmek için bütün Rumeli’de nasıl çalıştıklarını öğrenmişti. 1897’de Yunanlılar Girit’te bağımsızlık savaşı açtılar. Türkler de Rumeli’de onlara karşı yürüyüşe geçti. Bir gece Mustafa Kemal ile bir arkadaşı, gönüllü olarak askere gitmek amacıyla okuldan kaçtılar.

Bu durum Mustafa Kemal’de aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

 

A
Çok yönlülüğünün
B
İleri görüşlülüğünün
C
Vatanseverliğinin
D
Açıksözlülüğünün
Soru 2

Ekonomik ve kültürel canlılığın hakim olduğu, işlek bir limana sahip olan ve Avrupa ile demir yolu bağlantısı bulunan Selanik, Osmanlı Devleti’nin her bakımdan en gelişmiş şehirlerinden biriydi.

Metinde Selanik şehrinin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?

 

A
Sosyal
B
Dini
C
İktisadi
D
Kültürel
Soru 3

Mustafa Kemal, Aydınlanma Çağı düşünürlerinin eserlerini okumaya başlamış ve Avrupalı düşünürlerin hürriyet ve özgürlük ile ilgili düşüncelerinden etkilenmiştir.

Parçada Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen hangi şehir hakkında bilgi verilmiştir?

 

A
İstanbul
B
Sofya
C
Selanik
D
Manastır
Soru 4

Anafartalar Zaferi’nden sonra, Mustafa Kemal ismi herkes için kahraman anlamı taşıyordu. Aynı cephede görev yapan Türk askeri için onun adı moral kaynağı ve cesaret demekti. İngiliz General Hamilton bile günlüğüne, Türk askerinin çok iyi komuta edildiğini yazıyordu.

Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’nin başına geçmesinde etkili olan ve “Anafartalar Kahramanı” olarak anılmasını sağlayan zafer hangi cephede yaşanmıştır?

 

A
Kafkas Cephesi
B
Suriye-Filistin Cephesi
C
Kanal Cephesi
D
Çanakkale Cephesi
Soru 5

Mustafa Kemal gelecekteki liderliğinin ilk işaretlerinden birini Kurmay yüzbaşı olarak Şam’da bulunduğu sırada verdi. Ülkenin içinde bulunduğu sorunlara çözüm üretmek amacıyla birkaç arkadaşıyla birlikte gizlice ---- kurdu.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A
Milli Kongre Cemiyeti
B
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
C
İttihad ve Terakki Fırkası
D
Cumhuriyet Halk Fırkası
Soru 6

Mustafa Kemal İstanbul’a döndüğünde boğaza demir atmış İtilaf Devletlerinin donanmalarını görmüş ve “Geldikleri gibi giderler” sözünü söylemiştir. Türk Milleti’nin İtilaf Devletleri’ne karşı ortaya koyduğu şanlı mücadelenin ardından Kurtuluş Savaşı kazanılmış böylece Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki topraklarının üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Nitekim İtilaf Devletleri, geldikleri gibi geri gitmiş böylece Mustafa Kemal bir kez daha haklı çıkmıştır.

Metinde Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliği üzerinde durulmuştur?

 

A
İleri görüşlülüğü
B
Milliyetçiliği
C
Bilimselliği
D
Vatanseverliği
Soru 7

Selanik, Manastır, Sofya, İstanbul

Yukarıda verilen şehirlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Osmanlı Devletine başkentlik yapan şehirler
B
Mustafa Kemal’in fikirlerinin oluşumuna etki eden şehirler
C
Avrupa Devletlerinin elçilikleri olduğu şehirler
D
Mustafa Kemal’in askeri eğitim aldığı şehirler
Soru 8

I. Kafkasya Cephesi

II. Çanakkale Cephesi

III. Suriye-Filistin Cephesi

Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nın lideri olmasında hangi cephelerde göstermiş olduğu başarılar etkili olmuştur?

 

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 9

Selanik’te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletlerde yaşamaktaydı.

Buna göre, Selanik şehrinin, Fransız İhtilali’nin getirmiş olduğu fikir akımlarının hangisinden daha fazla etkileneceği söylenebilir?

 

A
Eşitlik
B
Adalet
C
Hürriyet
D
Milliyetçilik
Soru 10

İtalyanlar, Trablusgarp ve Bingazi’ye saldırdılar. Bütün Ege ve Akdeniz’in İtalyan hâkimiyetinde olması nedeni ile Osmanlı Devleti bölgeye asker ve malzeme gönderemiyordu. Durumu gören genç subaylar Osmanlı Devleti’nin de desteğini alarak bölgeye gitmeye başladılar. Mustafa Kemal’de Trablusgarp’a gitmek istedi. Başlangıçta bu isteği reddedilen Mustafa Kemal, “Gazeteci Şerif” adıyla Naci, Hakkı ve Yakup Cemil Beyler ile yola çıkarak bölgeye ulaştı. İlk işi yerli halkı İtalyan işgaline karşı örgütlemek oldu. Böylece Mustafa Kemal ilk defa bir savaşta yer alarak tarih sahnesine çıktı.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde İtalyanlar tarafından Osmanlı topraklarının bir kısmı işgal edilmiştir.
B
Osmanlı Devleti Trablusgarp’taki İtalyan işgaline karşı tüm kaynaklarını kullanarak karşılık vermiştir.
C
İşgaller karşısında Mustafa Kemal ve arkadaşları yöre halkını organize ederek direniş göstermiştir.
D
Osmanlı Devleti Akdeniz ve Ege Denizi’nin İtalyanlar tarafından tutulması nedeni ile bölgeye yardım gönderememiştir.
Soru 11

I. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması

II. Trablusgarp’taki halk direnişini örgütlemesi

III. Selanik’teki Askeri Rüştiyesi’nde öğretmeni tarafından “Kemal” ismi verilmesi

Yukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’ndaki liderliğinin işaretleri olarak kabul edilebilir?

 

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 12

Mustafa Kemal’in Harp Okulu’nda milletin uğradığı ağır felaketler karşısında arkadaşlarına hitaben “Ben sizler gibi uyuyamıyorum. Sabahlara kadar gözüm açıktır.” diyerek durumunu belirtmesi onun aşağıda verilen kişilik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

 

A
Kararlılığı
B
İleri görüşlülüğü
C
Vatanseverliği
D
Bilimselliği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön