8.Sınıf Demokratikleşme Çabaları Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Türk, milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare,………..idaresidir.” Atatürk’ün yukarıdaki veciz sözünde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geldiğinde ifade doğru olur?

A
Krallık
B
Cumhuriyet
C
Teokrasi
D
Monarşi
Soru 2
Atatürk; “Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A
Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiği önemi
B
Ordumuzun yeni ihtiyaçları olduğunu
C
Ordumuzda modernizasyona gidilmesi gerektiğini
D
Halkın zorunlu olarak askerlik yapması gerektiğini
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir?

A
Yayılmacı bir politika izlenmesini öngörür.
B
Atatürk ilkeleri birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır.
C
Akıl ve bilime dayanır.
D
Milli birlik ve beraberliğe önem verir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğe aykırıdır?

A
Ülkenin bağımsızlığından taviz vermez.
B
Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırır.
C
Çağdaş uygarlık seviyesinin üstünü hedef alır.
D
Kalkınmada bilim ve aklı rehber alır.
Soru 5

– 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin kurulması

– 1932’ de Türk Dil Kurumu’nun kurulması

Yukarıdaki olaylar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine paralel gelişmelerdir?

A
Laiklik
B
Milliyetçilik
C
Devletçilik
D
Halkçılık
Soru 6
Laikliğin kabul edilmesi yolunda atılan en önemli adım hangisidir?

A
Soyadı Kanunu’nun kabulü
B
Halifeliğin kaldırılması
C
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
D
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Soru 7
Doğrudan doğruya millet egemenliğine dayanan, yöneticileri halkın oyu ile belli bir süre için seçilen devlet şekline ne ad verilir?

A
Monarşi
B
Teokrasi
C
Cumhuriyet
D
Krallık
Soru 8
Atatürk’ün Halkçılık ilkesiyle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Kanun önünde eşitliğin kabulü anlamındadır.
B
Milliyetçilikle bütünleşir.
C
Belli bir grubun hakimiyeti demektir.
D
Cumhuriyetçilikle yakından ilgilidir.
Soru 9
Atatürk döneminin en önemli hedeflerinden biri de yerli sanayi kuruluşlarına öncelik vermekti. Ancak bu sırada Türk halkı yeterince sermayeye sahip değildi. Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?

A
Halkçılık
B
Devletçilik
C
Laiklik
D
Milliyetçilik
Soru 10
Ülkemizde herkesin kanunlar önünde eşit olması, hak ve özgürlüklerin açısından aynı haklara sahip bulunması Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A
Halkçılık
B
Milliyetçilik
C
Devletçilik
D
Laiklik
Soru 11
Atatürk’ün en hassas olduğu ve taviz verilmesini asla istemediği ilkeleri hangileridir?

A
Milliyetçilik – Devletçilik
B
Halkçılık – Milliyetçilik
C
Laiklik – Cumhuriyetçilik
D
Devletçilik – Halkçılık
Soru 12
Bir ülkenin idaresindeki çeşitli toplumsal gruplara kanun önünde kesin eşitlik tanıması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığı gösterir?

A
İnkılâpçılık
B
Laiklik
C
Milliyetçilik
D
Halkçılık
Soru 13

– Milli birlik ve beraberliğimizin temel taşıdır.

– Bu ilke Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında başlıca rol oynamıştır.

Yukarıda sözü edilen Atatürk ilkelerinden hangisidir?

A
Milliyetçilik
B
Laiklik
C
Cumhuriyetçilik
D
Halkçılık
Soru 14
Yeni Türk Devleti’nde ağa, paşa, bey, efendi gibi ayrıcalık ifade eden unvan ve lâkapları kaldırılarak yerine Soyadı Kanunu kabul edilmiştir. Bu durum Atatürk İlkelerinden hangisine paralel bir gelişmedir?

A
Halkçılık
B
Devletçilik
C
Laiklik
D
Milliyetçilik
Soru 15
Ülkemizde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet yönetiminde ve siyasette din kurallarına yer verilmemesi Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Milliyetçilik
B
Halkçılık
C
Laiklik
D
Devletçilik
Soru 16
Türkiye’de,

I. Ayrıcalık işareti olan unvanların yasaklanması

II. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi

III. Miladi Takvimin kabulü

gelişmelerinden hangisi ya da hangilerinin “toplumsal kaynaşma ve sınıfsız bir ülke” oluşturmayı amaçladığı savunulabilir?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 17
Atatürk ilkelerinden “Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik” ilkelerinin doğal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Laiklik
B
Devletçilik
C
İnkılâpçılık
D
Halkçılık
Soru 18
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk ilkelerinden “Halkçılıkla” daha çok ilgilidir?

A
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
B
Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
C
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
D
Soyadı Kanunu’nun kabulü
Soru 19
Atatürkçü Düşünce Sistemine durağan olmama özelliği kazandıran ilke hangisidir?

A
Laiklik
B
İnkılâpçılık
C
Milliyetçilik
D
Devletçilik
Soru 20
Atatürk ilkelerine canlılık ve süreklilik kazandıran ve Atatürk’ün çizdiği yolda durmadan ilerlememizi sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletçilik
B
İnkılâpçılık
C
Laiklik
D
Milliyetçilik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön