8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Selanik şehrinin;

I. Bir liman kenti olup önemli bir ticaret merkezi konumunda olması

II. Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere kara ve demir yolu ile bağlı olması

III. Farklı dillerde birçok gazete ve derginin yayımlandığı bir yer olması

IV. Türklerle birlikte; Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermenilerin yaşamlarını sürdürmeleri

özelliklerinden hangileri Selanik şehrinin çok uluslu yapısının göstergesidir?

 

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
Soru 2

Mustafa Kemal Atatürk, İtalya tarafından Trablusgarp’ın işgali sonrası gönüllü olarak bölgeye gitmiş ve halkı İtalyanlara karşı örgütleyerek direnişi başlatmıştır.

Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A
Askeri alanda tecrübe kazanmıştır.
B
Örgütleyici özelliğe sahiptir.
C
Askeri alandaki ilk başarısıdır.
D
Vatan bütünlüğünü önemsemiştir.
Soru 3

Mustafa Kemal; “Ordunun siyasetten uzak durması” yönündeki düşüncesini ne zaman edinmiştir?

 

A
Selanik Askeri Rüştiyesinde, arkadaşlarıyla sohbet ederken
B
Sofya’da Türkler’in sorunlarıyla ilgilendiği sırada
C
Manastır Askeri İdadisindeki öğretmenleriyle görüşmelerinde
D
Balkan Savaşları’nın siyasi nedenlerle kaybedilmesi üzerine
Soru 4

• Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda yenilmesinin ardından İtilaf Devletleri Türk topraklarının işgal etmeye başladılar. Mustafa Kemal bu durum karşısında Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmıştır.

• Sakarya Savaşında uyguladığı savaş taktiği sayesinde Türk Ordusu büyük zafer kazanmış; Türk milli mücadelesi Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zaferle noktalanmıştır.

Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Askeri bir deha olduğu
B
Devletin topraklarını genişletmek istediği
C
Ulusal kurtuluşu başlattığı
D
Liderlik özelliğine sahip olduğu
Soru 5

Atatürk, askerlik konusunda yetenekli bir subaydı. Birçok cephede savaşmasının yanı sıra askerlikle ilgili kitaplar yazarak kendisini edebiyat alanında geliştirmiştir. Ayrıca sanattan tarihe kadar pek çok alanda fikirler üretmiş ve topluma yeni hedefler göstermiştir. O büyük bir komutan, usta bir siyasetçi, inkılapçı ve teşkilatçı bir devlet adamıydı.

Metinde Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangisi ön plana çıkmaktadır?

 

A
Eğitimciliği
B
Çok yönlülüğü
C
İleri görüşlülüğü
D
Sanatseverliği
Soru 6

Mustafa Kemal;

• Albaylık rütbesine yükseltilmiştir.

• Zaferin kazanılmasında etkili rol üstlenmiştir.

• Türk ve dünya kamuoyunca tanınmıştır.

Yukarıdaki gelişmeler I. Dünya Savaşı’nın hangi cephesinde gerçekleşmiştir?

 

A
Çanakkale Cephesi
B
Kafkas Cephesi
C
Galiçya Cephesi
D
Suriye–Filistin Cephesi
Soru 7

Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı sonunda İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde, memleketin içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtarılabileceğini araştırdı ve sonunda Anadolu’ya geçmeye karar verdi. Çünkü milletin kurtuluşu için verilmesi gereken mücadelenin, milletin gücü ile başarılabileceğine inanıyordu.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Türk milletine güvenmektedir.
B
Kurtuluşu Anadolu’da görmektedir.
C
Padişaha bağlı hareket etmektedir.
D
Vatanseverlik duygularıyla hareket etmektedir.
Soru 8

Mustafa Kemal’in Osmanlı yönetimini yakından inceleyip tanıma fırsatı bulduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Sofya
B
İstanbul
C
Selanik
D
Suriye
Soru 9

• Çanakkale’de denizden başarılı olamayan düşman kuvvetleri amaçlarına ulaşmak için çeşitli askeri stratejiler geliştiriyorlardı. Mustafa Kemal düşmanın Conkbayırı hattına saldıracağını ve buradan ilerleyebileceklerini düşünmüştür.

• Sakarya Savaşını Başkomutan olarak yöneten ve attan düşerek yaralanmasına rağmen fedakarlık göstererek idareyi elinden bırakmayan Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” ve “Gazi” unvanı verilmiştir.

Buna göre Mustafa Kemal’in;

I. Askeri disiplin

II. Vatanseverlik

III. İleri görüşlülük

gibi özelliklerden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

 

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 10

Büyük bir asker ve ender yetişen bir komutan olan Mustafa Kemal, sahip olduğu komutanlık yeteneğini çeşitli cephelerde ve savaş alanlarında kazandığı tecrübelerle pekiştirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in savaştığı cephelerden biri değildir?

 

A
Çanakkale Savaşı
B
Trablusgarp Savaşı
C
Kanal Cephesi
D
Suriye-Filistin Cephesi
Soru 11

Selanik’te çeşitli dinlerden ve milletlerden insanlar bir arada yaşıyorlardı.

Bu bilgiye göre Selanik şehri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A
Kültür çeşitliliğinin bulunduğu
B
Ticaretin gelişmiş olduğu
C
Osmanlı’nın en kalabalık şehri olduğu
D
Ulaşım ağının gelişmiş olduğu
Soru 12

Mustafa Kemal’in Sofya’da yaptıklarından hangisi ileride kurulacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi için bir fikir edinmesini sağlamıştır?

 

A
Türklerin oturduğu bölgeleri dolaşması
B
İlk kez bir opera gösterisine katılması
C
Bulgaristan Türklerinin eğitim faaliyetlerini gözlemlemesi
D
Bulgar parlamentosunu ziyaret ederek görüşmelerde bulunması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön