8.Sınıf Mustafa Kemalin Askerlik Hayatı Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 1. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
 2. Hürriyet ve itilaf Cemiyeti
 3. Teali İslam Cemiyeti
Mustafa Kemal verilenlerden hangilerinin kuruluşunda yer almıştır?

A
Yalnız 1.
B
Yalnız 2.
C
2. ve 3.
D
1. ve 2.
1 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal, Harp Akademisini bitirdikten sonra staM yapmak için Şubat 190’te Şam’daki . Orduya atandı. Bu sırada Şam’da iç karışıklıklar yaşanıyordu. Devletin halk üzerindeki otoritesi zayıflamıştı. Ayrıca eş- kıya saldırıları da halkı zorluyordu. Mustafa Kemal, daha ilk görev yerinde karşılaştığı bu sıkıntılı durum içinde yılmamış, günün değil yarının adamı olmaya karar vermişti. Dağılmak üzere olduğunu düşündüğü imparatorluktan ulusal niteliklere sahip bir Türk Devleti çıkartmanın gerektiğini daha o günlerde öngörmüştü. Daha sonra gizlice Selanik’e gelen Mustafa Kemal, burada 9atan ve Hürriyet Cemiyetinin bir şubesini kurdu.
Soru 2
İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması üzerine Mustafa Kemal ve arkadaşları Trablusgarp’a gizli yollardan giderek halkı direnişe geçirmişlerdir. Bu durum Mustafa Kemal’in hangi özelliğini göstermektedir?

A
Teşkilatçılığını
B
İnkılapçılığını
C
İdealistliğini
D
İleri görüşlülüğünü
Soru 3
Osmanlı Devleti’nin İtalya’ya karşı yapılan Trablusgarp Savaşı’nda yenilmesiyle aşağıdaki yerlerin hangisindeki son toprağını kaybetmiştir?

A
Balkanlar
B
Afrika
C
Avrupa
D
Anadolu
Soru 4
Mustafa Kemal’in görev aldığı ilk askeri faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trablusgarp Savaşı
B
Picardie (Pikardi) Manevraları
C
Balkan Savaşları
D
31 Mart Olayı
4 numaralı soru için açıklama 
İttihat ve Terakki Cemiyetinin çalışmaları sonucunda Padişah İkinci Abdülhamit, 23 Temmuz 1908’de meşrutiyeti yeniden ilan etmek zorunda kaldı. 13 1isan 1909’da İstanbul’da Meşrutiyet yönetimine son vermek amacıyla “31 Mart Olayı” olarak bilinen bir isyan çıktı. Bu isyanı bastırmak için Selanik’te hazırlanan ve ismini Mustafa Kemal’in verdiği “Hareket Ordusu” kuruldu. Mahmut Şevket Paşa komutasındaki Hareket Ordusu’nda Mustafa Kemal Kurmay Başkanı olarak görev aldı, harekatın planlanmasında etkin bir rol üstlendi. Bu ordu İstanbul’a gelerek ayaklanmayı bastırdı. İstanbul’da düzen yeniden sağlanarak Meşrutiyet yönetimi korundu. Mustafa Kemal, sadece isyanın bastırılmasında değil ordunun kurulması, hareketin planlanması ve ordunun İstanbul’a gelmesinde önemli rol oynadı.
Soru 5
Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

A
Çanakkale
B
Balkanlar
C
Trablusgarp
D
Sibirya
Soru 6
Mustafa Kemal’in 1. Dünya Savaş’ında görev aldığı cephelerden bazıları şunlardır;
 • Çanakkale
 • Kafkas
 • ?
Yukarıda “?” olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Sakarya
B
Hicaz-Yemen
C
Kanal
D
Suriye
Soru 7
Mustafa Kemal askerlik hayatı boyunca bir çok savaşta yer almış ve askeri başarılara imza atmıştır. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta elde etmiştir?

A
I. Dünya Savaşı
B
Trablusgarp Savaşı
C
I. Balkan Savaşı
D
Kurtuluş Savaşı
7 numaralı soru için açıklama 
İngiltere ve Fransa, İtalya’yı İttifak Devletleri’nden ayırmak için bu girişime göz yumdu. Osmanlı Devleti, donanması yeterli güce sahip olmadığından denizden müdahale edemedi. Mısır’ın İngilizlerin elinde olması nedeniyle de karadan asker gönderemedi. Bütün bunların sonucunda Mustafa Kemal gibi bazı subaylar, Osmanlı Genelkurmayından izin alarak halkı örgütleyip İtalyanlarla savaşmak için gizlice Trablusgarp’a gittiler. Mustafa Kemal, Harp Akademisinde öğrendiği bilgileri uygulayarak ilk askeri başarılarını Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı kazandı.
Soru 8
(1) Ülkenin savaşın ortasında kalması Mustafa Kemal’i hem üzüyor hem de rahatsız ediyordu. (2) Bu yüzden Sofya’da kalmak istemiyordu. (3) Onun bu kararlı tutumu karşısında fazla direnemeyen yetkililer (4) 1915 yılında Çanakkale Boğazını savunmakla sorumlu 19. Tümen Komutanlığına tayin etti. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde, Mustafa Kemal’in görev almak istemesinin sebebi verilmiştir?

A
4
B
1
C
3
D
2
Soru 9
“Sofya’da bulunduğu yıllarda Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasını kaygıyla izlemiş, Osmanlı İmparatorluğu’nun asla savaşa girmemesi gerektiğini savunmuştur.” Bu durum hangi kişilik özelliğini göstermektedir?

A
Çok yönlülük
B
İleri görüşlülük
C
Liderlik
D
Teşkilatçılık
Soru 10
 1. Dünya Savaşı sonunda Mustafa Kemal Aşağıdaki görevlerden hangisini yürütmekteydi?

 

A
Yıldırım Orduları Komutanlığını
B
Doğu Cephesi Komutanlığını
C
İkinci Ordu Komutanlığını
D
Sofya Ateşeliğini
Soru 11
“Mustafa Kemal ve bazı subaylar, kimlik ve kılık değiştirerek halkı örgütlemek için gizlice Trablusgarp’a gitti. Harp Okulunda öğrendiği bilgileri uygulayarak Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı başarı kazandı.” Bu durum hangi kişilik özelliğini göstermektedir?

A
Liderlik
B
İleri görüşlülük
C
Teşkilatçılık
D
Çok yönlülük
Soru 12
“Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir gün“Aranızda kimler kendine güveniyorsa ayağa kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa, kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı. “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi o idi.” Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır?

A
Teşkilatçılık
B
Liderlik
C
Çok yönlülük
D
İleri görüşlülük
Soru 13
Mustafa Kemal’in katıldığı hangi savaşta teşkilatlandırıcı-örgütleyici kişilik özelliğinin ön plana çıkmasını ve onun halk tarafından tanınmasına katkı sağlamıştır?

A
Çanakkale Savaşı
B
31 Mart Olayı
C
Balkan Savaşları
D
Trablusgarp Savaşı
13 numaralı soru için açıklama 
1870’te siyasi birliğini tamamlayan İtalya, sömürge arayışı doğrultusunda 1911’de Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’ı iş- gal girişiminde bulundu. İngiltere ve Fransa, İtalya’yı İttifak Devletleri’nden ayırmak için bu girişime göz yumdu. Osmanlı Devleti, donanması yeterli güce sahip olmadığından denizden müdahale edemedi. Mısır’ın İngilizlerin elinde olması nedeniyle de karadan asker gönderemedi. Bütün bunların sonucunda Mustafa Kemal gibi bazı subaylar, Osmanlı Genelkurmayından izin alarak halkı örgütleyip İtalyanlarla savaşmak için gizlice Trablusgarp’a gittiler. Mustafa Kemal, Harp Akademisinde öğrendiği bilgileri uygulayarak ilk askeri başarılarını Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı kazandı. Teşkilatlandırıcı-örgütleyici kişilik özelli- ğinin ön plana çıktığı bu ilk savaş deneyimi onun halk tarafından tanınmasına da katkı sağlamış oldu.
Soru 14
Kafkas Cephesi’nde düşmanla başarıyla mücadele eden Mustafa Kemal 1917 yılında Suriye’de bulunan 7. Ordu Komutanlığına atandı. Bu cephede ingiliz ordusu Filistin’e kadar ilerlemişti. Ordunun erzak ve silah durumunun sıkıntılı olduğunu gören Mustafa Kemal fazla kayıp verilmesini önlemeye çalışmış, birliklerimizi Suriye’nin kuzeyine çekmiş ve İngiliz ilerlemesini durdurmuştur. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Osmanlı Devleti zayıf durumdadır.
B
Suriye’de İngilizlerin ilerlemesi engellenememiştir.
C
Osmanlı Devleti toprak kaybetmiştir.
D
Mustafa Kemal birçok cephede savaşmıştır.
Soru 15
 1. Almanya’nın savaşı kaybedeceğini söylemesi
 2. Gelibolu’ya asker çıkaran kuvvetlerin taarruz edeceklerini önceden tahmin etmesi
 3. İstanbul’a geldiği gün boğazlardaki gemiler için “Geldikleri gibi giderler!” demesi.
Yukarıda Mustafa Kemal ile ilgili verilenlerden hangileri onun ileri görüşlülüğünü kanıtlamaktadır?

A
Yalnız 2.
B
1., 2. ve 3.
C
Yalnız 3.
D
Yalnız 1.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön