8.Sınıf İnkılap Tarihi I. Dünya Savaşı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Avrupa’da devletler arasındaki siyasi ve ekonomik çıkar çatışmalarının giderek artması bloklaşmaları ortaya çıkardı. Almanya’nın öncülüğünde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya’nın katılımıyla oluşan blok hangisidir?    
A
NATO
B
Birleşmiş Milletler
C
İttifak Devletleri
D
İtilaf Devletleri
Soru 2
Aşağıdaki devletlerden hangisi dünyanın en büyük sömürgeci devleti olması ve sömürgecilik yarışında rakibi olan Almanya’yla çıkar çatışması yaşaması sonucu savaşa girmiştir?
A
İtalya
B
Fransa
C
İngiltere
D
Rusya
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi başlangıçta İtilaf Devletleri içerisinde yer almıyordu?  
A
İngiltere
B
Fransa
C
İtalya
D
Rusya
Soru 4
I. Dünya Savaşı öncesi devletler İtilaf ve İttifak olarak bloklaşmaya başladılar. Bu bloklaşmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Ekonomik rekabet ve sömürgecilik
B
Silahlanma yarışı.
C
Küçük devletlerin bağımsızlık istemesi
D
Ülkeler arası siyasi çatışmalar
Soru 5
I.Dünya Savaşını Başlatan ilk olay hangisidir?    
A
İngiltere’nin Almanya’ya savaş açması.
B
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Sırbistan’a savaş açması.
C
Fransız ihtilali.
D
Osmanlı Rus Savaşı.
Soru 6
Almanya ve bağlaşıklarının karşısında İngiltere’nin liderliğinde Fransa ve Rusya’nın bir araya gelmesiyle oluşan blok aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Birleşik Devletler
B
Birleşmiş Milletler
C
İtilaf Devletleri
D
İttifak Devletleri
Soru 7
Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında bir çok olay etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olayların ilk olanıdır?  
A
Kapitülasyonlar
B
Fransız İhtilali
C
İç isyan ve ayaklanmalar
D
Dış borçlar
Soru 8
Fransız İhtilali ile ortaya çıkan özgürlük, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi ilkeler bütün Avrupa ülkelerini etkiledi. “Her milletin kendi devletini kurup kendisini yönetmesini” öngören düşünce akımı, çok uluslu devletlerden Osmanlı devleti ve diğerlerinin parçalanmasında birinci derecede etkili oldu. Bu akım aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Özgürlük
B
Adalet
C
Milliyetçilik
D
Eşitlik
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşına girmesinin nedenlerinden birisi değildir?    
A
Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi.
B
Osmanlı Devleti’nin, Almanlar’ın savaşı kazanacağına inanması.
C
Alman gemilerinin Rus limanlarını topa tutması.
D
Rusların Balkanları işgal etmesi.
Soru 10
Avrupa’da 19. yüzyılda yaşanan önemli gelişmeler ve sanayileşmenin hız kazanması Avrupa’yı dünyanın sermaye, sanayi ve üretim merkezi haline getirdi. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbının bu sonuçlarından biri değildir?    
A
Küçük işletmelerin ve atölye tarzı üretimin önemini yitirmesi.
B
İnsan hak ve hürriyetlerine önem verilmesi.
C
Makineleşme ve otomasyonun gelişmesi.
D
Yeni pazar arayışları.
Soru 11
1870’te İtalya, 1871’de Almanya siyasi birliklerini tamamlayarak Avrupa’da kuvvetler dengesini etkileyecek iki önemli güç olarak ortaya çıktı. Bu durum aşağıdakilerden hangisini başlatmıştır?    
A
Sömürgecilik yarışı
B
Sanayi inkılabı
C
Milliyetçilik
D
Ulusçuluk akımı
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının nedenleri arasında yer almaz?    
A
Sanayi İnkılabı’nın sonucunda ham madde ve pazar arayışının artması ve sömürgecilik yarışı.
B
Devletler arası bloklaşma ve silahlanma yarışı yer almıştır.
C
1789 Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımının etkisi.
D
Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesi.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön