TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasıyla ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?      

 

A
Milli egemenliğin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır.
B
İtilâf Devletleri’nin Lozan Konferansı’nda ikilik çıkarma plânları sonuçsuz kalmıştır.
C
Devletin laikliği konusunda ilk adım gerçekleştirilmiştir.
D
Saltanatın kaldırılması ile doğal olarak halifelikte sona ermiştir.
Soru 2
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi siyasal alanda yapılmamıştır?    

 

A
Cumhuriyetin ilanı
B
Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
C
Halifeliğin kaldırılması
D
Saltanatın kaldırılması
Soru 3
Atatürk çok partili hayata geçilmesini hangi amaçla istemiş olamaz?    

 

A
Saltanatın kaldırılmasını,
B
Ülke sorunlarına farklı çözümler bunması,
C
Hükümet çalışmalarının kontrol edilmesi,
D
Farklı görüş ve düşüncelerin mecliste temsil edilmesini,
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanının sonuçlarından değildir?      

 

A
Cumhuriyetin ilanı ile ümmetçilik arayışları sona ermiştir.
B
Ulusal egemenlik düşüncesi hakim kılınmıştır.
C
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk olmuştur.
D
Devletin yönetim şekli belirlenmiş ve bu konudaki tartışmalar sona ermiştir.
Soru 5
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Cumhuriyetin ilanına zemin hazırlamıştır?    

 

A
Medeni Kanunun kabulü
B
Saltanatın kaldırılması
C
Halifeliğin kaldırılması
D
Çok partili hayata geçiş denemeleri
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilân edilmesi sonucu oluşan gelişmelerden birisi değildir?    

 

A
Devlet başkanlığı ve rejim sorununun çözülebilmesi,
B
Egemenlik hakkının kesin olarak millete verilmesi,
C
Halifeliğin saltanattan ayrılarak kaldırılması,
D
Meclis Hükümeti Sistemi yerine Kabine Sistemine geçilmesi,
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden birisi değildir?    

 

A
Halifeliğin, cumhuriyetçilik ilkesine aykırı olması,
B
Atatürk’e ve yenilikleri karşı olanların halifeliğe sığınmak istemesi,
C
Son halifenin ölmesi ve yerine yenisinin bulunamaması,
D
Bazı millet vekillerinin halifeliği millet iradesinin üzerinde görmeye başlaması,
Soru 8
Türkiye’nin idari şeklinin yeniden düzenlemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?    

 

A
Sınır güvenliğini sağlamak
B
Devlet hizmetlerinin daha kolay yapmak
C
Çok partili hayatı oluşturmak
D
Yabancı ülkelerle iyi ilişkiler kurmak
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Anlaşmasından önce gerçekleşmiştir?    

 

A
Ankara’nın başkent yapılması
B
Halifeliğin kaldırılması
C
Cumhuriyetin ilanı
D
Saltanatın kaldırılması
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın başken olmasında etkili olmamıştır?

A
Ankara’nın Anadolu’nun her tarafı için ulaşılabilir olması,
B
Ankara’nın nüfusunun kalabalık olması,
C
Ankara’nın savunulmasının konumu nedeniyle kolay olması,
D
Milli Mücadele’nin merkezinin Ankara olması,
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi laiklik konusunda atılan en önemli adımlardan birisidir?      

 

A
Saltanatın kaldırılmasının
B
Çok partili hayata geçilmesinin
C
Cumhuriyetin ilanının
D
Halifeliğin kaldırılmasının
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Saltanatın kaldırılmasının siyasi sonucudur?    

 

A
Osmanlı egemenliğinin sona ermesi,
B
Laik devlet anlayışının benimsenmesi,
C
Kurtuluş Savaşı sona ermesi,
D
Yeni Türk Devleti kurulması,
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön