TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi 12 Ağustos 1930' da Ali Fethi Okyar tarafından kurulmuştur ?

A
Cumhuriyet Halk Fırkası
B
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C
Serbest Cumhuriyet Fırkası
D
Demokrat Parti
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi milli egemenlik ile ilgili değildir ?

A
Monarşi
B
Demokrasi
C
Seçim
D
Milletvekili
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması' nda Türkiye-İngiltere arasındaki en büyük sorundu ?

A
Musul
B
Borçlar
C
Kapitülasyonlar
D
Boğazlar
Soru 4
Tevhid-i Tedrisat Kanunu aşağıdakilerden hangisi ile ilgili çıkarılmıştır ?

A
Ekonomi
B
Dini
C
Eğitim
D
Yönetim
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A
Ülkemizin yönetim biçimi cumhuriyettir.
B
TBMM 23 Nisan 1923' te açılmıştır.
C
Oy kullanmak, vatandaşlık görevlerimizdendir.
D
Cumhuriyet milli egemenlik ilkesinin bir sonucudur.
Soru 6
Halifeliğin kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin güçlenmesine katkı sağlamamıştır?

A
Lâik devlet
B
Millî egemenlik
C
Demokratik devlet
D
Sosyal devlet
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi' nde kurulan siyasi partilerden birisi değildir ?

A
Demokrat Parti
B
Cumhuriyet Halk Fırkası
C
Serbest Cumhuriyet Fırkası
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Soru 8
Atatürk' ün çok partili sisteme geçmek istemesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?

A
İktidarın denetlenmesi.
B
Milli egemenliği pekiştirmesi.
C
Sosyal devlet anlayışına uygun olması.
D
Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesi.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Menemen olayı ve Şeyh Sait isyanının ortak özelliğidir ?

 

A
Rejim karşıtı olmaları
B
Aynı bölgede çıkmış olmaları
C
Aynı zamanda çıkmış olmaları
D
İngiltere tarafından desteklenmesi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi kılık kıyafet alanında değişiklik yapılmasının amacıdır ?

A
Dini inançları istismar etmek
B
Türk toplumuna modern ve çağdaş bir görünüm kazandırmak
C
Her türlü bilimsel gelişmeye açık olmak
D
Avrupalıları her konuda taklit etmek
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet' in ilan edilmesinin nedenlerinden biri değildir ?

A
Devletin yönetim biçimini belirlemek.
B
Yeni Türk Devleti' nin adını belirlemek.
C
Milli egemenliğini tam olarak sağlamak.
D
Tarihi bir geçmişe sahip olmak.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi TBMM' nin özelliklerinden biri değildir ?

A
İşgallere karşı oluşan direnişi tek bir çatı altında toplamıştır.
B
Ulusal egemenliği gerçekleştirmiştir.
C
Cumhuriyetin ilanına ortam hazırlamıştır.
D
Atatürk'ün mutlak hakimeyini sağlamıştır.
Soru 13
Tekke ve zaviyelerin kapatılması aşağıda verilen ilkelerden hangisini güçlendirmiştir?

A
Devletçilik
B
Milliyetçilik
C
Laiklik
D
Halkçılık
Soru 14
Türk Ticaret Kanunu aşağıdaki ülkelerden hangisi örnek alınarak hazırlanmıştır ?

 

A
Almanya
B
İsviçre
C
Fransa
D
İtalya
Soru 15
Kabotaj Kanunu hangi alanda yapılan bir çalışmadır ?

 

A
Siyasi
B
Ekonomik
C
Sosyal
D
Hukuki
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön