8.Sınıf Adım Adım Bağımsızlık Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Misak-ı Milli belgelerinde politik, ekonomik mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanındaki hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydı Bu hükümle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?

A
Osmanlı saltanatının
B
Eski eğitim sisteminin
C
Kapitülasyonların
D
Aşar vergisinin
Soru 2
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır?

A
Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.
B
Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
C
Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.
D
İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek yerleri işgal edebilecektir.
Soru 3

TBMM açıldıktan sonra ülke içerisinde meclise karşı çeşitli ayaklanmalar çıkartılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların nedenleri arasında yer almaz?

A
İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal ve arkadaşları aleyhine fetva yayınlaması
B
İtilaf Devletlerinin kontrolündeki azınlıkların devlet kurma faaliyetleri
C
Tekalif-i Milliye emirlerine karşı çıkan halkın ayaklanması
D
Etkinliklerini kaybetmek istemeyen bazı Kuvayi Milliye liderlerinin düzenli ordu aleyhine tutumları
Soru 4
19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği imzasıyla ilk genelgesini bütün yurttaki askeri ve sivil makamlara göndermiştir Mustafa Kemal’in Mondros Ateşkes Antlaşmasına ilk tepkisi hangisi ile olmuştur?

A
Amasya Genelgesi
B
Havza Genelgesi
C
Sivas Kongresi
D
Erzurum Kongresi
Soru 5
Mustafa Kemal çok sevdiği askerlik görevinden ne zaman ayrılmıştır?

A
Amasya Genelgesini yayınlayınca
B
Samsuna çıkınca
C
Erzurum Kongresinden önce
D
Sivas Kongresi sırasında
Soru 6
Amasya Genelgesini yayınlayan Mustafa Kemal aşağıdaki illerimizin hangisine gitti?

A
Samsun
B
Ankara
C
Erzurum
D
Sivas
Soru 7
Misak-ı Milliye göre aşağıdakilerden hangisinde halk oylamasına başvurulacaktır?

A
Kars
B
Hatay
C
Mardin
D
Edirne
Soru 8
Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misak-ı Milli sınırları çizilmiş, ancak meclisin dağılmasıyla birlikte açılan TBMM Misak-ı Milliyi gerçekleştirmek için çalışmalar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?  

 

A
Musul’un Irak’a verilmesi,
B
Kars, Ardahan ve Batum’un alınması,
C
Doğu Trakya’nın Yunanlılardan alınması.
D
Hatay’ın anavatana katılması,
Soru 9
Misak-ı Milli nerede görüşülüp, kabul edilmiş ve uygulamaya konmuştur?  

 

A
Sivas Kongresinde
B
Erzurum Kongresinde
C
Osmanlı Mebusan Meclisinde
D
TBMM’de
Soru 10
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A
Trakya Paşaeli Cemiyeti
B
Milli Kongre Cemiyeti
C
Redd-i İlhak Cemiyeti
D
Kilikyalılar Cemiyeti
Soru 11

I. Mebusan Meclisi itilaf devletleri tarafından kapatıldı

II. İstanbul 16 Mart 1920 de resmen işgal edildi

Yukarıda verilenler hangi olaya bir tepki olarak gerçekleşmiştir ?

A
Meclisi Mebusan’da Misak-ı Milli kararlarının kabulüne
B
İşgallere karşı halkın direnişine
C
TBMM’nin toplanmasına
D
Sivas Kongresinin Toplanmasına
Soru 12
İtilaf devletleri İstanbul’u hangi olaydan sonra işgal etmiştir?

A
Amasya görüşmelerinden sonra.
B
Misak-ı Milli kararlarından sonra.
C
Amasya genelgesinden sonra.
D
Sivas kongresinden sonra.
Soru 13
Milli Mücadelenin başlangıcı sayılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atatürk’ün Samsun’a çıkması
B
Mondros Ateşkes Anlaşması
C
Paris Konferansı
D
İzmir’in işgali
Soru 14
Toplanışı itibariyle bölgesel, alınan kararlarıyla ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sivas Kongresi
B
Amasya görüşmesi
C
Amasya Genelgesi
D
Erzurum Kongresi
Soru 15
Toplanma ve alınan karalarıyla tamamen ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amasya görüşmesi
B
Erzurum Kongresi
C
Amasya Genelgesi
D
Sivas Kongresi
Soru 16
Atatürk hangi görev gereği Samsun’a çıkmıştı?

A
Baş Komutan
B
Ordu Komutanı
C
Ordu Müfettişi
D
Ateşe
Soru 17
Mustafa Kemal Atatürk hangi unvanla Samsun a çıkmıştır?

A
Binbaşı
B
Kurmay Yüzbaşı
C
Yarbay
D
9.Ordu müfettişi
Soru 18
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere, daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir?

A
Ermenistan
B
İtalya
C
ABD
D
Fransa
Soru 19
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk işgali gerçekleştirmiştir?

A
Fransa
B
İtalya
C
Yunanistan
D
İngiltere
Soru 20
19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği asıl amaç hangisidir?

A
Ülkeyi kurtarmak için cemiyetler kurmak
B
Anadolu’da çıkan ayaklanmaları bastırmak
C
Padişahın isteklerini yerine getirmek
D
Milli mücadeleyi başlatmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön