8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Askerî İdadide Mustafa Kemal’in sevdiği derslerden biri de tarihti. Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey’in bilgisi onda tarih bilinci uyandırmıştır. Mustafa Kemal’in idadide başlayan bu tarih sevgisi, hayatının sonuna kadar artarak devam etmiştir.

Bu durum Mustafa Kemal’in düşünce hayatına nasıl bir katkı yapmıştır?

 

A
Vatan millet sevgisine önem vermiştir.
B
Çağdaş gelişmeleri yakından takip etmiştir.
C
Bilimsel çalışmalara katkı sağlamıştır.
D
Sanat alanında çalışmaları desteklemiştir.
Soru 2

Bir Avrupa başkentinin sosyal hayatını gözlemlemesi ve görevi gereği Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüşme ve fikirlerini paylaşma imkanı bulması Mustafa Kemal’in fikir hayatının şekillenmesinde etkili olmuştur.

Verilen bilgiler Mustafa Kemal’in hayatını etkileyen aşağıdaki şehirlerden hangisi ile ilgilidir?

 

A
Selanik
B
Manastır
C
Sofya
D
İstanbul
Soru 3

Askerlikte yükselmenin tek yolu kurmaylık sınavını kazanmaktı. Böylece Harp Akademisine gidebilecekti. Bir gün:

-- “Kurmay subay olmazsan ne yaparsın?” diye yarı ciddi yarı şaka takılan sınıf arkadaşı Arif’i derhal susturmuştur.

-- “Seni bilmiyorum fakat ben muhakkak kurmay subay olacağım” diyerek cevap vermiştir.

Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevapla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A
Duygusaldır
B
Kararlıdır
C
Liderdir
D
Birleştiricidir
Soru 4

Mustafa Kemal, Harp Okulu ve Harp Akademisindeki yıllarını İstanbul’da geçirdi. O, İstanbul’da bulunduğu dönemde bir yandan askerlik bilgisini derinleştirirken diğer yandan genel kültürünü geliştirme imkanı buldu. Fransa’dan getirttiği kitap, gazete ve dergileri okuyarak dünyayı tanıma imkanı buldu.

Metne göre Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A
Sanat alanındaki gelişmelere ilgi duymamıştır.
B
Farklı ilgi alanlarına sahiptir.
C
Kendini sürekli geliştiren bir kişiliğe sahiptir.
D
Dünyada gelişen olaylara kayıtsız kalmamıştır.
Soru 5
Mustafa Kemal;

• Gelibolu Yarımadasında görev alması, Çanakkale Savaşlarındaki başarısını olumlu etkilemiştir.

• Çanakkale Savaşında, dünyanın tanıdığı bir komutan olmuştur.

Buna göre Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

A
I. Dünya Savaşı’nda görev almıştır.
B
Yenilikçi bir subaydır.
C
İlk görev yeri Çanakkaledir.
D
Askeri alanda bir çok rütbe almıştır.
Soru 6

Selanik, Rumeli’de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege’ye açılan şehir, Osmanlı’nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Birçok şehirle demiryolu bağlantısı bulunmaktaydı.

Bu bilgilere göre;

I. Selanik jeopolitik olarak önemli bir noktadadır.

II. Ulaşım ağı gelişmiştir.

III. Denize kıyısı bulunmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 7

Selanik şehrinin;

I. Farklı milletlerin bir arada yaşaması

II. Gelişmiş bir kent olması

III. Batının önemli şehirleri ile ulaşımının olması

özelliklerinden hangilerinin Atatürk’ün fikir hayatının gelişimine katkı sağladığı söylenebilir?

 

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinin Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasında etkisi yoktur?

 

A
Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’in
B
Namık Kemal’in hürriyetçi fikirlerinin
C
Halide Edip Adıvar’ın fikirlerinin
D
Ziya Gökalp’in milliyetçi fikirlerinin
Soru 9

Selanik şehrinde Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletlerde yaşamaktaydı.

Bu bilgilere göre Selanik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Çok uluslu bir yapıdadır.
B
Farklı kültürler bir arada yaşamaktadır.
C
Farklı dini inançlar görülmektedir.
D
Türklerden sonra en kalabalık millet Rumlardır.
Soru 10

Mustafa Kemal’in, Sofya’da askeri ataşeliği görevini yaptığı sırada katıldığı faaliyetlerden hangisi onun milliyetçi kişiliğini gösterir?

 

A
Türklerin oturduğu bölgelere gidip gözlemlerde bulunması
B
Avrupa Devletlerinin temsilcileriyle dünyadaki gelişmeleri konuşması
C
Bulgaristan parlamentosunu ziyaret etmesi
D
Danslı müzikli toplantılara katılması
Soru 11

Mustafa Kemal’in askerlik görevi süresince cepheden cepheye koşması onun hangi kişilik özelliğini ön plana çıkarmaktadır?

 

A
İleri görüşlülüğü
B
Kararlılığı
C
Vatan ve Millet sevgisi
D
Disiplinli olduğu
Soru 12

Mustafa Kemal, “Minnet borcum vardır, bana yeni bir ufuk açtı.” dediği Tarih Öğretmeni Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey’i Manastır Askerî İdadisinde okurken tanıdı. Bu dönemde Türk kültür ve tarihi ile ilgili eserler okudu.

Buna göre Manastır, Mustafa Kemal’in fikir hayatında aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

 

A
Şiire olan merakı artmıştır.
B
Dünyayı tanıma imkanına kavuşmuştur.
C
Tarih bilinci gelişmiştir.
D
Askerlik yeteneğini geliştirmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön