TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Devletin ekonomiye müdahale etmesi ve ekonomik açıdan ülkenin kalkınması için planlar hazırlaması hangi ilke ile ilgilidir?

A
Laiklik
B
Milliyetçilik
C
Devletçilik
D
İnkılapçılık
Soru 2
Milli Egemenlik ilkesi Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Cumhuriyetçilik
B
Laiklik
C
İnkılapçılık
D
Milliyetçilik
Soru 3
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Milliyetçilik ve Halkçılık ilkesinin bütünleştirir?

A
Laiklik
B
İnkılapçılık
C
Devletçilik
D
Cumhuriyetçilik
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürkçülüğün dayandığı esaslardan birisi değildir?

A
Savaşçılık
B
Bilimsellik
C
Barışçılık
D
Çağdaşlık
Soru 5
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi kişilerin ve grupların ayrıcalıklarının kaldırılması ve herkesin kanun önünde eşit kabul edilmesini sağlamıştır?

A
Milliyetçilik
B
Devletçilik
C
İnkılapçılık
D
Halkçılık
Soru 6
Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
yayılmacılık
B
birleştiricilik
C
kaynaştırıcılık
D
köklüdür
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi ile çelişir?

A
Yöneticilerin belirlenmesinde halkın tercihleri göz önünde tutulur.
B
Yöneticiler halka hesap vermek zorundadır.
C
Kişilerin yararı toplum çıkarlarından önemlidir.
D
Devlet yöneticileri seçimle belirlenir
Soru 8
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılmasını öngörür?

A
Milliyetçilik
B
Cumhuriyetçilik
C
Halkçılık
D
Laiklik
Soru 9
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucudur?

A
Devletçilik
B
İnkılapçılık
C
Halkçılık
D
Laiklik
Soru 10
Yenilikleri takip etmek ve bu yeniliklere uygun olanlarını benimsemek aşağıdaki ilkelerin hangisi ile ilgili olabilir?

A
Halkçılık
B
Laiklik
C
İnkılapçılık
D
Devletçilik
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisini milliyetçilik ilkesi ile ilgili söyleyemeyiz?

A
Irkçıdır
B
Kaynaştırıcıdır
C
Laiktir
D
Birleştiricidir
Soru 12
Hangi ilke doğrultusunda Türk Medeni Kanunun kabul edilmiş ve Soyadı Kanunu çıkarılmıştır?

A
İnkılapçılık
B
Halkçılık
C
Laiklik
D
Devletçilik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön