5. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

5. Sınıf Sosyal Bilgiler

1.ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM

Sosyal Bilgiler Dersinin Kazandırdıkları

Yeni Okulum

Hak Ve Sorumluluklarımız

Çocuk Hakları 

Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Soruları

Haklarımız ve Sorumluluklarımız

Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz

Yeni Okulum Konu Testi

Çocuk Hakları Her Yerde

Birey ve Toplum

Birey ve Toplum

Çocuk Hakları

Hak Ve Sorumluluklarımız

Yeni Okulum Konu Değerlendirme

Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz

Kültür ve Miras

Uygarlıkları Öğreniyorum

Çevremizdeki Güzellikler

Kültürümüzü Tanıyalım

Geçmişten Günümüze Kültürümüz

Kültür ve Miras Ünite Değerlendirme

Uygarlıkları Öğreniyorum

Çevremizdeki Güzellikler

Kültürümüzü Tanıyalım

Geçmişten Günümüze Kültürümüz 

Kültür ve Miras

2.Ünite Kültür ve Miras

Geçmişten Günümüze Kültürümüz Kazanım Değerlendirme

Kültürümüzü Tanıyalım Kazanım Değerlendirme

Çevremizdeki Güzellikler Kazanım Değerlendirme

Uygarlıkları Öğreniyorum Kazanım Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

3.Ünite

Haritalar Ne Diyor Testi

Yeryüzü Şekilleri

İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi

Nüfus ve Yerleşme

Afetler ve Çevre Sorunları

Doğal Afetlerin Yaşamımıza Etkisi

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

Yeryüzü Şekilleri

İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi

Nüfus ve Yerleşme

Afetler ve Çevre

Doğal Afetlerin Yaşamımıza Etkisi

Afetler ve Çevre Sorunları Etkisi

İnsanlar Yerler Ve Çevreler

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler Soruları

Nüfus ve Yerleşme

İklim Ve Yaşamım

Haritayı Tanıyorum

İnsanlar Yerler Ve Çevreler Konu Anlatımı

4.Ünite

Bilim Teknoloji Ve Toplum

Doğru ve Güvenilir Bilgi

Sanal Ortamda Güvenlik

Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri

Araştırma Yapıyorum

4.Ünite Teknoloji ve Toplum

4.Ünite Bilim, Teknoloji Ve Toplum

Sanal Ortam Doğru Bilgi 

Doğru ve Güvenilir Bilgi

Teknoloji ve Toplum 

Mucitlerin ve Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri

Teknoloji ve Toplum Ünite Değerlendirme

İnterneti Nasıl Kullanmalıyım

Doğru ve Güvenilir Bilgiye Ulaşma

Bilim Teknoloji Ve Toplum

1.Dönem 2.Yazılı Soruları

2.Dönem 1.Değerlendirme

5.Ünite

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler Konu Testi

Ekonomi Ve Sosyal Hayat Konu Testi

Üretimin Serüveni Konu Testi

Yeni Fikirler Geliştirelim Konu Testi

Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler Konu Testi

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim Ağı Konu Testi

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim Ünite Testi

Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler Konu Testi

Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

5.Ünite Üretim Dağıtım ve Tüketim

Ekonomik Faaliyetlerin Yaşamımıza Etkileri

Üretimden Tüketime Yeni Fikirler

Üretim, Dağıtım Tüketim Ağı

Yeni Fikirler Geliştirelim

Üretimin Serüveni

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler

Ekonomi Ve Sosyal Hayat Konu

Üretim, Dağıtım Tüketim Ağı Kazanım

6.Ünite

Halka Hizmet Veren Kurumlar Konu Testi

Sivil Toplum Kuruluşları Konu Testi

Yaşadığım Yerin Yönetimi Konu Testi

Özgür Düşünce Ve Katılım Konu Testi

Egemenliğimizin Ve Bağımsızlığımızın Sembolleri Konu Testi

Etkin Vatandaşlık Konu Testi

Hizmet Veren Kurumlar Konu Testi

Yaşadığımız Yer ve Yönetimi Konu Testi

Temel Haklarımızı Öğrenelim Konu Testi

Bayrağımız Ve İstiklal Marşı Konu Testi

6.Ünite Etkin Vatandaşlık Testi

Etkin Vatandaşlık

Bayrağımız ve İstiklal Marşımız

Temel Haklarımızı Öğrenelim

Yaşadığımız Yerin Yönetimi

Halka Hizmet Veren Kurumlar

Toplum İçin Çalışanlar Kazanım

Toplum İçin Çalışanlar

6.Ünite Etkin Vatandaşlık

2.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

7.Ünite

Yaşadığım İlin Türkiye Ekonomisine Katkısı Konu Testi

Dış Ticarette İletişim Ve Ulaşım Konu Testi

Gelin Tanış Olalım Konu Testi

İnsanlığın Ortak Mirası Konu Testi

Küresel Bağlantılar Ünite Testi

Küresel Bağlantılar

7.Ünite Küresel Bağlantılar