8.Sınıf İnkılap Tarihi I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı’nın başlarında Osmanlı Devleti’nin yakın bir gelecekte savaşa girme ihtimalinin olduğunu göstermektedir?  
A
Ülke genelinde seferberlik başlatmak.
B
Boğazları ulaşıma kapatmak.
C
Kapitülasyonları kaldırdığını duyurmak.
D
Tarafsızlığını ilan etmek.
Soru 2
- Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmiş olmasına rağmen siyasi yalnızlıktan kurtulmak için bir yandan da ittifak arayışı içine girdi. İlk ittifak girişimleri İngiltere ve Fransa’yla yapıldı fakat olumlu bir sonuç alınamadı. – Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri içerisinde yer almasını engelleyen ülke hangisidir?  
A
Amerika
B
Almanya
C
Rusya
D
İtalya
Soru 3
Osmanlı Devleti, savaşın başındaki gelişmeler karşısında iktidardaki İttihat ve Terakki Hükûmeti’nin de etkisiyle aşağıdakilerden hangisi ile yakınlaştı?  
A
Rusya
B
Almanya
C
İtalya
D
İngiltere
Soru 4
- En büyük amacı Boğazları ele geçirip sıcak denizlere inmekti. Balkanlarda hâkimiyet kurmaya çalıştı. Osmanlı topraklarında yaşayan Slav ve Ortodoksları kendi amaçları doğrultusunda yönlendirdi. – Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki devletlerden hangisinin I.Dünya Savaşı’na girme nedeni anlatılmıştır?
A
Almanya
B
İngiltere
C
Rusya
D
İtalya
Soru 5
-I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı yöneticileri, bir yandan ülke güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alırken diğer yandan da devletin takip edeceği savaş politikasını belirlemeye çalışıyorlardı.- Aşağıda verilenlerden hangisi ekonomik baskılardan kurtulmaya yöneliktir?  
A
Ülke genelinde seferberlik başlatmak.
B
Tarafsızlığını ilan etmek.
C
Kapitülasyonları kaldırdığını duyurmak.
D
Boğazları ulaşıma kapatmak.
Soru 6
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına girmesine neden olan olay hangisidir?  
A
Osmanlı Devleti’nin Ruslara tek taraflı savaş ilan etmesi.
B
Osmanlı Devleti’nin sığınan Alman savaş gemilerini satın aldığını açıklaması ve gemilere Türk bayrağı çekilerek Yavuz ve Midilli adlarının verilmesi.
C
Akdeniz’de İngiliz savaş gemilerinin takibinden kaçan Goeben (Goben) (Görsel 2.9) ve Breslau (Breslav) adlı Alman savaş gemileri Çanakkale Boğazı’nı geçerek Osmanlı Devleti’ne sığınması.
D
Osmanlıya sığınan Alman savaş gemilerinin ve diğer gemilerin katılmasıyla Karadeniz’e açılan filonun Rusya’nın Sivastopol, Odessa (Odesa) ve Kefe liman şehirlerini topa tutması.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni yanına almak istemesinin nedenlerinden birisi değildir?  
A
Almanlar, savaşı geniş bir alana yayarak İtilaf Devletleri’ne karşı yeni cepheler açmak suretiyle Avrupa’daki yüklerini hafifletmeyi amaçlamışlardı.
B
Osmanlı Devleti’nin Rus ve Balkan Savaşlarında kaybettiği toprakları geri almasının sağlamak istemişlerdi.
C
Osmanlı Devleti’nin Boğazlara sahip ve İngilizlerin Uzak Doğu sömürgelerine giden yolu tehdit edebilecek önemli bir stratejik konumda olması.
D
Osmanlı halifesinin nüfuzundan yararlanarak İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki Müslümanları bu devletlere karşı ayaklandırarak onları zor durumda bırakmak istemişlerdi.
Soru 8
Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinde etkili olan ekonomik nedenler nelerdir?  
A
Artan hammadde ihtiyacı
B
Kapitülasyonlar
C
Dış borçlar
D
Sömürgecilik
Soru 9
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı başladığındaki tutumu hangisidir?    
A
Almanya’nın yanında yer almak.
B
İngiltere’nin himayesine girmek.
C
Kaybettiği toprakları geri almak.
D
Tarafsız kalmak.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına girmesinin nedenlerinden birisi değildir?    
A
Orta Asya’daki Türkleri Rus baskısından kurtarıp Turancılık akımı doğrultusunda Dünya Türk birliğini oluşturmak.
B
Yakın dönemde kaybedilen bir kısım topraklar geri almak.
C
Almanya’nın yanında sömürgeler kazanmak ve sanayisini geliştirmek.
D
Almanya’nın savaşı kazanacağına inanmaları.
Soru 11
-I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı yöneticileri, bir yandan ülke güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alırken diğer yandan da devletin takip edeceği savaş politikasını belirlemeye çalışıyorlardı.- Aşağıda verilenlerden hangisi başkentin güvenliğini sağlamaya yöneliktir?  
A
Kapitülasyonları kaldırdığını duyurmak.
B
Ülke genelinde seferberlik başlatmak.
C
Boğazları ulaşıma kapatmak.
D
Tarafsızlığını ilan etmek.
Soru 12
Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri grubuna kabul edilmemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Osmanlı Devleti’nin İttifak Devletleri arasında yer alması.
B
Osmanlı Devleti’nin tarafsızlığını ilan etmesi.
C
İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşmayı düşünmeleri.
D
Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonları kaldırması.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön