TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde olmamıştır?

A
Misak-ı Milli’nin kabulü
B
1.İnönü savaşı
C
Genelgelerin yayınlanması
D
Kongrelerin toplanması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin Londra Konferansındaki beklentilerinden birisi değildir?

A
TBMM’yi kabul ettirmek
B
Misakı Milliyi dünyaya duyurmak
C
Yunanlıları oyalamak zaman kazanmak
D
Türkler barış istemiyor propagandasını çürütmek.
Soru 3
İtilaf Devletleri Londra Konferansı’nda Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettiremeyince amaçlarını silah zoruyla gerçekleştirmek istedi. Bu amaçla aşağıdaki savaşlardan hangisi başlatıldı?

A
Büyük Taarruz
B
Sakarya Meydan Savaşı
C
II.İnönü Savaşı
D
I.İnönü Savaşı
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Paris Konferansının toplanmasını asıl nedenidir?

A
İtalya’nın daha etkili olmasını sağlamak.
B
Batı Anadolu’yu Yunanlılara vermek.
C
Doğu Anadolu’yu İngilizlerin işgal etmesi.
D
Antalya ve Konya’yı Fransızların işgal etmesini sağlamak.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Londra Konferansından İtilaf devletlerinin beklentilerinden birisi değildir?

A
Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığını devam ettirmek.
B
Kapitülasyonları devam ettirmek
C
Yunanlılara toprak kazandırmak.
D
Doğuda bir Ermeni Devleti kurmak
Soru 6
Batı Anadolu’nun Yunanlılar tarafından işgal edilmesi aşağıdaki devletlerden hangisinin işine gelmemiştir?

A
Rusya
B
Fransa
C
İngiltere
D
İtalya
Soru 7
Kuva-i Milliye birliklerinin Yunanlılara karşı başarısız olması sonucu aşağıdaki gelişmelerden hangisi hız kazanmıştır?

A
Düzenli ordunun kurulmasına
B
Geri çekilme
C
TBMM’yi taşıma
D
Kurtuluş Savaşının başlatılmasına
Soru 8
Paris Barış Konferansı’nda Batı Anadolu’nun Yunanlılara verilmesinin temel nedeni hangisidir?

A
Halifelik kurumunu yıkmak istemeleri
B
Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’ndaki üstüm başarıları
C
Rum nüfusunu bu bölgede kullanmak istemeleri
D
Doğu Akdeniz’de güçlü bir devletin varlığını istememeleri
Soru 9
Yunanlılar aşağıdakilerden hangisine dayanarak Batı Anadolu’yu işgale başladılar?

A
Sevr Antlaşması
B
Londra Konferansı
C
Mondros Ateşkes Antlaşması
D
Paris Barış Konferansı
Soru 10

-I.İnönü-TBMM’nin Londra Konferansına davet edilmesi

-II.İnönü-İtalya’nın Anadolu’yu terk etmesi

-Sakarya-Fransa’nın Ankara Antlaşmasını imzalaması

Yukarıdaki gelişmelere bakarak aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

A
Ankara Antlaşması ile Türk –Yunan dostluğu başlamıştır.
B
Anadolu’yu önce Fransızlar terk etmiştir.
C
Londra Konferansından sonra Kurtuluş Savaşı sona ermiştir.
D
Askeri başarılar siyasi gelişmeleri etkilemiştir.
Soru 11
Hangi olaydan sonra İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları artmış ve Londra Konferansı toplanmıştır?

A
Sakarya Meydan Savaşı
B
Büyük Taarruz
C
II.İnönü Zaferi
D
I.İnönü Zaferi
Soru 12
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I.İnönü Savaşından sonra yaşanmamıştır?

A
Londra Konferansı’nın toplanması
B
Güney Cephesinin kapanması
C
Moskova Antlaşmasının imzalanması
D
İstiklal Marşının kabulü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön