8.Sınıf Ya İstiklal Ya Ölüm Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ordumuzun ve milletimizin zor günlerinde sorumluluk almaktan kaçınmayan Mustafa Kemal, TBMM’de baş- komutanlığı kabul ederek meclisin gücünü doğrudan kullanma yetkisi istedi. Amacı etkili ve hızlı kararlar alarak ordumuzu hazırlamak ve hızlı bir şekilde ordunun ihtiyaçlarını karşılamaktı.

Bu durumda Mustafa Kemal ilk olarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

 

A
Sovyet Rusya’yla Moskova Antlaşması’nı imzalamıştır.
B
Türk ordusunu hemen hücuma geçirmiştir.
C
Tekalif-i Milliye Emirlerini yayınlamıştır.
D
Fransızlarla Ankara Antlaşması’nı imzalamıştır.
Soru 2

Tekalif-i Milliye Emirleri’nin uygulanışı, Türk halkının milli mücadelede verdiği önemli bir dayanışma örneğidir.

Bu durum;

I. Türk toplumu birlik içindedir.

II. Halk ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır.

III. Ulusal bağımsızlık amaçlanmıştır.

yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

 

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 3

“En önemli ve verimli vazifelerimiz eğitim ve öğretim işleridir.” diyen Mustafa Kemal’in, bu düşüncesinden hareketle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

 

A
Tekalifimilliye Emirleri yayınlanmıştır.
B
İstiklal Marşı kabul edilmiştir.
C
Maarif Kongresi düzenlenmiştir.
D
Londra Konferansı düzenlenmiştir.
Soru 4

“Sakarya Meydan Muharebesinde düşman durdurulmuş ve geri püskürtülmüştür. Fakat ordumuz düşmanın peşinden taarruz etmemiştir. Çünkü; ...’’

Yukarıda boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur?

 

A
Ordunun taarruz edecek silahı ve cephanesi yoktu.
B
Ordu düşmandan korkmuştu.
C
TBMM geri çekilme emri vermişti.
D
Ordu terhis edilmişti.
Soru 5

Sakarya Savaşı sonucunda;

I. Yunan ordusunun savunmaya çekilmesi

II. Fransa’yla Ankara Antlaşması’nın imzalanması

III. Türk ordusunun geri çekilişinin sona ermesi

gelişmelerinden hangileri, savaşın uluslararası sonuçları arasında yer almaktadır?

 

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 6

Mustafa Kemal’in Milli Mücadelede Başkomutan olarak görev aldığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
I. İnönü
B
II. İnönü
C
Sakarya Savaşı
D
Büyük Taarruz
Soru 7

Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya Savaşı öncesinde Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayımlamıştır.

Bu uygulama ile;

I. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak

II. Ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirmek

III. Halkın desteğini sağlamak

amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiştir?

 

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 8

“Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir! İleri.”

Mustafa Kemal yukarıdaki sözüyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

 

A
Düşmanı Anadolu’dan atmayı
B
İtilaf Devletlerinin desteğini
C
Kuvayımilliyeyi kaldırmayı
D
Geri çekilmeyi başlatmayı
Soru 9

Sakarya Zaferi’nin siyasi alandaki sonuçlarından biri TBMM Hükümeti ile Fransa arasında 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Antlaşması’dır. Ankara Antlaşması’yla Türkiye ile Fransa arasındaki savaş durumu sona erdi ve Fransa, Hatay dışında işgali altında bulundurduğu topraklarımızdan çekilmeyi kabul etti. Böylece Güney Cephesi’nde savaş durumu sona ererken bu cephedeki birliklerimiz Batı Cephesi’ne kaydırıldı.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Fransa ile olan savaş durumu son bulmuştur.
B
Milli Mücadele sona ermiştir.
C
Fransa TBMM’nin varlığını tanımıştır.
D
Güneydeki birlikler asker ihtiyacı olan cepheye gönderilmiştir.
Soru 10

Milli Mücadelede askeri başarılar arkasından ulusal ve uluslararası siyasi başarıyı getirmiştir.

Sakarya Savaşından sonra meydana gelen başarılardan hangisi ulusal düzeydedir?

 

A
TBMM ile Fransa arasında Ankara Antlaşması imzalanması
B
TBMM ile Sovyet Rusya denetimindeki Kafkas Cumhuriyetleri Kars Antlaşması imzalanması
C
İtalya’nın Anadolu topraklarından tamamen çekilmesi
D
TBMM’nin, Mustafa Kemal Paşa’ya Gazi unvanı ile Mareşal rütbesini vermesi
Soru 11

TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun Milli Mücadeledeki son savunma savaşı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Büyük Taarruz
B
Sakarya Savaşı
C
II. İnönü
D
II. İnönü
Soru 12

Tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

A
Savaş Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır.
B
Yunan ordusunun toplam asker sayısı Türk ordusunun asker sayısından fazladır.
C
Türk ordusu ihtiyaçlarını Tekalif-i Milliye Emirleri ile karşılamıştır.
D
Yunan ordusundaki uçak sayısı savaşı kazanmasında etkili olmuştur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön