8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şeyh Sait olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  
A
Şeyh Sait İsyanı, Musul sorunu üzerinde yeterli baskının kurulmasını engellediği için sorunun Türkiye aleyhine sonuçlanmasında etkili olmuştur.
B
Şeyh Sait İsyanı’nın önemli sonuçlarından biri isyanla bağlantılı olduğu gerekçesi ile Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasıdır.
C
Şeyh Sait İsyanı nedeniyle hükûmet ve Meclis olağanüstü önlemler alarak Takrir-i Sükun Kanunu’nu çıkarmıştır.
D
Şeyh Sait İsyanı, cumhuriyet rejimine karşı çıkan ilk isyandır.
Soru 2
Aşağıdaki olaylardan hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında doğuda bir Kürt Devleti kurmaya yöneliktir?    
A
Atatürk’e suikast düzenlenmesi.
B
Sütçü İmam Ayaklanması
C
Şeyh Sait İsyanı.
D
Menemen olayı.
Soru 3

▪ İlk genel başkanı: Kâzım Karabekir’dir.

▪ Liberal ekonomik modeli savundu.

▪ Tek dereceli seçim sistemini savundu.

▪ Cumhuriyetçilik ilkesine bağlıdır.

▪ İnkılapların zamana yayılarak yapılmasını savundu.

▪ Cumhurbaşkanı seçilen kişinin, üyesi olduğu partiden istifa etmesi gerektiğini savundu.

Yukarıda özellikleri verilen siyasi parti hangisidir?    
A
Cumhuriyet Halk Fırkası
B
İthat ve Terakki Fırkası
C
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Soru 4
İstiklal mahkemelerinin kurulmasına neden olan olay hangisidir?    
A
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması.
B
Şeyh Sait İsyanı.
C
Menemen olayı.
D
Atatürk’e suikast düzenlenmesi.
Soru 5
Hangi siyasi partinin kapanması sonrası Mustafa Kemal Atatürk’e suikast düzenlenmek istenmiştir?    
A
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B
Cumhuriyet Halk Fırkası
C
Serbest Cumhuriyet Fırkası
D
İthat ve Terakki Fırkası
Soru 6
Şeyh Sait İsyanı’nın “Din elden gidiyor.” sloganıyla hareket etmeleri aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?        
A
Çok partili hayata karşı çıkılması.
B
Dini değerlerin siyasi araç olarak kullanılması.
C
Ayaklanmaya yurtdışı güçlerden destek almak.
D
Osmanlı yönetiminin geri getirilmek istenmesi.
Soru 7
Hangi olaydan sonra Takrir-i Sükun kanunu çıkarılmıştır?      
A
Şeyh Sait İsyanı.
B
Menemen olayı.
C
Atatürk’e suikast düzenlenmesi.
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması.
Soru 8
Musul’un Irak’a bırakılmasına neden olan tarihi olay hangisidir?    
A
Atatürk’e suikast düzenlenmesi.
B
Şeyh Sait İsyanı.
C
Menemen olayı.
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması.
Soru 9

▪ İlk genel başkanı: Fethi Bey’dir.

▪ Liberal ekonomik modeli savundu.

▪ Tek dereceli seçim sistemini savundu.

▪ Cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına bağlıdır.

▪ Vergilerin yeniden düzenlenmesini gerekli görür.

▪ Kadınlara siyasi haklar verilmesini savundu.

Yukarıda özellikleri verilen siyasi parti hangisidir?    
A
Cumhuriyet Halk Fırkası
B
İthat ve Terakki Fırkası
C
Serbest Cumhuriyet Fırkası
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Soru 10

▪ İlk genel başkanı: Mustafa Kemal’dir.

▪ 1930’lu yıllarda devletçi ekonomik modeli savundu.

▪ İki dereceli seçim sistemini savundu.

▪ Cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına bağlıdır.

▪ Köklü inkılapları gerekli görür.

Yukarıda özellikleri verilen siyasi parti hangisidir?  
A
İthat ve Terakki Fırkası
B
Cumhuriyet Halk Fırkası
C
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Soru 11
Şeyh Sait İsyanı aşağıdaki siyasi partilerden hangisinin kapatılmasına neden olmuştur?    
A
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B
İthat ve Terakki Fırkası
C
Serbest Cumhuriyet Fırkası
D
Cumhuriyet Halk Fırkası
Soru 12
1926 yılında, Mustafa Kemal’in şahsı üzerinden Cumhuriyet rejimini tehdit eden olay hangisidir?    
A
Atatürk’e suikast düzenlenmesi.
B
Derviş Mehmet İsyanı
C
Menemen olayı.
D
Şeyh Sait İsyanı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön