TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hangi ilkeye göre Egemenlik hakları bir kişi veya gruba değil, kayıtsız şartsız millete aittir?

A
Cumhuriyetçilik
B
Halkçılık
C
Laiklik
D
Milliyetçilik
Soru 2

-Aşar vergisinin kaldırılması.

- Türk Medeni Kanunu.

- Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması.

- Millet Mekteplerinin açılması

-Soyadı Kanunu.

- Unvan ve lakapların kaldırılması.

Yukarıdaki gelişmeler hangi ilke doğrultusunda olmuştur?

A
Cumhuriyetçilik
B
Laiklik
C
Halkçılık
D
Milliyetçilik
Soru 3
Atatürkçülükte; milletini sevmek, onun varlığını yüceltmek ve milletinin mutluluğu için çalışmak olarak adlandırılan ilke hangisidir?

A
Milliyetçilik
B
Laiklik
C
Cumhuriyetçilik
D
Halkçılık
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi doğrulusunda meydana gelen gelişmelerdin birisi değildir?

A
TBMM’nin açılması.
B
Saltanatın kaldırılması.
C
Halifeliğin kaldırılması.
D
Kapitülasyonların kaldırılması.
Soru 5
Cumhuriyetçilik ilkesi Atatürk ilkelerinin temelini oluşturur. Bütün ilkelerle ilişki kurar. Aşağıdaki ilişkilerden hangisi yanlıştır?

A
Din ayrımı yapmaz. Bu nedenle milliyetçilik ilkesi ile uyumludur.
B
Her alanda değişme ve gelişme ilkesine dayandığı için inkılapçıdır.
C
Sosyal devlet ve fırsat eşitliğini esas alan devletçilik ilkesi ile bağlantılıdır.
D
Kişi, sınıf ve zümre ayrımı gözetmez. Bu nedenle halkçıdır.
Soru 6

- Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan ve çağdaş değerlere ulaşmayı sağlayan bir bütünün parçalarıdır.

- Tam bağımsızlığı ve çağdaşlaşmayı amaçlayan Atatürkçü düşünceyi yansıtır.

- TBMM’nin açılışıyla başlayıp yapılan inkılaplarla devam eden bir sürecin sonunda meydana gelmiştir.

- Türkiye Devleti’nin niteliklerini belirlenmiştir.

Atatürk ilkeleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

A
1
B
3
C
4
D
2
Soru 7
Atatürk ilkeleri, az gelişmiş milletlerin özgürleşmesi ve demokrasiye geçmesinde en uygun örnektir. Bu yargıya göre Atatürk ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek daha doğru olur?

A
Evrenseldir.
B
Bireyseldir.
C
Bilimseldir.
D
Bölgeseldir.
Soru 8
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, kıyafet inkılabının yapılması, toplumsal yaşantının ve görünüşün modernleşmesinin ve çağdaşlaşmasının önünü açılması gibi gelişmelere neden olan Atatürk ilkesi hangisidir?

A
Halkçılık
B
Devletçilik
C
İnkılapçılık
D
Laiklik
Soru 9

-Teşvik-i Sanayi Kanunu.

-Fabrikaların kurulması.

- Maden Tetkik Arama Enstitüsünün kurulması.

- Sağlık ve eğitim kuruluşlarının yaygınlaştırılması.

Yukarıdaki gelişmeler hangi ilke doğrultusunda olmuştur?

A
Halkçılık
B
İnkılapçılık
C
Laiklik
D
Devletçilik
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili değildir?

A
Ekonomik güce göre ayrım gözetir.
B
Din ayrımı gözetmez, akıl ve bilime dayalıdır.
C
Irk ayrımı yapmaz.
D
Kişi, sınıf ve zümre ayrımı gözetmez.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Milliyetçiliğinde milli birlik ve beraberliği sağlayan ve güçlendiren unsurlardan birisi değildir?

A
Millî eğitim
B
Türklük bilinci
C
Milli ordu
D
Millî kültür
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Milliyetçilik ilkesi doğrulusunda meydana gelen gelişmelerdin birisi değildir?

A
Harf İnkılabı’nın yapılması
B
Halifeliğin kaldırılması
C
İstiklal Marşı’nın kabulü
D
Türk Dil Kurumunun kurulması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön