7. Sınıf Matematik Testleri

7. Sınıf Matematik

1.Ünite Konu Testleri

Tam Sayılarla İşlemler

Tam Sayılarla Toplama İşlemleri

Tam Sayılarla Çıkarma İşlemleri

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Tam Sayılarda Toplama İşleminin Özellikleri

Tam Sayılarla Çarpma İşlemleri

Tam Sayılarla Bölme İşlemleri

Tam Sayıların Kendisi ile Tekrarlı Çarpımı

Tam Sayılarla İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler

Tam Sayıların Kuvveti 

Tam Sayılar Problemleri

Tam Sayılarla İşlemler

Toplama İşleminde Kolaylıklar

 1.Ünite 1.Değerlendirme

Tam Sayılarda Toplama İşlemi

Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi

Tam Sayılarda Çarpma İşlemi 

Tam Sayılarda Bölme İşlemi 

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 

Problemler Kazanım

1.Ünite Tam Sayılardan Rasyonel Sayılara

2.Ünite Konu Testleri

 Rasyonel Sayıların Sayı Doğrusunda Gösterimi 

 Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi

Devirli Olan ve Olmayan Ondalık Gösterimlerin Rasyonel Sayı Olarak İfade Edilmesi

Rasyonel Sayıları Sıralama ve Karşılaştırma

 Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi 

 Rasyonel Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

Rasyonel Sayıların Karesinin ve Küplerinin Hesaplanması

Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler Konu Testi

1.Dönem 1.Değerlendirme

3.Ünite Konu Testleri

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri 

Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi

Sayı Örüntüleri ve Harfli İfadeler

Eşitlik ve Denklem

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Problem Çözme

Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri 

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri 

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Cebirsel İfadeler

Cebirsel İfadeler

Cebir 

Denklem Kurma Problemleri

3.Ünite Cebirsel İfadeler

1.Dönem 2.Değerlendirme

4.Ünite Konu Testleri

Oran ve Orantı

Doğru Orantı

Ters Orantı

Oran ve Orantı Problemleri 

Yüzdeler

Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama

Yüzde Problemleri

4.Ünite Değerlendirme

Oran Orantı

Yüzdeler

Oran ve Orantı

Yüzdeler

Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama

Yüzde Problemleri

4.Ünite Değerlendirme

5.Ünite Konu Testleri

Doğrular ve Açılar Konu Testi

Çokgenler Konu Testi

Dörtgenler Konu Testi

Dörtgenler Konu Testi

Çokgenler

Dönüşüm Geometrisi Kazanım

Çokgenlerde Alan Kazanım

Çokgenler Kazanım

Çember ve Daire Kazanım

5.Ünite Çember, Daire ve Çokgenler

2.Dönem 1.Değerlendirme

6.Ünite Konu Testleri

6.Ünite Alan ve Hacim