8. Sınıf Atatürk Döneminde Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan Kâzım (Karabekir) Paşa’nın başkanlığını yaptığı siyasi parti hangisidir?      
A
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B
Cumhuriyet Halk Fırkası
C
Serbest Cumhuriyet Fırkası
D
Müdafaa-i Hukuk Fırkası
Soru 2
Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi bizzat Atatürk tarafından kurulmuştur?        
A
Müdafaa-i Hukuk Fırkası
B
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C
Cumhuriyet Halk Fırkası
D
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Soru 3
Millî Mücadele’de kader birliği yapmış lider kadro, inkılapların yapılması sürecinde Mustafa Kemal’le fikir ayrılığına düştü. Cumhuriyetin ilan edilmesi, halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanına mensup kişilerin yurt dışına çıkarılmasıyla görüş ayrılıkları giderek derinleşti. Bu gelişmelerden sonra kurulan siyasi parti hangisidir?  
A
Serbest Cumhuriyet Fırkası
B
Müdafaa-i Hukuk Fırkası
C
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D
Cumhuriyet Halk Fırkası
Soru 4
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ilk kez hangi partinin kurulması ile çok partili hayata geçildi?      
A
Müdafaa-i Hukuk Fırkası
B
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C
Cumhuriyet Halk Fırkası
D
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Soru 5
Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında ekonomik sıkıntılara çözüm bulma yolunda iktidar partisine dinamizm katmak adına kurulmuştur?    
A
Cumhuriyet Halk Fırkası
B
Serbest Cumhuriyet Fırkası
C
Müdafaa-i Hukuk Fırkası
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Soru 6
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapanmasına neden olan olay hangisidir?        
A
Halifeliğin kaldırılması.
B
Şeyh Sait İsyanı.
C
Menemen Olayı.
D
Mustafa Kemal’e suikast düzenlenmesi.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi temeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun oluşturduğu siyasi partidir?        
A
Cumhuriyet Halk Fırkası
B
Serbest Cumhuriyet Fırkası
C
Müdafaa-i Halk Fırkası
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Soru 8
Cumhuriyet Halk Fırkası benimsediği ekonomik görüş hangisidir?      
A
Devletçilik
B
Kominizim
C
Liberalizm
D
Kapitalizm
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucularındandır?      
A
Fethi (Okyar) Bey
B
Ali Fuat (Cebesoy) Paşa
C
Kâzım (Karabekir) Paşa
D
Mustafa Kemal Atatürk
Soru 10
Millî Mücadele’nin hazırlık döneminden itibaren Mustafa Kemal’in öncülüğünde, millet iradesine dayalı, demokratik bir yönetim sisteminin oluşması için birçok çalışma yürütülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan birisi değildir?        
A
Halifelik kaldırılması.
B
Saltanat kaldırılması.
C
Cumhuriyet ilan edilmesi.
D
Tekke ve zaviyelerin kapatılması.
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında Refet Bey, Rauf Bey, Adnan Bey tarafından kurulan siyasi bir partidir?        
A
Cumhuriyet Halk Fırkası
B
Serbest Cumhuriyet Fırkası
C
Müdafaa-i Hukuk Fırkası
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk siyasi partisidir?        
A
Serbest Cumhuriyet Fırkası
B
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C
Cumhuriyet Halk Fırkası
D
Müdafaa-i Hukuk Fırkası
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön