8.Sınıf Bağımsızlık Düşüncesi Ve Cemiyetler Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ege bölgesinin işgal edilmesinde Yunanlılara yardım etmek amacıyla Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiliz Muhipler Cemiyeti
B
Kürt Tali Cemiyeti
C
Pontus Cemiyeti
D
Mavri Mira Cemiyeti
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, Batı Trakya’nın Yunanistan’a Katılmalarını engellemek amacıyla kurulan yararlı bir cemiyettir?  

 

A
İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti
B
Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti
C
Kilikyalılar Cemiyeti
D
Trakya Paşaeli Müdafai Hukuk Cemiyeti
Soru 3
Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi Ermeniler adına faaliyet göstermiştir?  

 

A
Pontus Cemiyeti
B
İngiliz Muhipler Cemiyeti
C
Mavri Mira Cemiyeti
D
Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
Soru 4
Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A
Kürt Teali Cemiyeti
B
İslam Teali Cemiyeti
C
İngiliz Muhipler Cemiyeti
D
Kilikyalılar Cemiyeti
Soru 5
Aşağıda Anadolu’da kurulan zararlı cemiyetler ve faaliyetler gösterdikleri alanlar verilmiştir. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
İngiliz Muhipleri Cemiyeti-İstanbul
B
Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri- Doğu Karadeniz
C
Mavri Mira Cemiyeti-İstanbul
D
Pontus Rum Cemiyeti –Doğu Karadeniz
Soru 6
Aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisi yabancı kökenli değildir?

A
İngiliz Muhipler Cemiyeti
B
Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
C
Mavri Mira Cemiyeti
D
Pontus Cemiyeti
Soru 7
Türklere karşı dünyada yapılmış ve yapılmakta olan Zaralı propagandalara yayım yoluyla karşı koymaya çalışan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti
B
Milli Kongre Cemiyeti
C
Kilikyalılar Cemiyeti
D
Trakya Paşaeli Cemiyeti
Soru 8
Anadolu’da kurulmuş olan yararlı cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  

 

A
Düşmana silahlı direnişle karşılık vermişlerdir.
B
Bölgesel kurtuluş yoluna gitmişlerdir.
C
Hükümet tarafından desteklenmiştir.
D
Tek elden yönetilmişlerdir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden biri değildir?

A
Kilikyalılar Cemiyeti
B
Trakya Paşaeli Cemiyeti
C
Teali İslam Cemiyeti
D
Milli Kongre Cemiyeti
Soru 10
Aşağıda isimleri verilen yararlı cemiyetlerden hangisi tüm yurdun haklarını savunmak amacıyla kurulmuştur?  

 

A
İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti
B
Trakya Paşaeli Cemiyeti
C
Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti
D
Milli Kongre Cemiyeti
Soru 11
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Adana ve çevresini düşman işgallerinden kurtarmak için kurulmuştur?  

 

A
Mavri Mira Cemiyeti
B
Redd-i İlhak Cemiyeti
C
Kilikyalılar Cemiyeti
D
Milli Kongre Cemiyeti
Soru 12
Pontuslu Rumlar’ın Karadeniz Bölgesinde Türkler’e saldırmaları,buna karşılık Türkler’in de kendilerini savunmak amacıyla karşı koyduklarını biliyoruz.itilaf devletlerinin bu karışıklıklar üzerine Osmanlı Hükümetine bölgedeki karışıklıkların bitirilmesini,aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirmesi, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesiyle ilgili olabilir?  

 

A
İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumla karşılaşırlarsa önemli stratejik noktaları işgal edebileceklerdir
B
Toros tünelleri İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılacak
C
Bütün demiryolları İtilaf Devletlerinin denetimi altında olacak
D
Osmanlı orduları terhis edilecek,bütün savaş gemilerine,ordunun araç ve gereçlerine el konulacak
Soru 13
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yararlı cemiyetlerdendir?

A
Pontus
B
İngiliz Muhipler Cemiyeti
C
Mavri Mira
D
Kilikyalılar
Soru 14
Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolu’nun işgallere uğraması veya uğramaması ihtimaline karşı kurulmuş olan bölgesel kurtuluş hareketleridir. Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir?

A
Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
B
Milli Kongre Cemiyeti
C
İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
D
Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgalinden hemen önce İzmir’de vatansever gençler tarafından kurulan cemiyettir?

A
İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B
Redd-i İlhak Cemiyeti
C
Mavri Mira Cemiyeti
D
Milli Kongre Cemiyeti
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Trabzon’da Rum Devleti kurmayı amaçlayan cemiyettir?  

 

A
Pontus Rum Cemiyeti
B
Mavri Mira Cemiyeti
C
Hınçak ve Taşnak Cemiyeti
D
İngiliz Muhipleri Cemiyeti
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, ulusal mücadele içinde yer alan “Yararlı Cemiyetler” den biri değildir?  

 

A
Trakya Paşaeli Cemiyeti
B
Teali-i İslam
C
Kilikyalılar
D
Redd-i İlhak Cemiyeti
Soru 18
Doğu Karadeniz de bir Rum devleti kurmayı hedefleyen zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mavri Mira Cemiyeti
B
Pontus Cemiyeti
C
İngiliz Muhipler Cemiyeti
D
Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
Soru 19
Aşağıdaki cemiyetlerin hangisi diğerlerinden farklıdır?  

 

A
Mavri Mira
B
İngiliz Muhipler
C
Kürt Teali
D
İslam Teali
Soru 20
Adana ve çevresini işgallere karşı korumak amacıyla kurulan cemiyet hangisidir?  

 

A
Milli Kongre Cemiyeti
B
Mavri Mira
C
Trakya Paşaeli
D
Kilikyalılar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön