6.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?

A
Bu kitaplığa bayıldım.
B
Çocuğu rahat bırakın.
C
Ali masayı kurar mısın?
D
Ağaca dikkat et.
Soru 2
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A
Herkes beni yanlış anladı.
B
Geldiğini görünce çok sevindim.
C
Ne zamandır burdasın?
D
Sobayı yakmak için kirpit getirir misin?
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?

A
Ne ileri gidebildiler ne de geri.
B
Bu işten az çok o da anlardı.
C
Dar bir salondan sonra, geniş bir odaya geçmiştik.
D
Hakan gitti dedi, oysa gitmemişti odadan sesi geliyordu.
Soru 4
Aşağıdakileren hangisinde yan anlamlı bir kelime yoktur?

A
Beşiktaş sırtlarına ağaç dikiyorlar.
B
Başı kırık bir çiviyi sökmeye uğraşıyor.
C
Bu sınavdan da 50 puan almış.
D
Yokuşun başına kadar koştuk.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlı bir kelime yoktur?

A
Tatlı sözlerle babasının gönlünü aldı.
B
Kardeşim bütün kalemlerini kaybetmiş.
C
Kitapları taşırken kolum koptu.
D
Bu söze gençlerden biri ince bir karşılık verdi.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisinde terim anlamlı kelime yoktur?

A
Beni hatırlamakta zorluk çekti.
B
Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir.
C
Ağacın kökleri çok derinde.
D
Boğaz'ı geçip Karadeniz'e ulaştık.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama vardır?

A
Adam yıldızlara basa basa yürüyordu.
B
Yazınızda kuru bir anlatım görüyorum.
C
Kitaplar bizi farklı dünyalara götürür.
D
Başarının yolu kitaplardan geçer.
Soru 8
''Kanlı canlı olmak'' deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hiç acımamak
B
Güçlük çıkarmak
C
Güvenmek, beğenmek
D
Sağlığı gücü yerinde olmak
Soru 9
''Kışlıkların dolaptan çıkma zamanı geldi.’’ Cümlesinde hangi kelime hem yapım eki hem de çekim eki almıştır ?

A
Kışlıkların
B
dolaptan
C
çıkma
D
zamanı
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?

A
Ali kitabı bana verdi.
B
Fikrimi soran olmadı.
C
Beynimde vuruldum.
D
Sonunda sabrımı taşırdılar.
Soru 11
Sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

A
Kalem
B
Kalemlik
C
Kalemsiz
D
Kalemciler
Soru 12
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek alırsa ünlü kaybına uğrar?

A
torun
B
kömür
C
odun
D
burun
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?

A
Türkiye’nin en büyük ili Ankara’dır.
B
En güzel mevsim kış mevsimidir.
C
Türkiye'nin 7 bölgesi vardır.
D
Necip Fazıl’ın Çile adlı bir kitabı vardır.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin nesnel yargı yoktur?

A
Son izlediğim film çok güzeldi.
B
Son izlediğim film 2 saat sürdü.
C
Son izlediğim filmi 15YTL ‘ye aldım.
D
Son izlediğim filmin başrolünde 2 kahraman vardı.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?

A
Gün ışıkları gelmeden açılan pencereleri mutlaka kuş sesleri doldurur.
B
Güneşten önce kalkıp pencereleri açmak gerekir.
C
Dirilmek ve yeniden hayata sarılmak istiyorsak sabah derinliklerinden mahrum kalmamalıyız.
D
Sanatın işlevlerinden biri de toplumsal sorunları irdelemektir.
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde '' yardımlaşma '' kavramı vurgulanmaktadır?

A
Güzel söz söyleyebilen insan olgun sayılır.
B
Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.
C
En güzel fikirler en mükemmel zihinlerden çıkar.
D
Her insanın kendine göre bir düşünüş şekli vardır.
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmamıştır?

A
Anlamca birbirlerinin karşıtı olan sözcükler zıt anlamlı sözcüklerdir.
B
Yazılışları ve okunuşları aynı kelimelere sesteş kelimelerdir.
C
Türkçe sınavından yine düşük alacağım.
D
Osmanlıca atalarımızın dilidir.
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

A
Derste çok konuştuğu için öğretmen ona kızdı.
B
Tatilde gördüğü yerleri arkadaşlarına anlattı.
C
Hastalandığından işleri yarım kaldı.
D
Sınava iyi hazırlandığından başarılı oldu.
Soru 19
''Kendisi için gerekli ve yararlı olan şeyi kendi eliyle yok etmek.'' anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A
buyur etmek
B
bindiği dalı kesmek
C
bozuntuya vermemek
D
burnu büyümek
Soru 20
''Bir işi başarmak uğrunda çok yorulmak, sonuca kadar çok zahmet çekmek.'' anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A
akla karayı seçmek
B
ağzından bal akmak
C
ağzını aramak
D
aklına esmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön