6.Sınıf Noktalama İşaretleri Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hastaneden çıktığımda kucak dolusu papatyayla karşılamıştı beni öğrencilerim ( ) Çiçeklerin bahçeden toplandıkları belliydi belki ama bu çiçekler benim için mutluluktu ( ) neşeydi ( ) sevgiydi ( )

Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

 

A
(.) (;) (,) (.)
B
(:) (;) (,) (...)
C
(:) (,) (,) (...)
D
(.) (,) (,) (.)
Soru 2

Zaman en iyi ilaçtır (1) derler. Bu söze inanarak bıraktım duygularımı zamanın akışına. Duyuyorum (2) ‟Ne oldu (3)” diye soruyorsun alaycı bir gülümsemeyle. Evet (4) sen kazandın iddiayı.

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine virgül (,) getirilemez?

 

A
1.
B
2.
C
3.
D
4.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A
Gördün mü düşüncesizliğinin nelere mal olduğunu
B
Eski mi eski bir köprüden geçerken ırmağı seyrettik
C
Bahar geldi mi doğa canlanmaya başlar
D
Sınav sonuçları açıklandı mı, diye soracaktım
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yay ayraçla belirtilen yerlere diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A
( )lar/( )ler eki Türkçede çokluk eki olarak kullanılır
B
19( )02( )2015’ten beri sigortalı olarak çalışıyormuş.
C
Otur( ), uyu( ) fiilleri durum bildiren fiillerdir.
D
‟Hanımeli” sözcüğü, ‟ha( )nı( )me( )li” şeklinde hecelenir.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (…) getirilmelidir?

A
O an o kadar şaşırmış ve mutlu olmuştum ki
B
Annesine söz verdiği için doktordan randevu aldı
C
Gözlerime inanamıyorum, bu nasıl bir ev
D
Sabahtan beri yağan yağmur, şiddetini iyice artırdı
Soru 6

1. Doktor Burak Bey’e acilen ulaşmam gerekiyor.

2. Topkapı Sarayı’nı gezebilmek için İstanbul’a gittik.

3. TDK’ye gidip yayımlanan son kitapları incelemeliyim.

4. Erzurum’lu saz şairlerini programımıza davet ettik.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?

 

A
1.
B
2.
C
3.
D
4.
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) cümleden çıkarılırsa cümlenin anlamı değişir?

A
Sokak satıcıları, bizim zamanımızda sesleriyle sokaklara neşe katardı.
B
Hasta, hemşireye çocukluk anılarını anlatıyordu
C
Çocuk, bahçenin duvarından atlayıp hızla eve doğ- ru koştu
D
Yıldızlar, gece gökyüzünü güzelleştiren süslerdir.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?

A
Sınav, saat 09.00’da başlayacakmış
B
Prof. Dr. İlber Ortaylı ile röportaj yapılmış
C
Pencere kenarındaki 3.üncü sırada oturuyorum
D
Bilgisayarın garanti süresi 13.08.2017’de bitecek.
Soru 9

Neden sevilir somurtmak ( ) Gülmek ( ) gülümsemek ne kadar doğalsa somurtmak da o kadar zorlamadır ( ) O asık suratlı insanlar öyle olabilmek için çok mu zorlarlar kendilerini acaba ( )

Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

 

A
(?) (,) (.) (.)
B
(?) (.) (,) (,)
C
(.) (,) (.) (...)
D
(?) (,) (.) (?)
Soru 10
‟Ayşe” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse kesme işareti (’) kullanılmaz?

A
-nin
B
-ler
C
-de
D
-ye
Soru 11

• Edebî eserlerde karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin adından sonra konur.

• Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

• Dil bilgisinde ekleri ayırmak için konur.

Bu açıklamalarda aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisiyle ilgili bir kural verilmemiştir?

 

A
Tırnak işareti (‟ ”)
B
İki nokta (:)
C
Kısa çizgi (-)
D
Kesme işareti (’)
Soru 12

Şiir okuma yarışmasına sınıfımızdan beş kişi katıldı. Bu yarışma için erkeklerden Ali (1) Ahmet (2) Enes (3) kızlardan Ayşegül (4) Sümeyye ve Hilâl seçildi.

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

 

A
1.
B
2.
C
3.
D
4.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön