Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi gelişme değildir?

A
Hücre bölünmesi ve büyüme ile farklı doku ve organların oluşmasıdır.
B
Çok hücreli canlılarda hücrelerin kütlesi, hacmi ve sayısının artması sonucu gerçekleşir.
C
Süreç sonucunda zigottan çok hücreli bir organizma meydana gelir.
D
Zigotun yetişkin bir canlıya dönüşmesi olayıdır.
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi bitki tohumunun çimlenmesi için gerekli değildir?

A
Su
B
Hava
C
Işık
D
Sıcaklık
Soru 3
Canlıların yapısını oluşturan hücre sayısının ve hacminin artmasına ne ad verilir?

A
Üreme
B
Değişme
C
Büyüme
D
Gelişme
Soru 4
Aşağıda verilen bitkilerin hayat döngüsünde olaylarından hangisi en sonda yer alır?

A
Döllenme
B
Tohum veya meyve oluşumu
C
Çimlenme
D
Tozlaşma
Soru 5
Çiçekli bitkilerde ……… aracılığıyla ……… olayı gerçekleşir. Yandaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
üreme- döllenme
B
döllenme-üreme
C
döllenme-tozlaşma
D
tozlaşma- döllenme
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi çimlenmenin gerçekleşmesi için gerekli değildir?

A
Oksijen alınabilmesi,
B
Güneş ışığı alması,
C
Uygun sıcaklık oluşması,
D
Ortamda yeterli miktarda su (nem) bulunması,
Soru 7
Çiçekli bitkiler koku ve polen salgılayarak arı, kelebek gibi canlıları kendisine çeker. Bu olayın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çimlenme
B
Tozlaşma
C
Döllenme
D
Büyüme
Soru 8
Tohumun içinde embriyonun uygun şartlar sağlandığında gelişip ve yeni bir bitki oluşturmasına ne denir?

A
Üreme
B
Döllenme
C
Çimlenme
D
Tozlaşma
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi hücre bölünmesi ve büyüme ile farklı doku ve organların oluşmasıdır?

A
Değişme
B
Gelişme
C
Büyüme
D
Üreme
Soru 10
Yeşil yaprakları oluşup bitki kendi besinini kendi üretmeye başladığı zaman aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duymaya başlar?

A
toprak
B
su
C
hava
D
güneş ışığı
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi tohum içindeki embriyonun büyüyüp gelişmeye başlamasıdır?

A
üreme
B
döllenme
C
tozlaşma
D
çimlenme
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi çiçeğin yapısında bulunmaz?

A
Taç yaprak
B
Tohum
C
Dişi organ
D
Erkek organ
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön