Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Bitki hücresinde, hücre zarından sonra sert yapılı bir hücre duvarı vardır. Hücre duvarı nedeniyle bitki hücresinde boğumlanma gerçekleşmez. Bitki hücresinde sitoplazma, ortada oluşan sert ve cansız bir yapı yardımıyla birbirinden ayrılır.”Bu olaya ne ad verilir?

A
Ara lamel
B
Boğumlama
C
Metafaz
D
Anafaz
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliklerinden birisi değildir?

A
Hücre, mitoz bölünme öncesi hazırlık aşaması geçirir.
B
Çok hücrelilerde üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar.
C
Vücut hücrelerinde görülür. Sinir hücreleri, çizgili kas hücreleri, olgunlaşmış alyuvar hücreleri, eşey hücreleri ve gözdeki retina hücrelerinde görülmez.
D
Tek hücreli ve bazı çok hücreli canlılarda eşeysiz üremeyi sağlar.
Soru 3
Hücre bölünmesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Hücre bölünmesi, çok hücreli canlılarda eşey hücreleri olan yumurta ve spermin üretilmesini; büyüme, gelişme ve onarımı sağlar.
B
Hücre bölünmesi, tek hücreli canlıların büyümesini sağlar.
C
Hücre bölünmesi, belirli büyüklüğe ulaşmış hücrelerin; yeni hücreler meydana getirmek, yenilenme ve büyümeyi sağlamak, yumurta ve sperm gibi eşey hücrelerini oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği yaşamsal bir olaydır.
D
Hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz olmak üzere ikiye ayrılır.
Soru 4
Hücre büyüdükçe daha fazla maddeye ihtiyaç duyar ve hücrede gerçekleşen canlılık olaylarının kontrolünün zorlaşır.”Bunun sonucu aşağıdakilerden hangisi olur?

A
Hücre bölünmesi
B
Hücre birleşmesi
C
Hücre büyümesi
D
Hücre küçülmesi
Soru 5
“Eşlenen sentrozomlar hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket eder ve aralarında iğ iplikleri oluşur. Çekirdek zarı tamamen erir. İnce, uzun ve dağınık haldeki kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür. İğ iplikleri kromozomlara tutunur. İğ ipliklerine rastgele tutunmuş olan kromozomlar hücrenin orta kısmına tek sıra halinde dizilir.”Yukarıda anlatılan olay mitozun kaçıncı evresinde gerçekleşir?

A
4
B
1
C
3
D
2
Soru 6
Mitozun hangi evresinde iğ ipliklerinin kısalmasıyla kardeş kromatitler hücrenin zıt kutuplarına doğru çekilir?

A
2
B
3
C
1
D
4
Soru 7
“Zıt kutuplara çekilen kardeş kromatitler hazırlık evresindeki ince, uzun ve dağınık kromatin iplikler haline geri dönerler. İğ iplikleri kaybolur. Çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşur. Sitoplazma bölünmesi başlar. Bu evre sonunda sitoplazma bölünmesi sona erer.” Yukarıda anlatılan olay mitozun kaçıncı evresinde gerçekleşir?

A
1
B
4
C
3
D
2
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliklerinden birisi değildir?

A
Bir ana hücreden iki yeni yavru hücre oluşur.
B
Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme, yıpranan hücrelerin onarılması ve ölen hücrelerin yerine yenilerinin oluşturulmasını ve bazı bitkilerin vejetatif üremesini sağlar.
C
Oluşan yavru hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirleriyle ve ana hücreyle aynıdır.
D
Parça değişimi görülür.
Soru 9
Mitozun hangi evresinde kromozomlar orta kısımlarından bölünerek kardeş kromatitlerine ayrılırlar?

A
3
B
4
C
2
D
1
Soru 10
Gelişim dönemini tamamladıktan sonra bölünme özelliğini kaybetmiş hücrelerimiz bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A
Sinir hücreleri,
B
Olgunlaşmış alyuvar hücreleri,
C
Eşey hücreleri,
D
Vücut hücreleri,
Soru 11
Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Çekirdek ve sitoplazma bir defa bölünür.
B
Mitoz bölünme bitki ve hayvan hücrelerinde aynı süreci gösterir.
C
Bölünme sonucunda iki yavru hücre meydana gelir.
D
Bölünme sonucu oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı ile ana hücrenin kromozom sayısı ve yapısı birbirinin aynısıdır.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme sonucu oluşmaz?

A
Fidanının gün geçtikçe büyüyüp ağaca dönüşmesi,
B
Yaraların zamanla iyileşmesi,
C
Yavrunun büyüyerek bir yetişkine dönüşmesi,
D
Eşeyli üremenin gerçekleşmesi,
Soru 13
Vücut hücrelerinde meydana gelen bölünmeye ne ad verilir?

A
Mayaz bölünme
B
Çekirdek bölünme
C
Mitoz bölünme
D
Stoplazma bölünmesi
Soru 14
Bir hücrenin bölünmeye başlaması için öncelikle hazırlık aşamasını tamamlaması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi hazırlık aşamasında görülmez?

A
Kromozomlar orta kısımlarından ayrılarak kardeş kromatitlerine ayrılırlar.
B
Sentrozomlar kendini eşler.
C
Hücre büyür, olgunlaşır ve sahip olduğu DNA’yı eksiksiz kopyalayarak DNA miktarını iki katına çıkarır.
D
Bölünme için gerekli enerji sağlanır.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliklerinden birisi değildir?

A
Oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı değişmez.
B
Tür içinde çeşitlilik oluşturmadan türün devamını sağlar.
C
Mitoz bölünmede çekirdek ve sitoplazma iki kez bölünür.
D
Yaşam boyu devam eden bir bölünme şeklidir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön