7.Sınıf Canlılık Hücre ile Başlar Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 2

Teknolojik gelişmeler sonucunda, mikroskopların çalışma prensiplerinde ve merceklerinin büyütme oranlarında bir çok değşiklikler meydana gelmiştir.

Bu değişimler dikkate alındığında, verilen yorumlardan hangisi yapılamaz?

 

A
Şişe mantarında hücre duvarının keşfedilmesi
B
Kas hücrelerinde mitokondrinin bulunması
C
DNA’nın sarmal modelinin ortaya atılması
D
Maddelerin atomlardan oluşması
Soru 3

• Hücreyi ilk defa keşfeden Robert Hooke’tur.

• 1831 yılında Brawn bitki hücresinde çekirdeği keşfetmiştir.

• Purkinje, Schwann ve Mohl sitoplazmayı keşfetmişlerdir.

• Daha sonra hücre zarı bulunmuştur.

• 1839 yılında “Hücre Teorisi” oluşturulmuştur.

• 1857’de Kolliker kas hücresinde mitokondriyi tanımlamıştır.

• 1898’de boyma teknikleri ile golgi cisimciği keşfedilmiştir.

Yukarıda verilen hücre ile ilgili keşiflerin ortaya çıkmasında önemli bir etkisi olan araç hangisidir?

 

A
Dürbün
B
Pusula
C
Mikroskop
D
Teleskop
Soru 4

 

A
I- Hücre zarı
B
II- Sitoplazma
C
III- Kloroplast
D
IV- Hücre duvarı
Soru 5

I. Hücrenin şeklini belirler.

II. Canlıdır.

III. Seçici geçirgendir.

Verilen özelliklerden hangileri hücre zarına aittir?

 

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 6

 

A
I- Esnek değildir.
B
II- Seçici geçirgendir
C
I- Cansız yapıdadır.
D
II- Bitki hücresinde bulunur.
Soru 7

Bulundukları hücrelerin görevlerine göre, bazı organeller sayıca farklılık gösterebilir.

Buna göre süt bezi, gözyaşı bezi ve tükrük bezi gibi yapılarda hangi organel sayıca diğerlerinden fazladır?

 

A
Golgi cisimciği
B
Lizozom
C
Ribozom
D
Sentrozom
Soru 8

Bir binaya baktığımızda, onu oluşturan bir çok yapılar olduğunu görürüz. Örneğin, tuğlaların üst üste sıralanmasıyla duvarların oluştuğunu, duvarların arasına betonlar koyulduğunu ve betonları saran demir çubukların dikildiğini söyleyebiliriz.

Verilen örnek vücudumuzla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi ile ilişkiendirilebilir?

 

A
Vücudumuzdak hücrelerin hepsi aynı görevi yapmak için bir araya gelmişlerdir.
B
Sinir hücrelerimiz zarar gördüğünde, yerine vücudumuzun başka bir yerinden alınan hücreler koyulabilir
C
Hücrelerin birilikte uyumlu çalışabilmesi için belli bir düzende bir araya gelmeleri gerekir
D
Organizmayı oluştruan en küçük yapı birimi dokular,birleşerek sistemlerimizi oluşturur.
Soru 9

 

A
V, III, II, I, IV
B
I, III, II, V, IV
C
V, IV, III, II, I
D
I, II, III, V, IV
Soru 10

 

A
Koloroplast
B
Mitokondri
C
Lizozom
D
Koful
Soru 11

I. Çoğunluğu sudan oluşan, şeffaf ve akıcı bir sıvıdır.

II. Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organelleri bulundurur.

III. Hücreye şekil verir.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hücre sitoplazmasına aittir?

 

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 12

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön