7.Sınıf 2.Ünite Kuvvet ve Hareket Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bileşik makine birden fazla basit makinenin bir araya gelmesi ile oluşur. Buna göre bir bileşik makine olan oltada aşağıdaki basit makinelerden hangisi yoktur?

A
Çıkrık
B
Kaldıraç
C
Makara
D
Eğik Düzlem
Soru 2
Aşağıda verilen durumların hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmış olmaz?

A
Sırt çantasıyla yürüyen sporcu
B
Elindeki basketbol topunu fırlatan basketçi
C
Dağa tırmanan sporcu
D
Paraşütle atlayan sporcu
Soru 3
Aşağıda verilen durumların her birinde uygulanan kuvvet sonucunda iş yapılmaktadır. Bu sırada meydana gelen enerji dönüşümlerinin hangisi doğrudur?

A
Yukarı fırlatarak topa uyguladığımız kuvvetin yaptığı iş, potansiyel enerjiyi azaltır.
B
Gerilmiş bir yayın uyguladığı kuvvet sonucunda yapılan iş, oka kinetik enerji kazandırır.
C
Tenis raketiyle topa uyguladığımız kuvvetin yaptığı iş, topun kinetik enerjisini azaltır.
D
Balkondan düşen saksının yaptığı iş, potansiyel enerjiyi arttırır.
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetinin özelliklerinden değildir?

A
Daima harekete zıt yöndedir.
B
Yüzeylerin aşınmasına neden olur.
C
Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır.
D
Ağırlık arttıkça sürtünme artar.
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yaya uygulanan kuvvet arttıkça yaydaki uzama ya da sıkışma artar.
B
Cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştirmezse iş yapmış olmayız.
C
Bir cismin sürati ne kadar büyükse kinetik enerji de o kadar büyüktür.
D
Hareket hâlindeki bir cismin kütlesi ne kadar küçükse kinetik enerji de o kadar büyüktür.
Soru 6
Aşağıda verilen durumların hangisinde bilimsel anlamıyla bir iş yapılmıştır?

A
Ali, dünden beri gireceği sınava hazırlanıyor.
B
Ali bey oturduğu koltuğunda yarın başlayacağı maraton koşusunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini düşünüyor.
C
Araba sabit bir hızla 100 km yol gidiyor.
D
Dağcılar, tırmandıkları dağdan aşağıya doğru inişe geçtiler.
Soru 7
Aşağıda basit makinelerin sağladığı yararlara ilişkin olarak verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?

A
Sadece iş yapma kolaylığı sağlaması
B
Sadece yoldan kazanç sağlaması
C
Hem yoldan hem kuvvetten kazanç sağlaması
D
İşten kazanç sağlaması
Soru 8
K noktasından kendini serbest bırakan Dilara M noktasına gidip geri dönüyor. Buna göre;
I. L noktasında Dilara’nın kinetik enerjisi en büyük değerdedir.
II. Dilara’nın hareketi süresinde potansiyel ve kinetik enerjisi birbirine dönüşür.
III. Dilara “L” noktasından “M” noktasına giderken potansiyel enerjisi azalır. ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Yaya asılan yük yayda her zaman şekil değişikliği meydana getirmez.
B
Yaydaki gerilme miktarı yayın kalınlığına bağlı değildir.
C
Yaydaki gerilme miktarı yayın sarım sıklığına göre değişir.
D
Yaylar uygulanan kuvvetin etkisiyle her zaman düzgün biçimde esner.
Soru 10
          Şekildeki kasnak düzeneğinde “K” kasnağı ok yönünde 4 tur dönerse “L” ve “M” kasnaklarının hareketine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?

A
L kasnağı I yönünde 4 tur döner.
B
L kasnağı II yönünde 8 tur döner.
C
M kasnağı I yönünde 8 tur döner.
D
M kasnağı II yönünde 4 tur döner.
Soru 11
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Potansiyel enerjiye sahip olan cisimlerin kinetik enerjisi de vardır.
II. Fiziksel anlamda iş olması için hareketin kuvvetle aynı yönde olması gerekir.
III. İş birimi Newton’dur.

 

A
Yalnız II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 12
Basit makinelerde iş enerji harcanarak yapılır. Aşağıda basit makineler ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebilir.
B
Yapılan işi farklı enerji türlerine dönüştürebilir.
C
Uygulanan kuvvet cismin ağırlığını değiştirebilir.
D
Yapılan işin hızını değiştirebilir.
Soru 13

            Şekildeki “m” kütleli cisme “F” kuvveti uygulanarak “a” kadar yer değiştiriliyor.
Buna göre F kuvvetinin yaptığı iş aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
I. Cismin şekline
II. Cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğüne
III. Yer değiştirme miktarına

 

A
I, II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve III
Soru 14
          Seçil topu şekilde görüldüğü gibi yukarı doğru fırlatıyor. Top “K”, “L”, “M”, “N” yörüngelerini izleyerek yere çarpıyor. Cisim hangi noktadayken sırasıyla kinetik ve potansiyel enerjileri en büyük değerde olur?

A
L, N
B
K, M
C
N, L
D
M, N
Soru 15
Hareketli iki cismin kütleleri ve potansiyel enerjileri eşit ise aşağıda verilen yargılardan hangisi kesinlikle doğru olur?

A
Cisimlerin kinetik enerjileri de aynı olur.
B
Cisimlerin mekanik enerjileri eşittir.
C
Cisimler aynı yükseklikte bulunmaktadırlar.
D
Her iki cismin de hızları aynıdır.
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sürtünme ne kadar az olursa enerji kaybı da o kadar az olur.
B
Basit makinelerle yapılan işten kazanç sağlanabilir.
C
Bir kaldıraçta yük, destek noktasına ne kadar yakınsa yükü kaldırmak o kadar zor olur.
D
Sürtünme kuvveti daima harekete zıt yönlüdür.
Soru 17
Aşağıdaki cisimlerden hangisi hem potansiyel hem de kinetik enerjiye sahiptir?

A
Yokuş aşağı yuvarlanan tekerlek
B
Sıkıştırılmış yay
C
Tavanda asılı avize
D
Ağaçtaki elma
Soru 18
Yük taşımak için kullanılan el arabasında aşağıdaki basit makinelerden hangileri kullanılmıştır?

A
Çıkrık – Kasnak
B
Kama - Eğik Düzlem
C
Kaldıraç - Tekerlek
D
Eğik Düzlem - Kaldıraç
Soru 19
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Esneklik yayın sarım sıklığına bağlı değildir.
B
Kuvvet etkisiyle yayda oluşan gerilme miktarı yayın yapıldığı maddenin cinsine bağlı değildir.
C
Aynı maddeden yapılmış eşit uzunluktaki ince ve kalın yayların esneklikleri aynıdır.
D
Yaydaki gerilme miktarı yaya asılan yüke bağlıdır.
Soru 20
        Özdeş yayların uçlarına asılan cisimler bağlandıkları ipler kesildiğinde L cisminin asılı olduğu yayın yukarı doğru daha büyük bir hızla çıktığı gözleniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
L cisminin asılı olduğu yay daha fazla gerilmiş olabilir.
B
K cisminin asılı olduğu yay daha esnek olabilir.
C
Yay L cismine daha büyük kuvvet uygular.
D
L cismi K’ den ağır olabilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön