8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

29 Mart 2022 0 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme

TEBRİKLER.

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi nesnesine göre diğerlerinden farklıdır?
A
Yaz tatilinde Marmaris’e gittik.
B
Annesi gelince sofrayı kurardı.
C
Hamuru bir saat dinlendirdi.
D
Rüzgâr konulu bir şiir yazdım.
Soru 2
-Vurmak- sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde - Kriz, kitap dünyasını da vurdu.- anlamıyla kullanılmıştır?
A
Mahallenin çocukları kapıya vurup kaçıyordu.
B
Odaya kalın perdelerin arasından güneş ışıkları vuruyordu.
C
Avrupa’da yaşanan olaylar ekonomik hayatı vurdu.
D
Tahtaya vurulan cila, evin havasını değiştirmişti.
Soru 3

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı

Önce hafiften bir rüzgâr esiyor;

Yavaş yavaş sallanıyor

Yapraklar, ağaçlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda,

Sucuların hiç durmayan çıngırakları

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Kuşlar geçiyor, derken;

Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.

Ağlar çekiliyor dalyanlarda;

Bir kadının suya değiyor ayakları;

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Serin serin Kapalıçarşı

Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa

Güvercin dolu avlular

Çekiç sesleri geliyor doklardan

Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları;

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

(…)

Orhan Veli KANIK

Aşağıdakilerden hangisi şiirde şairin duyduğu seslerden birisi değildir?
A
çekiç sesleri
B
kuşların çığlıkları
C
çıngırak sesleri
D
rüzgar sesleri
Soru 4

I. Çalışmayı seviyorum ---- bazı konuları anlamakta zorlanıyorum.

II. Parası olmasına ---- kitap almaz.

III. Araba almak istiyorum--- hangi model alacağıma bilemedim.

Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden herhangi biri getirilemez?
A
son olarak
B
yalnız
C
ama
D
rağmen
Soru 5

Ünlü Alman ozanı Goethe'nin özdeyiş niteliği kazanmış bir sözü vardır. Der ki “Okumayı öğrenmek sanatların en gücüdür. Ben bu işe yaşamımın seksen yılını verdim yine de tam olarak öğrendiğimi söyleyemem.”

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Okuyan insan kendini geliştirir.
B
Okuma sanatı öğrenmek kolay değildir.
C
Okuma alışkanlığı zamanla değişebilir.
D
En etkileyici sanat, okumaktır.
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde neden-sonuç cümlesi kullanılmıştır?
A
Yüksek sesle konuşursan komşularımız rahatsız olur
B
Dişlerini fırçalamak için aynanın karşısına geçti.
C
Deniz dalgalı olduğu için rahatça yüzemedik.
D
Sabah okula geç kalmayayım diye erkenden yattım.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde olumsuz eleştiri yapılmıştır?
A
Öyküleri, okurun ufkunu açıyor.
B
Dili açık ve anlaşılırdır
C
Toplantıyı tarafsız yönetti.
D
Kitabı eskisi kadar iyi değil.
Soru 8

Sinemaya gelemiyorum yine de---

Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?
A
filmi çok merak ediyorum.
B
hastayım ve dinlenmem gerek.
C
babam izi vermiyor.
D
yarın sınavım var.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi devrik bir isim cümlesidir?
A
Yeniden her şeye başlamak güzeldir.
B
Düşünmedin beni hiç ne yaparım diye.
C
Yaşam sadece hayal etmek değildir.
D
Çocuklardı bu hayatı güzel yapan.
Soru 10
Aşağıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

Beyni en hızlı körelten şeyin aşırı televizyon izlemek olduğunu biliyor muydunuz? Alman Beyin Antrenman Kurumu Başkanı Prof. Bern Fischer (Bern Fişer) diyor ki: “İki saat televizyon seyretmek suretiyle beynin uyarımdan yoksun bırakılmasının beyinde oluşturduğu tembelliği gidermek için bir hafta zihin egzersizi yapmak gerekir. ”

A
Benzetme
B
Karşılaştırma
C
Örnekleme
D
Tanık Gösterme
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sunumdan önce yapılması gereken hususlardan biri değildir?
A
Prova yapmak
B
Konuşma metni hazırlamak
C
Konu hakkında araştırma yapmak
D
Beden dilini iyi kullanmak
Soru 12

Gelin masallara soralım Yunus’u. Masallara göre Yunus Emre bir orta Anadolu köylüsüymüş. Kimi masallar masal havasını aşarak onu Sakarya kıyılarında, Sivrihisar’ın Sarıköy'üne yerleştirir. Taştan topraktan ekmeğini çıkaran, yağmur yağmayınca aç kalan bir Anadolu köylüsüdür Yunus Emre.

Bu parçada kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?
A
4
B
1
C
3
D
2
Soru 13
“Dinleme”, ana dil eğitiminde, temel dil becerilerinin en zayıf halkası olarak kalıyor hep. Çünkü “iyi dinlemek” denen şey ne ise çocuğun susup karşısındakini işitmeye başladığı anda, onu gerçekleştirebileceği basit bir eylem olarak görülüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumu aşmak için kullanılabilecek etkili dinleme yöntemlerinden biridir?
A
Dinlenenlerle ilgili önemli noktalar not almak
B
Dinleme sürecinde konuşmacı ve konuya ön yargısız yaklaşmak
C
Dinlenenler arasında sebep-sonuç ilişkileri kurmak
D
Çelişkili görülen ifadeleri konuşma sonunda konuşmacıya uygun bir üslupla sormak
Soru 14

(I) Ebru sanatı, kendine has malzeme ve uygulama özelliğine sahiptir. (II) Ebru sanatında kullanılan bütün malzeme ve araçlar ebrucu tarafından hazırlanır. (III) Boyaların tamamı tabiattan doğal yöntemlerle elde edilir. (IV) Suyun yoğunlaşmasını sağlayan kitre, bitkisel esaslı bir ana malzemedir ve boyaların kitre üzerinde açılmasını sağlayan doğal asit de hayvanın safra kesesindeki öddür.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
I numaralı cümle fiilimsi bulunan cümledir.
B
II numaralı cümle birden çok yüklemi olan cümledir.
C
IV numaralı cümle bağlacı olan cümledir.
D
III numaralı cümle tek yüklemli cümledir.
Soru 15

Ey ana toprağı, ey Anadolu,

Açıldı önünde terakki yolu.

Hamdolsun her yanın bereket dolu,

Cennette bir yeşil meydan gibisin.

Bu dizelerde ele alınan tema aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tabiat sevgisi
B
Bilim sevgisi
C
Vatan sevgisi
D
Anne sevgisi
Soru 16

Meğer o vakitler, Boğdan memleketi Türk hükmü altında imiş. “Bu dediğiniz Türk dili nasıldır?” diye sordum. "Hem söylenişi güzel hem öğrenmesi kolay bir dildir!” cevabını aldım. Güzelliğinin ve kolaylığının neden ibaret olduğu sualine cevaben: "Telaffuzu bizim Macar dili, ahengi bizim dilimizdeki ahenk gibi olup sözlerinin çoğu da dilimizde var.” dedi. Sordum: "Mesela, ne gibi?” “İşte onların kapısı, bizde kapı; onların elması, arpası, teknesi, baltası; bizde de elma, arpa, tekne, baltadır.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Macarcanın konuşulduğu ülkeler
B
Türkçe ile Macarcanın benzerlikleri
C
Macarcanın Türkçeden üstünlükleri
D
Türkçenin tarihî gelişimi
Soru 17

Akşam yemeğinden gece yatana kadar televizyon izleyen insanın kitap okuması çok zor! Oysa yaşam denilen anlaşılmaz kargaşa ile bizim aramızdaki gizi çözen tılsım değil midir kitap? Yaşamı büyülü aynalardan yansıtıp zaten çarpık olanı bir kez daha çarpıtarak düzelmesini sağlayan sihirli formül değil midir? İnsan ilişkilerini derinleştiren, duygulan eğiten kitap niçin yaşamımızdan çıkıp gidiyor?

Altı çizili ifade ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kitap
B
Zaman
C
Eğitim
D
İnsan ilişkileri
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi iyi konuşmacıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A
Yapmacık davranışlarda kaçınmak
B
Konuşmayı gereksiz yere uzatmak
C
Beden dilini doğru kullanmak
D
Sözcükleri doğru telaffuz etmek
Soru 19

Tarihin dilinden düşmez bu destan:

Nehirler gazidir, dağlar kahraman

Her taşı bir yakut olan bu vatan,

Can verme sırrına erenlerindir

Altı çizili dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?
A
Tezat
B
Konuşturma
C
Kişileştirme
D
Benzetme
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
-İstediği oyuncak alınınca dünyalar onun oldu.- cümlesinde “alınınca” sözcüğü zarf-fiildir.
B
-Sokaktan gelen gürültülerle uyandık geçen sabah.- cümlesinde “geçen” sözcüğü isim-fiildir.
C
-İzlediğimiz film çok etkileyiciydi.- cümlesinde isim-fiil vardır.
D
-Fındık toplamak gerçekten çok zormuş.- cümlesinde birden fazla fiilimsi vardır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön