8.Sınıf Türkçe 4.Tema Değerlendirme Test

3 Ocak 2023 0 By testimiz.com

8.Sınıf Türkçe 4.Tema Değerlendirme

Test Çöz

Soru 1
1,2,3 ve 4. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

Birçok kimselerin “Zengin olsaydım herkese yardım ederdim.” dediklerini duymuşumdur. Zengin olmak için herhâlde para sahibi olmamız gerekmez. Sevgi ve cömertlik bakımından da zengin olabiliriz. Çevremizdekilerin en çok neye muhtaç olduklarını anlamaya çalışır ve onlara yardım edersek onlara yaptığımız bu iyilik dünyanın bütün servetinden daha değerli olur.
Albert SCHWEITZER
Bu paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yardım etmek için zengin olmamız gerekmez.
B) Dünyada en değerli şey iyilik yapmaktır.
C) Sevgi ve cömertlik sahibi olmak da zenginliktir.
D) Çok parası olmak zengin olmak anlamına gelmez.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bir insanın özelliği değildir?
A) Başka insanlara acımaktan yoksundur.
B) Çevresindeki insanları anlamaya çalışır.
C) Paraları olduğunda insanlara iyilik yaparlar.
D) Zengin olmadığı hâlde insanlara yardım eder.
Soru 3
Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yardımseverliğin önemi
B) İyiliğin değeri
C) Dünyanın serveti
D) Zenginliğin cömertliği
Soru 4
Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) İyilik yapmak için zengin olmak yetmez.
B) İyilik eden insanlar mutluluğa ulaşırlar.
C) İnsanların ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalıyız.
D) Muhtaç insanlara yardım etmeliyiz.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerden hangisi fiil yönünden “Zengin olmak için herhâlde para sahibi olmamız gerekmez.” cümlesine benzer bir cümledir?
A) Cömert olmak için zengin olmak yetmez.
B) Bazı insanlar yardım etmek için zengin olmayı beklerler.
C) İyi insan çevresindeki insanlara yardım eder.
D) İyilik dünyanın bütün servetinden daha değerlidir.
Soru 6
6,7 ve 8. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız. Demek istediğim dostluğun çıkar dışı bir duygu olması gerektiğidir. İki insanın gerçekten dost olabildiği yerde uygarlık vardır; iki insanın bile dost olmadığı yerde ise aklın bulabildiği en güzel düzen de kurulsa uygarlık yoktur.
Sabahattin EYUBOĞLU
Paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dostlukların çıkara dayanmaması gerektiği
B) İnsanların dost olmadığı yerde uygarlık olmadığı
C) Çıkara dayanmayan dostlukların kurulmadığı
D) İnsanların dost olduğu yerde uygarlık olduğu
Soru 7
Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Bir yerde dostluk varsa uygarlık olabileceği
B) Dostlukların çıkar dışı olabileceği
C) Dostluksuz düzenlerde uygarlık olmayacağı
D) Akılla yeni düzenlerin kurulabileceği
Soru 8
Yazarın öznel yargısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dostluk yoksa akla dayanan bir düzen kurulur.
B) İnsan akıl yoluyla uygarlık kurabilir.
C) Dostluğun olduğu yerde düzen kurulabilir.
D) İki insanın dost olduğu yerde uygarlık vardır.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişlidir?
A) Bahçemizdeki bütün papatyaları koparmıştır.
B) Köyümüze sonbahar geldiğinde komşularımıza yardım ederiz.
C) Depremde zarar görenler için yardım kampanyası düzenledik.
D) Bahçelerine bir ceviz, iki kayısı ağacı dikmişti.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi edilgen çatılı fiildir?
A) Yazar eserlerinde toplum hayatını anlattı.
B) Zengin hayırsever insanlar okul yaptırdılar.
C) Sonbaharda bağ bozumunda köylüler birbirlerine yardım ederler
D) Resim sergisinde tablolar hakkında bilgi verildi.
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sözlü anlatımın özelliklerinden değildir?
A) Yazılı anlatım gibi kalıcılığı yoktur.
B) Noktalama yerine vurgu ve tonlama vardır.
C) Yüz ve beden hareketlerinden destek alır.
D) Yapılan yanlışları düzeltme imkânı vardır.
Soru 12
Kaşları yeni ay gibi Bakışları umay gibi Yukarıdaki dizelerde yer alan kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Redif
B) Zengin uyak
C) Tam uyak
D) Yarım uyak
Soru 13
Aşağıdakilerin hangisi birikim kazanma yollarından biri değildir?
A) Gözlem yapma
B) Dinleme
C) Okuma
D) Düş kurma
Soru 14
“Gereğinin yerine getirilmesini saygılarımla arz ederim.” cümlesiyle biten yazı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dilekçe
B) Fıkra
C) Hikâye
D) Mektup
Soru 15
“Merhaba Deniz, Sana uzun süredir yazamadım. Bana kızmamışsındır umarım.” Bu anlatım aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek olabilir?
A) Şiir
B) Anı
C) Mektup
D) Makale
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi yazılanların düzeltilmesi sırasında dikkat edilecek noktalardandır?
A) Anlatım
B) Yazım
C) Noktalama
D) Plan
Soru 17
Mektup yazımında kâğıdın kullanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Kâğıdın sol üst köşesine tarih yazılmalıdır.
B) Kâğıdın sol alt köşesine bir bilmece yazılmalıdır.
C) Mektuba bir hitap sözüyle başlanmalıdır.
D) Temiz, beyaz bir kâğıda yazılmalıdır.
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlem işaretiyle ilgili bir açıklamaya yer verilmemiştir?
A) Sevinç içeren anlatımlarda kullanılır.
B) Kelimeleri bağlamada kullanılır.
C) Coşkulu bir anlatımda kullanılır.
D) Hitap sözlerinden sonra kullanılır.
Soru 19
Aşağıdaki yüklemlerin hangisi birleşik zamanlıdır?
A) Yazdırabildi
B) Gülmüşsen
C) Gidedur
D) Anlatacak
Soru 20
“Gezi listesine yazıldım.” cümlesinin yüklemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Edilgen fiil
B) Ettirgen fiil
C) Dönüşlü fiil
D) Geçişsiz fiil