8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme

TEBRİKLER.

8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İnsan iradesi ile ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangisi doğru değildir?    
A
İnsana vahiyle doğru yol gösterilmiştir.
B
İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır.
C
İnsan bağımlı bir varlıktır.
D
İnsana düşünme yeteneği verilmiştir.
Soru 2
Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar hangi yasalar kapsamında değerlendirilir?  
A
Toplumsal yasalar.
B
Fiziki yasalar.
C
Kimyasal yasalar.
D
Biyolojik yasalar.
Soru 3
Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, kul hakkı gibi ilkeler aşağıdakilerden hangisinin temelini oluşturur?  
A
Fiziksel yasalar.
B
Toplumsal yasalar.
C
Sosyal yasalar.
D
Hukuk yasaları
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesidir?    
A
İlim
B
İrade
C
Beka
D
Kudret
Soru 5
Aşağıda verilen ayetlerden hangisi toplumsal yasalarla ilgili değildir?    
A
Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez…
B
Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...
C
Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun…
D
Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…
Soru 6
Özgürlük, zorlama olmadan insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi ve buna göre davranmasıdır. Sorumluluk ise verdiği kararlardan sonra ortaya çıkan durumların sonuçlarını üstlenmesidir. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Sorumluluk, ceza ya da ödül gerektirir.
B
İnsan, akıllı ve irade sahibi bir varlıktır.
C
İnsan, kötü davranışları kendi özgür iradesiyle yapmaz.
D
İnsan, tercih ettiği davranışlardan sorumludur.
Soru 7
Aşağıda verilen Allah’ın (c.c.) sıfatlarının hangisinin kaderle olan ilişkisi yoktur?    
A
Kudret
B
İrade
C
İlim
D
Beka
Soru 8
Allah (c.c.) şöyle buyurur: -Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…- ayetinde hangisi vurgulanmıştır?  
A
Toplumsal yasalar.
B
Biyolojik yasalar.
C
Kimyasal yasalar.
D
Fiziki yasalar.
Soru 9
Allah insana iyiliği de kötülüğü de göstermiş, iyiliği tercih etmesinin kendisi için daha hayırlı olacağını bildirmiştir. İyiliği hangisi sayesinde tercih ederiz?  
A
Ruh
B
İrade
C
Varsayım
D
Akıl
Soru 10
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi kaza kavramı ile ilgili değildir?    
A
Allah’ın (c.c.) her şeyi önceden bilmesi ve düzenlemesine kaza denir.
B
Kaza önceden takdir edilen bir olayın vukuu bulması yani gerçekleşmesidir.
C
Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın varlıklara karşı karar, emir ve fiillerini ifade etmek için kullanılmaktadır.
D
Kaza, hükmetmek, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamlarına gelir.
Soru 11
Evrendeki her şey, Allah’ın (c.c.) koyduğu biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasalara göre hareket etmektedir. Yağmurun yağması, gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar Allah’ın (c.c.) koyduğu hangi yasaların bir sonucudur?  
A
Kimyasal yasalar.
B
Fiziki yasalar.
C
Toplumsal yasalar.
D
Biyolojik yasalar.
Soru 12
Kur’an-ı Kerim’de, -O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?- ayeti ile aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmiştir?    
A
Evrenin nasıl yaratıldığına dikkat çekilmektedir.
B
Allah’ın yaratma gücüne dikkat çekilmektedir.
C
Evrende var olan düzene dikkat çekilmektedir.
D
Kader ve kazanın Allahtan olduğuna dikkat çekilmektedir.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi tüm yapılması gerekenleri yaptıktan sonra insanın içinde duyması gereken iç huzur, mutmain olma ve en önemlisi Allah’ın (c.c.) takdir edeceği sonuç ne olursa olsun buna razı olma ahlakıdır?  
A
İrade
B
Nimet
C
Rızık
D
Tevekkül
Soru 14
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: -O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, Güneşi ve Ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir).- Yukarıda verilen ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Kader
B
Kaza
C
İrade
D
Kudret
Soru 15
Tevekkülle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A
İnsan yaratılan rızklardan yararlanabilmek için çaba göstermelidir.
B
Allah’a güvenen kişi çalışmasa da başarılı olur.
C
Allah’ın bize yardım edeceğine inanmak gerekir.
D
Allah’a inanmalı ve güvenmelidir.
Soru 16
Allah’ın insanlara verdiği iyi ve kötüyü seçebilme ve tercih edebilme yeteneğine ne denir ?  
A
İrade
B
Akıl
C
Bilgi
D
Ruh
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c) mutlak ve sınırsız iradesidir ve her şeye hâkim olan, her şeyi içine alan iradedir?    
A
Şahsi irade
B
Cüzi irade
C
Külli irade
D
Milli irade
Soru 18
Aşağıda verilenlerden hangisi bir kimsenin verdiği kararların sonuçlarını üstlenmesi, yaptığı ya da yapması gerekirken yapmadığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olmasıdır?    
A
Sorumluluk
B
Düşünce
C
Hukuk
D
İrade
Soru 19
İnsanın akıllı ve irade sahibi olması hangi anlama gelir?    
A
Yaşama hakkı olması anlamına gelir.
B
İnanmak zorunda olması anlamına gelir.
C
Yaptıklarından sorumlu olmaması olması anlamına gelir.
D
Davranışlarından sorumlu olması anlamına gelir.
Soru 20
Varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah’ın (c.c.) önceden bilmesi ve düzenlemesine ne denir?  
A
Semi
B
Kader
C
Basar
D
Kaza
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön