8.Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Değerlendirme

TEBRİKLER.

8.Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Genellikle sihir, büyü, ruh çağırma gibi çeşitli batıl inanışlarla karşımıza çıkar.
B
Dinin korunması kapsamında bütün hurafelerden, yanlış anlayış ve inanışlardan uzak durulmalıdır.
C
Hurafeler dinin yanlış anlaşılmasına sebep olmaz.
D
Hurafeler dinden olmayan masal, efsane ve rivayetlere dayanır.
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi saptırma, çarpıtma, değiştirme, bozma, bozulma anlamına gelir?      
A
Tahrik
B
Tarif
C
Kıssa
D
Tahrif
Soru 3
Aşağıda verilenlerden hangisi dinin ana konularından biri değildir?    
A
İnanç esasları.
B
İbadetler.
C
Ahlak ilkeleri.
D
Fizik kuralları.
Soru 4
Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin- ayetinde hangi hakkın korunmasına vurgu yapılmıştır?    
A
Malın korunması
B
Dinin korunması
C
Canın korunması
D
Neslin korunması
Soru 5
Kur’an-ı Kerim’de hak kelimesi aşağıdaki anlamlardan hangisi ile kullanılmamıştır?    
A
Gerçeğe uygun söz.
B
Doğru yol.
C
Ayrıcalıklı olmak.
D
Doğru haber.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi malın korunması ile ilgili dinimizin emir ve yasaklarından birisi değildir?  
A
Kur’an-ı Kerim’de, tartıda hile yaparak haksız kazanç elde edenler kınanmıştır.
B
Kur’an-ı Kerim’de evlilik ve aile ile ilgili kurallar ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
C
İnsanların mallarının hile, rüşvet, kumar gibi haksız kazanç yollarıyla ellerinden alınması yasaklanmıştır.
D
İnsanların emeklerinin karşılığını vermek emredilmiştir.
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi zekâtı verilen mallardan biri değildir?      
A
Altın takı
B
Otomobil
C
Tarım ürünleri
D
Birikmiş para
Soru 8
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmesi ve insanlara değer vermesi hangi kişilik özelliği ile ilgilidir?    
A
Dürüstlüğü
B
Merhameti
C
Güvenilirliği
D
Adaleti
Soru 9
Din ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Din, akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurmayı önerir.
B
Din bireyin toplumdan soyutlanarak bağlanmasını gerektirir.
C
Din, dünya ve ahret mutluluğuna yöneltir.
D
Din, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi Maûn Suresi’nin bölümlerinden birisi değildir?
A
İllellezine âmenû ve amilü’s sâlihâti ve tevâsav bi’l hakkı ve tevâsav bi’s sabr.
B
Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn.
C
Ve yemneûnel mâûn.
D
Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn.
Soru 11
Fıtır sadakası ile ilgi aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?      
A
Halk arasında bu sadaka türüne fitre denir.
B
Sahip olduğumuz malların kırkta biri oranında verilir.
C
Ramazan ayında bayram namazından sonra verilmesi gerekir.
D
Nisab miktarı malı olan her Müslümanın fitre vermesi gerekir.
Soru 12
Allah’ın (c.c) rızasını kazanmak için yapılan her türlü iyiliğe ne denir?    
A
Bağış
B
Zekât
C
Fitre
D
Sadaka
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam’a göre korunması gereken haklardan birisi değildir?      
A
Aklın korunması
B
Dilin korunması
C
Neslin korunması
D
Dinin korunması
Soru 14
İslam’a göre başkasının malını haksız yere elinden almak aşağıdakilerden hangisine girer?      
A
Hak ihlali
B
Kul hakkı
C
Hukuk ihlali
D
Kader ve kaza
Soru 15
Daha çok aşağıda verilen haklardan hangisini korumak için İslam dininde içki, uyuşturucu maddeler ve diğer zararlı maddelerin kullanımını yasaklamıştır?  
A
Aklın korunması
B
Canın korunması
C
Neslin korunması
D
Malın korunması
Soru 16
Zekat verme ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?      
A
Zekât verirken yakın çevreden başlamalıyız.
B
Toprak ürünlerinden zekât verilir.
C
Zekât kelimesi temizlenme, çoğalma, bereket, gelişme anlamlarına gelir.
D
Zekât verecek kişi bedence sağlıklı olmalıdır.
Soru 17
Dinin gayelerinden biri de bu hakların korunmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklardan biri değildir?  
A
Cinsiyet
B
Mal
C
Can
D
Nesil
Soru 18
Neslin korunmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?      
A
Neslin korunmasından sadece devlet sorumludur.
B
Aile, neslin korunmasında en önemli kurumlardandır.
C
Neslin korunması kapsamında İslam dini nikaha önem vermiştir.
D
Sağlıklı bir toplum için neslin korunması gerekir.
Soru 19
İslam’ın aslından olmayan, dine sonradan giren ve din gibi algılanan hususlara ne ad verilir?    
A
Günah
B
Hurafe
C
Haram
D
Batıl
Soru 20
İnsan günlük hayatında pek çok olumsuzluklarla karşılaşır. Allah’a ve ahiret gününe inanmak, bütün bu olumsuzluklara karşı insana dayanma gücü verir. Aşağıda verilenlerden hangisi günlük hayatta karşılaştığımız dinde çözümünü aradığımız sıkıntılardan birisi değildir?    
A
Felaketlerle yüzleşebilmek.
B
Ekonomik bunalımlara çözüm aramak.
C
Kendini yalnız hissetmek, çaresiz kalmak.
D
Değişik korkulara kapılmak.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön