8. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Din ve Hayat Testi

TEBRİKLER.

8. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Din ve Hayat Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi akıl sağlığına zarar veren kötü alışkanlıklardan birisi değildir?      
A
İçki
B
Sigara
C
Uyuşturucu
D
Faiz
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütünüdür?    
A
Din
B
İbadet
C
İlahiyat
D
Tevekkül
Soru 3
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam dinine göre en temel haktır?      
A
Malın korunması
B
Canın korunması
C
Aklın korunması
D
Neslin korunması
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi mülkiyet, ekonomik haklar, üretmek, sahip olmak, satmak ve tüketmek ile ilgili hakları kapsar?    
A
Canın korunması
B
Neslin korunması
C
Malın korunması
D
Aklın korunması
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi dinin ana konularından biridir?      
A
Bilim ve sanat.
B
Gelenek ve görenekler.
C
Toplumsal ilişkiler.
D
Ekonomik yaşam.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ilahi bir din değildir ?      
A
Hıristiyanlık
B
İslam
C
Mecusilik
D
Mûsevilik
Soru 7
Aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
İslam dini neslin korunması için Müslümanları evliliğe teşvik etmiştir.
B
Din, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.
C
İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir.
D
Dinin gayesi sadece dünya mutluluğunu sağlamaktır.
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi dinin temel gayesidir?      
A
Toplumsal sorunları hukuk kurallarıyla çözmek.
B
İnsanları ahret hayatına hazırlamak.
C
İnsanların dünya ve ahret mutluluğunu sağlamak.
D
Toplumu ve bireyi baskı altında tutmak.
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi Akıl sahibi insanların kendi iradesiyle seçtikleri, onları hayra götüren ilahi kurallar bütününe verilen addır?    
A
İlahiyat
B
İnanç
C
İbadet
D
Din
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi dinin ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalıktır?      
A
Ayrıcalık
B
Hak
C
Üstünlük
D
Adalet
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden değildir.      
A
Allah tarafından gönderilirler.
B
İlahi bir kitaba dayanırlar.
C
Peygamberler vasıtasıyla tebliğ edilirler.
D
Kutsal kitapları peygamberler yazarlar.
Soru 12
Dinle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Dinî emirler, tavsiyeler ve öğütler insanın aklına hitap eder, kalbine dokunur ve ruhunu aydınlatır.
B
Din, birey yanında toplumları da iyiye ve güzele yöneltmek üzere hükümler ortaya koyar ve toplumların barış ve huzur içinde yaşamalarını zorlaştırır.
C
Dinî değerler etrafında birleşerek yardımlaşan toplumlar yaşadıkları sosyal, ekonomik ve siyasi sorunları daha rahat bir şekilde çözebilir.
D
Din; inanç, ibadet ve ahlak yönüyle toplumu kuşatır.
Soru 13
İslam’ın açıkladığı emir ve yasakların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?      
A
İnsanı ahlaken yüceltmek.
B
Bireylerin toplumla uyumunu sağlamak.
C
Hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak.
D
Toplumda bireyleri yalnızlaştırmak.
Soru 14
Aşağıda verilen sorulardan hangisinin cevabı dinde yer almaz?      
A
Evrende dünyadan başka yerde hayat var mı?
B
Evreni kim yarattı?
C
İnsan niçin var edildi?
D
Dünyadaki varlıkların sonu ne olacak?
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisinin korunması toplumun devamı için bir zorunluluktur?      
A
Canın korunması
B
Malın korunması
C
Neslin korunması
D
Aklın korunması
Soru 16
Allah tarafından kurulan ve mensuplarını dünya ve ahirette saadete ve kurtuluşa ulaştıran, peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirilen ilahi kurallar bütününe ne ad verilir?      
A
Din
B
Resul
C
Tarikat
D
Peygamber
Soru 17
Hangisi ilahi dinlerden değildir?      
A
Hıristiyanlık
B
İslamiyet
C
Yahudilik
D
Budizm
Soru 18
Yüce Allah’ın (cc) peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirdiği dinlere ne ad verilir?      
A
İlahi olmayan dinler
B
Beşeri dinler
C
İnsani dinler
D
İlahi dinler
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi doğru bir ifade değildir?  
A
İslam dinine göre herkes kendi imkânına göre mülk edinme hakkına sahiptir.
B
Neslin korunması için İslam dini Müslümanları evliliğe teşvik etmiştir.
C
Helal kazanç elde edilen yollardan biri de rüşvettir.
D
İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir.
Soru 20
Dinin evrensel bir gerçeklik olmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?      
A
Tüm insanların, sıkıntılı zamanlarda yüce bir yaratıcıya “dua” etmeleri.
B
Dünyada her toplumda görülmesi.
C
Peygamberlerin getirdikleri dinlerin bozulması.
D
İnsanın inanmaya olan ihtiyacı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön