8.Sınıf Din Kültürü 5.Ünite Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri Testi

TEBRİKLER.

8.Sınıf Din Kültürü 5.Ünite Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hz. Peygamber'in (s.a.v.) vaktini, şartlarını vs. açıkladığı, hem beden hem mal ile yapılan ibadet hangisidir?
A
Zekat
B
Hac
C
Oruç
D
Namaz
Soru 2
Kur'an-ı Kerim'de yer alan, insanlar arasındaki hukuki, idari, mali, iktisadi ve beşeri ilişkilerini düzenleyen hükümlere ne ad verilir?    
A
Hadis
B
Muamelat
C
Şeriat
D
Sünnet
Soru 3
Hz. Peygamber, hem kulluğu hem de kişiliği, ahlakı, aile yaşantısıyla Müslümanlara örnek olmuştur. İşte bu örnek yaşam tarzı ve yol göstericilik nasıl adlandırılır?    
A
Vacip olarak
B
Farz olarak
C
Sünnet olarak
D
Hadis olarak
Soru 4
Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Allah’ın (c.c.) bütün peygamberlere gönderdiği vahyin ilk ve tek halkasıdır.
B
Diğer kutsal kitaplar, insanlar tarafından zamanla değiştirilmiş, asıl halleri günümüze ulaşamamıştır.
C
Kur’an-ı Kerim Allah’ın kelamıdır.
D
Yüce Allah, son ilahi kitap olan Kur’an’ın hiç bir harfinin değiştirilmeyeceğini ve korunacağını bildirmiştir.
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam dininin temel kaynaklarından biri değildir?    
A
Kur’an
B
Sünnet
C
Sosyal hayat
D
Hadis
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam’ın temel kaynağıdır?    
A
Kur-an
B
Zebur
C
İncil
D
Tevrat
Soru 7
Aşağıda verilen Kur’an-ı Kerim’in ana konularından hangisi Allah’ın (c.c.) peygamberleri aracılığıyla bildirdiği esasları tereddütsüz kabul etmek, gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmaktır?    
A
İbadet
B
Ahlak
C
İnanç
D
Kıssa
Soru 8
Kur’an-ı Kerim’de yer alan hükümlerin anlaşılmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?  
A
Sure
B
Sünnet
C
Vahiy
D
Ayet
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümler anlamına gelir?    
A
Muamelat
B
İtaat
C
Münasebet
D
İzahat
Soru 10
Kur’an-ı Kerim’in isimlerinden hangisi İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir?    
A
el-Furkan
B
el-Hâdi
C
ez-Zikir
D
eş-Şifa
Soru 11
Nisâ suresi, 36. Ayet: -... Anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin...- ayetinde aşağıda verilenlerden hangisi öğütlenmemiştir?    
A
Komşulara yardım etmek
B
Anne babaya yardım etmek
C
Akrabalara yardım etmek
D
Sadece tanıdıklara yardım etmek
Soru 12
Aşağıda verilen Kur’an-ı Kerim’in ana konularından hangisi insanın, iyi veya kötü olarak vasıflandırmaya yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu davranışlarının bütünüdür?  
A
İnanç
B
İbadet
C
Kıssa
D
Ahlak
Soru 13
Kur’an’da kıssalarda aşağıdakilerden hangisi anlatılır?    
A
Peygamberlerin yaşadığı örnek olaylar.
B
Sosyal hayatla ilgili konular.
C
Örnek alınacak tarihi olaylar.
D
İnanç ve ibadet esasları.
Soru 14
Kur’an-ı kerim ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?    
A
Kur’an-ı Kerim hak ile batılı, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran bir kitaptır.
B
Kur’an-ı Kerim, kötülüklerden sakındırır.
C
Kur’an-ı Kerim, araplara dünya ve ahiret hayatına dair pek çok konuyu açıklayan bir kitaptır.
D
Kur’an-ı Kerim, insanı düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltir.
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Peygambere vahiy yoluyla gelen, mushaflarda yazılı olan, değiştirilmeden nesilden nesile nakledilen, okunması ve yaşanması ile ibadet edilen, Allah’ın (c.c.) mucize kelamıdır?    
A
Kur’an-ı Kerim
B
Hadis-i Şerif
C
Müslümanlık
D
İslam dini
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi Kur’an-ı Kerim’deki geçmiş peygamberler ve kavimlerle ilgili ibret verici olayları ifade eder?  
A
İbadet
B
Kıssa
C
Ahlak
D
İnanç
Soru 17
Nûr suresi, 56. ayet :- Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resüle itaat edin ki size merhamet edilsin.- ayetinde aşağıdaki ibadetlerden hangisine vurgu yapılmıştır?    
A
Zekat
B
Kurban
C
Hac
D
Oruç
Soru 18
Kur’an-ı Kerim’in pek çok ismi bulunmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A
el-Hâdi
B
el-Furkan
C
el-Emin
D
ez-Zikir
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in içerdiği konulardan birisi değildir?    
A
ibadet
B
hadis
C
inanç
D
ahlak
Soru 20
Kıssalarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?    
A
Kıssalarda, peygamberlerin özel yaşamları ve özel yaşamlarında insanlarla kurdukları iletişimden bahsedilmez.
B
Kur’an-ı Kerim, kıssalar yoluyla geçmiş milletlerin sergiledikleri tutumun sonucunu göstererek iyiliğe teşvik edip, kötülükten sakındırır.
C
Kur’an-ı Kerim’in ana konuları arasında yer alan kıssalar, insanlar için öğüt ve ders niteliğindedir.
D
Kıssalarda, peygamberlerin kavimlerini tevhid inancına davet etmeleri, tebliğ yaparken karşılaştıkları zorluklar, inkârcıları ikna etmek için gösterdikleri mucizeler, inananların ve inkâr edenlerin akibeti anlatılır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön