8.Sınıf Din Kültürü Kader İnancı Test Çöz

TEBRİKLER.

8.Sınıf Din Kültürü Kader İnancı Test Çöz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Akıl ve irade sahibi olma ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Allah’ın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerine insanın muhatap olmasının sebebi, onun akıl ve irade sahibi olmasıdır.
B
Dünyadaki bütün canlılar aklı sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilir.
C
Allah’ın (c.c.) insana verdiği en büyük nimetlerden biri olan akıl, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir.
D
İnsan, aklı sayesinde düşünür, araştırma yapar, mutlu olmak ve hayatı kolaylaştırmak için çalışır, üretimde bulunur.
Soru 2
Allah’ın (c.c.) varlıklarla ilgili karar ve takdiri bir ayette şöyle ifade edilmektedir: “Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.- Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A
İrade
B
Kader
C
Kaza
D
Kudret
Soru 3
İnsanın varlığını sürdürebilmesi için solunum, sindirim ve dolaşım gibi sistemlere sahip olması gerekmesi evrenin hangi yasasıyla ilgilidir?
A
Kimyasal yasalar.
B
Biyolojik yasalar.
C
Toplumsal yasalar.
D
Fiziksel yasalar.
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi külli irade ile ilgili değildir?
A
Küllî irade Allah’ın (c.c) mutlak ve sınırsız iradesidir.
B
Küllî irade, her şeye hâkim olan, her şeyi içine alan iradedir.
C
Allah’ın (c.c) istediğini istediği gibi dilemesi ve seçmesidir.
D
Allah (c.c.) tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapmasıdır?
A
Beka
B
İlim
C
Kudret
D
İrade
Soru 6
Güneş’in, Ay’ın ve Dünya’nın birbirlerine olan mesafeleri, kendi yörüngelerinde hareket etmeleri, aralarındaki çekim kuvveti Allah’ın (c.c.) takdir ettiği değişmez evrensel yasaların göstergesidir. Yukarıdaki anlatımda evrendeki yasalardan hangisi anlatılmıştır?
A
Fiziksel yasalar.
B
Kimyasal yasalar.
C
Toplumsal yasalar.
D
Biyolojik yasalar.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Allah (c.c.) tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir?
A
Cüzi irade
B
Milli irade
C
Şahsi irade
D
Külli irade
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah (c.c.) tarafından yaratılması demektir?
A
Kader
B
İrade
C
Kaza
D
Kudret
Soru 9
Allah (c.c.) şöyle buyurur: -Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…- ayetinde aşağıdaki yasalardan hangisine vurgu yapılmıştır?
A
Fiziksel yasalar.
B
Biyolojik yasalar.
C
Toplumsal yasalar.
D
Kimyasal yasalar.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) gerek duyular âlemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir?
A
Kudret
B
İrade
C
Beka
D
İlim
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.)* sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir?
A
Kader
B
Semi
C
Basar
D
Kaza
Soru 12
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi kader kavramı ile ilgili değildir?
A
Varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah’ın (c.c.) önceden bilmesi ve düzenlemesine kader denir.
B
Bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçü ile yapmak, kıymetini bilmek, mukayese etmek anlamlarına gelir.
C
Allah’ın (c.c.)* sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir.
D
Ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah (c.c.) tarafından yaratılması demektir.
Soru 13
Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyulması gereken yasalara ne ad verilir?
A
Fiziksel yasalar.
B
Sosyal yasalar.
C
Hukuk yasaları.
D
Toplumsal yasalar.
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’a (c.c.) dayanıp güvenmek, çalışıp çabalarken Allah’ı (c.c.) daima yanımızda bilmek ve işlerin sonucunu Allah’a (c.c.) bırakmak demektir?
A
Tevekkül
B
Rızık
C
Nimet
D
İrade
Soru 15
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: -Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.- bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
İnsanların akıllı olması gerektiği.
B
Akıllı olmanın sonuçları.
C
Akıllı olmak için yapılması gerekenler.
D
Akıllı olmanın insana yüklediği sorumluluk.
Soru 16
İnsan iradesi ile ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangisi doğru değildir?
A
İnsana düşünme yeteneği verilmiştir.
B
İnsan eylemlerinden sorumlu değildir.
C
İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır.
D
İnsana vahiyle doğru yol gösterilmiştir.
Soru 17
Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Evrende var olan her şey Allah’ın (c.c.) yaratmasıyla oluşmuştur.
B
Evreni ve içindekileri yaratan Allah (c.c.) bu düzenin ahenk içinde devam etmesini de sağlamaktadır.
C
Allah’ın (c.c.) evreni yaratması planlı ve ölçülüdür.
D
Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yarattığının örnekleri insalar tarafından anlaşılmayacak kadar karmaşıktır.
Soru 18
Allah’ın (c.c.) canlılar için yarattığı nimetler onların yaşamlarını sürdürebilmesi içindir. Bunların tamamı hangisi ile değerlendirilir?
A
Nimet
B
Tevekkül
C
Rızık
D
İrade
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) ilminin sonsuz olduğunu, her şeyi kuşatan bir iradesi bulunduğunu ve O’nun kudretinin bütün varlıklardan üstün olduğunu kabul etmektir?
A
Kader ve kazaya iman
B
Kitaplara iman
C
Allah’a iman
D
Meleklere iman
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de : -Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir…- şeklinde ifade edilmiştir?
A
İrade
B
Sorumluluk
C
Düşünce
D
Hukuk
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön